Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Projekty i programy edukacyjne

Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4  w związku z realizacją projektu
„Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty”
realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja jedniodniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i uzcennic uczestnizcących w projekcie „Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty”

 

Umowa o świadczenie usługi turystycznej – organizacji wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu „Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty” :
podgląd dokumentu (pdf)
podgląd dokumentu (docx)

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Organizacja jedniodniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i uzcennic uczestnizcących w projekcie „Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty” :
podgląd dokumentu (pdf)
podgląd dokumentu (docx)

 

ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ  ORAZ KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY(MATEMATYCZNO –PRZYRODNICZYCH, TIK, JĘZYKOWYCH)

ORAZ POSTAW/UMIEJĘTNOŚCI

(KREATYWNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI ORAZ PRACY ZESPOŁOWEJ)

Z analizy wyników edukacyjnych widać, że szkoła osiąga wysokie wyniki nauczania. W pracy z dzieckiem zdolnym konieczne jest indywidualne podejście, oparte na indywidualizacji celów, metod, form, treści kształcenia i dostosowywanie ich do prawidłowo rozpoznanych potrzeb. W dotychczas prowadzonej pracy nasi uczniowie i uczennice chętnie podejmują działania w obrębie zajęć dodatkowych,

Koło  ,,Webmasterzy zdobywają świat” to rodzaj zajęć komputerowych, który pomoże pobudzać aktywność uczniów w celu samodzielnego zdobywania wiedzy i pokazywania własnych umiejętności na zewnątrz. Program „Webmasterzy zdobywają świat” jest przeznaczony dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych nie tylko  informatyką. Uczniowie i uczennice biorący udział w zajęciach nauczą się opracowywać dokumenty z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji różnych edytorów i aplikacji,  posługiwać  się TIK w uczeniu się i rozwiązywaniu zadań.

Zajęcia  Koło ,,Młodego Einsteina”    to  kółko matematyczne, które stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania zdolności oraz zainteresowań matematycznych. Praca w małych grupach dzieci o zbliżonych zainteresowaniach, dyskretne kierowanie przez nauczyciela rozwojem ucznia przynosi wiele korzyści: uczniowie są zainteresowani przedmiotem, uczą się chętniej a na lekcjach są efektywniejsi.

Zajęcia Koła Młodego Naukowca mają służyć przede wszystkim pracy z uczniem szczególnie zainteresowanym tematyką przyrodniczą. Dlatego proponuje się  uczniom i uczennicom w ramach koła Młodego Naukowca - zajęcia o charakterze badawczym, ćwiczeniowym dające namiastkę pracy przyrodnika-naukowca.

Zajęcia,,Koło młodego odkrywcy” dla uczniów i uczennic klas edukacji wczesnoszkolnej, kółko rozwijające zainteresowania  wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze.

,,Kółko języka angielskiego dla klas edukacji wczesnoszkolnej – I love English”

Wielu uczniów i uczennic z łatwością przyswaja sobie treści na lekcjach języka angielskiego, są bardziej dociekliwi, pytają o nowe słownictwo a nawet zagadnienia kulturowe. Warto wykorzystać tę naturalną ciekawość świata i chęć do nauki pamiętając o zabawowej formie pracy. 

Kółko języka angielskiego dla klas IV-VIII DON’T DISTURB US!!! ENGLISH IN PROGRESS!!!

Uczniom i uczennicom klas IV-VII nauka języka angielskiego pozwoli  w przyszłości na umiejętne korzystanie ze światowego przepływu informacji. My skupimy się głównie na Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.Program zajęć pozalekcyjnych umożliwi uczniom usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego, poznanie innej kultury i problemów nurtujących świat, nauczy tolerancji i wzbogaci ogólną wiedzę o świecie.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ORAZ  STYMULUJĄCE  ROZWÓJ POZNAWCZY UCZNIÓW

 

Działalność edukacyjna Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 4 opiera się również na  wspieraniu uczniów i uczennic i stymulowaniu rozwoju uczniów, ze względu na potrzeby środowiska lokalnego oraz rodziców naszych uczniów i uczennic chcemy poszerzyć ofertę o kolejne zajęcia specjalistyczne.

Zajęcia Biofeedback - poprawiaj pamięć i motorykę ciała, zwiększaj koncentrację uwagi, polepszają samopoczucie i wiarę we własne możliwości. Celem treningu Biofeedback jest poprawa funkcjonowania dziecka poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz 
z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi oraz hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia  zajęcia.

Zajęcia kmpensacyjne  .Celem nadrzędnym zajęć kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów i uczennic.

