Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal SP39

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

KONSULTACJE

01.06.2020

KONSULTACJE

Konsultacje dla uczniów klas 4-8


Zgodnie z informacją MEN  od 1.06.2020r. dla uczniów klasy 4-8  organizuje się nieobowiązkowe konsultacje.
Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Zapisy na konsultacje odbywają się u wychowawców , którzy poinformują o terminach zapisów na poszczególny tydzień.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Jednorazowo grupa uczestników konsultacji nie może przekroczyć 12 uczniów. Obowiązują obostrzenia sanitarne (maseczki, rękawice ewentualnie przyłbice).Uczniowie przychodzący na konsultacje przynoszą wypełnione przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia i deklarację zamieszczone poniżej.

Uczniu,
§ Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
§ Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
§ Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
§ Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
§ W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
§ Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
§ Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
§ Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
§ Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
§ Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Deklaracja rodzica dotycząca chęci posłania dziecka na konsultacje w SP 39

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

 

Lp.

Dzień tygodnia

Przedmiot

Godziny

Numer sali

1

Poniedziałek

Język polski
G.Ozaist

14.30-16.30

24

2

 

Język polski
A.Syrica

14.30-16.30

25

3

 

Język polski
A.Kawa

14.30-16.30

16

4

 

Matematyka
M.Koczyk

16.30-18.30

21

5

 

Matematyka,Fizyka
E.Zakrzewska

16.30-19.00

22

6

 

Matematyka, Informatyka
K.Bochenek

16.30-19.00

14

7

 

Matematyka
A.Głośnicka Ogierman

16.30-18.30

32

8

Wtorek

Język angielski
J.Szadkowska

15.30-17.30

24

9

 

Język angielski
P.Siudmak

15.30-17.30

16

10

 

Język angielski
M.Ślusarczyk

15.30-17.30

22

11

 

WOS

17.30.-18.30

21

12

Środa

Historia
G.Kamiński

14.30-15.30

24

13

 

Historia
M.Domaradzka

17.30-18.30

32

14

 

Geografia, Technika
B.Ozga

15.30-16.30

21

15

 

Technika
S.Kielnar

15.30-16.30

22

16

 

EDB, W-f
Marta Stepek

16.30-17.30

25

17

 

Muzyka, plastyka
I.Bogatko

17.30-18.30

16

18

 

Biologia, Przyroda
A.Niesobski

18.30-19.30

25

19

Czwartek

Informatyka
E.Szewczyk

15.30-16.30

14

20

 

Chemia
E.Szewczyk

16.30-17.30

14

21

 

WF – M.Guś

17.30-18.30

Sala gim.1

22

 

WF – M. Puc

18.30-19.30

Sala gim.2

23

Piątek

Religia
R.Maszczyk

14.30-15.30

21

24

 

Religia
Z.Korzeniewska

14.30-15.30

32

25

 

Język hiszpański

15.30-16.30

24

26

 

Język mn.niem.

16.30 – 17.30

25

27

 

Muzyka
A.Ziaja

17.30-18.30

16

 

 

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1261869

gościem
od 26.05.2009