Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Godz. dostępności
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

  Wolontariat
 


  Historia
   biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ – NIEMIECKI

 

 

1. Wprowadzenie nauczania języka mniejszości narodowej - niemieckiego odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców, który można pobrać na stronie internetowej szkoły.
2. Wniosek składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 20 września roku szkolnego, którego dotyczy wniosek.
3. Nie wymaga się od rodziców deklaracji o przynależności do mniejszości.
4. Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole.
5. W momencie złożenia wniosku język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania i promowania (uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen, ocena końcoworoczna ma wpływ na promocję do następnej klasy).
6. Język mniejszości narodowej jest nauczany w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
7. Uczniowie realizujący zajęcia języka mniejszości narodowej otrzymują wpis z tych zajęć na swoim świadectwie szkolnym. Wpisu takiego dokonuje się zarówno na świadectwach promocyjnych jak i na świadectwach ukończenia szkoły.
8. Język mniejszości narodowej wpisywany jest na świadectwie w części przeznaczonej na przedmioty obowiązkowe.
9. Przerwanie nauki poprzez wycofanie wniosku przez rodzica przed ukończeniem danego etapu edukacyjnego skutkuje brakiem wpisu na świadectwie ukończenia szkoły.
10. Oświadczenia o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej składa się dyrektorowi nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.
Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału ucznia w nauce języka mniejszości narodowej. Brak deklaracji o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej jest równoznaczne z kontynuowaniem przez ucznia nauki tego języka.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

WNIOSEK O NAUCZANIE JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ – NIEMIECKIEGO

POBIERZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZYGNACJA Z NAUCZANIA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - NIEMIECKIEGO

POBIERZ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NAUKA WŁASNEJ HISTORII I KULTURY

1. Przedmiot własna historia i kultura zostaje włączony do planu lekcji w momencie złożenia przez rodzica wniosku, by dziecko uczyło się języka mniejszości narodowej.
2. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. na realizację zajęć własnej historii i kultury przeznacza się 25 godzin w klasie piątej i 25 godzin w klasie szóstej.
3. Ocena z przedmiotu własna historia i kultura wliczana jest do średniej ocen uczniów, jednak nie ma wpływu na promocję i ukończenie szkoły.
4. Uczniowie realizujący zajęcia własnej historii i kultury otrzymują wpis z tych zajęć na swoim świadectwie szkolnym. Wpisu takiego dokonuje się zarówno na świadectwach promocyjnych jak i na świadectwach ukończenia szkoły.
5. Przedmiot własna historia i kultura wpisywany jest na świadectwie w części przeznaczonej na przedmioty dodatkowe.

 

Podręczniki 2022/2023

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Język m. n. niemiecki  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Organizacja roku szkol.  
Planowane wydarzenia  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1636667

gościem
od 26.05.2009