 

Zajęcia–,, Arteterapia” .Uczniowie i uczennice, uczęszczający na te zajęcia będą radzili sobie z własnymi emocjami. Dzieła sztuki wytwarzane przez uczniów i uczennice na tych zajęciach będą  wyrazem ich potrzeb, poglądów, zainteresowań, myśli, odczuć . Będą rozwijać  ich wyobraźnię i estetykę.

 

Zajęcia - ,,Uczę się wybierać” .  Zajęcia te przewidują spotkania dla uczniów i uczennic danego poziomu edukacyjnego, na które składać się będą odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia. Ukierunkowane będą na zmniejszenie poziomu, nadpobudliwości i zahamowań.

 

Zajęcia „Zabawa w teatr”. Budowanie zaufania w kontakcie z innymi, rozwiązywanie konfliktów, przełamywanie własnych oporów i niepokojów, zwiększanie wzajemnej otwartości, słuchanie i rozmawianie to niektóre z podstawnych umiejętności, jakie możemy nabyć lub rozwinąć podczas spotkań z grupą. Pomogą im one w lepszym funkcjonowaniu w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej.

 

Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad  postawy . Nadrzędnym celem prowadzonych zajęć jest nie tylko niwelowanie wad już powstałych ale również  podejmowanie  działań profilaktycznych .

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  mają na celu wyrównywanie  braków edukacyjnych .Zajęcia będą dostosowane do możliwości uczniów mających trudności w nauce matematyki, podstawową formą pracy będzie praca indywidualna z uczniem, zaś metodą – ćwiczenia praktyczne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

PLAN ZAJĘĆ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ORAZ  STYMULUJĄCE  ROZWÓJ POZNAWCZY UCZNIÓW

Dla uczniów i uczennic klasy I edukacji wczesnoszkolnej:


LP

ZAJĘCIE

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

SALA

GODZ: DZIEŃ

1

,,Arteterapia

M.Łodo

 

gab.ped.

Wtorek: 11:40-12:25

2

,,Zabawa w teatr”

 

A.Syrica

świetlica

Wtorek
8:55-9:40

3

Zjęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

M.Łodo

gab.ped.

Wtorek
Grupa I :10:45-11:30
Grupa II : 12:45-13:30

4

Zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na korygowanie wad  postawy

 

K.Kukiełka

sala korek:7

Czwartek 12:45-13:30
Piątek : 11:40-12:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla uczniów i uczennic klas IV-VIII

LP

ZAJĘCIE

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

SALA

GODZ: DZIEŃ

1

,,Arteterapia”

M.Łodo

gab.ped.

Poniedziałek
12:45-14:30

2

Zjęciawyrównawcze z matematyki

K.Zugaj

Sala:27

Poniedziałek
Grupa III  10:45-11:30
wtorek
Grupa I  10:45-11:30
Grupa IV   8:00-8:45
Środa
Grupa II    13:45-14:30

3

,,Uczę się wybierać”

M.Łodo

gab.ped.

Czwartek 8:55-9:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ  ORAZ KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY(MATEMATYCZNO –PRZYRODNICZYCH, TIK, JĘZYKOWYCH)
ORAZ POSTAW/UMIEJĘTNOŚCI(KREATYWNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI ORAZ PRACY ZESPOŁOWEJ)

Dla uczniów i uczennic klasy I edukacji wczesnoszkolnej:


LP

ZAJĘCIE

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

SALA

GODZ: DZIEŃ

1

Kółko Młodego Odkrywcy”

A.Syrica

zaplecze sala:11

Czwartek: 8:00-8:45
Piątek:8:00-8:45

2

,,Kółko języka angielskiego,, I love English”

M.Bartocha

zap.11

Piątek
Grupa I : 11:40-12:25
Grupa II :12:45-13:30

 

 

 

 

 

 

Dla uczniów i uczennic klas IV-VIII

LP

ZAJĘCIE

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

SALA

GODZ: DZIEŃ

1

Koło języka angielskiego ,, DON’T DISTURB US!!! ENGLISH IN PROGRESS!!! ”

P.Siudmak-Ola

zap.22

sala 22

Czwartek
Grupa I :12:45-13:30
Grupa II :14:40-15:25

2

Koło- ,,Webmasterzy zdobywają świat”.

E.Zakrzewska

sala 14

Wtorek
Grupa I: 14:40-15:25
Czwartek
Grupa II :12:45-13:30
Grupa III :13:45-14:30
Grupa IV: 14:40-15:25

4

Koło ,,Młodego naukowca „

B.Ozga

sala 25

Wtorek
Grupa I: 14.30 - 15.15
Grupa II :15:35-16:20
Środa
Grupa III:14:30-15:15
Grupa IV: 15:35-16:20

5

Koło ,,Młodego Einsteina”

K.Zugaj

sala  12

Poniedziałek
12:45-13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoreportaż: Zobacz

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Język m. n. niemiecki  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1317943

gościem
od 26.05.2009