Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

KLASA 4

UWAGA!
Prace wysyłane do nauczycieli e-mailem
powinny zawierać w temacie wiadomości:
klasę, nazwę przedmiotu,
imię i nazwisko ucznia, tytuł pracy

 

ZADANIA 30.03-3.IV

 

Język polski

KLASA  4 A

poniedziałek, 30.03.

Temat: Zakręty ortografii. Pisownia wyrazów z „h” i „ch” cz.1.

Proszę obejrzeć lekcję pod podanym linkiem, wykonując polecenia. Każde zadanie, które wykonacie samodzielnie, można sprawdzić, klikając „sprawdź”:

https://epodreczniki.pl/a/hrabia-i-chinska-herbata-czyli-o-ch-i-h/DT1kzOIFR

Proszę w zeszycie zanotować zasady pisowni „h” i „ch” na podstawie ramek z podręcznika ze str. 187 i 189

Temat jest przeznaczony na dwie lekcje, więc możecie sobie podzielić pracę. Na wtorek zaproponuję Wam ćwiczenia ortograficzne.


wtorek, 31.03.

Temat: Zakręty ortografii. Pisownia wyrazów z „h” i „ch” cz.2.

Wczoraj poznaliście zasady pisowni „h” i „ch”. Dziś możecie poćwiczyć i sprawdzić, ile zapamiętaliście.

Skorzystajcie z ćwiczeń na stronie, tam też sprawdzicie poprawność wykonania zadań:
http://pisupisu.pl/klasa4/ch-i-h-opowiadanie


środa, 01.04.

Temat: Jaki związek z herbem Warszawy ma poznana legenda? cz.1.

Proszę otworzyć prezentację i postępować zgodnie z tym, co jest napisane.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1eAWd_ClB5ovyghrJsbsntVGVefChkfzM/view


czwartek, 02.04.


Temat: Jaki związek z herbem Warszawy ma poznana legenda? cz.2.

1.Przypomnijcie sobie pojęcie legendy (zeszyt i podręcznik str. 185, a następnie zapoznajcie się z informacją na temat przekazywania legend przed wiekami (podanie – podręcznik str. 193) – zanotujcie to pojęcie w zeszycie.
2. Spróbujcie wskazać wyróżniki legendy w poznanym wczoraj tekście i zapisać je w zeszycie. Swoje odpowiedzi możecie sprawdzić w karcie pod dzisiejszą lekcją.
3. Następnie określcie związek legendy z wyglądem herbu Warszawy (podpowiedź w karcie pod lekcją).
4. Na koniec zapisz, jakie inne warszawskie legendy znasz.

Karta: https://drive.google.com/file/d/11DYyiB9jnQ4xS3MzDGBXIpQ2z7A9Ly-T/view


Notatki z lekcji proszę wysłać na mejla.
ADRES: lekcje39@gmail.comKLASA 4 Bponiedziałek, 30.03.

Temat: O jakich wydarzeniach opowiada legenda Cecylii Niewiadomskiej „Piast”?

1. Proszę przeczytać ramkę "Czy wiesz, że..." ze str. 186 w podręczniku, a następnie legendę Cecylii Niewiadomskiej pt. "Piast" ze str. 181. Czytając, zwracajcie także uwagę na przypisy (wyjaśnienia pod tekstem).

2. Czy po przeczytaniu dowiedzieliście się, czym były postrzyżyny i na czym polegały? Poznaliście nowe słowo nazywające obrzęd kultury dawnych Słowian.

3. Zastanówcie się nad odpowiedzią na pytanie zawarte w zad. 3 na str. 185.

4. Przypomnijcie sobie, co to jest legenda. Pomoże Wam w tym ramka na str. 185. Proszę, zapiszcie w zeszycie odpowiedź na zad. 4 str. 185.


wtorek, 31.03.

Temat: Zakręty ortografii. Pisownia wyrazów z „h” i „ch” cz. 1.

Proszę obejrzeć lekcję pod podanym linkiem, wykonując polecenia. Każde zadanie, które wykonacie samodzielnie, można sprawdzić, klikając „sprawdź”:

https://epodreczniki.pl/a/hrabia-i-chinska-herbata-czyli-o-ch-i-h/DT1kzOIFR

Proszę w zeszycie zanotować zasady pisowni „h” i „ch” na podstawie ramek z podręcznika ze str. 187 i 189

Temat jest przeznaczony na dwie lekcje, więc możecie sobie podzielić pracę. Na środę zaproponuję Wam ćwiczenia ortograficzne.


środa, 01.04.

Temat: Temat: Zakręty ortografii. Pisownia wyrazów z „h” i „ch” cz.2.

Wczoraj poznaliście zasady pisowni „h” i „ch”. Dziś możecie poćwiczyć i sprawdzić, ile zapamiętaliście.

Skorzystajcie z ćwiczeń na stronie, tam też sprawdzicie poprawność wykonania zadań:
http://pisupisu.pl/klasa4/ch-i-h-opowiadanie


piątek, 03.04.

Temat: Jaki związek z herbem Warszawy ma poznana legenda? cz.1.

Proszę otworzyć prezentację i postępować zgodnie z tym, co jest napisane.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1ZscSPsYnJ9UeEzbJt4_kBf3dc_Pqwsys/view


Notatki z lekcji proszę wysłać na mejla.
ADRES: lekcje39@gmail.com

 

Język angielski

KLASA 4B gr 1

środa 01.04

- podręcznik - str. 75 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 5.2, na str. 68 proszę przeczytać dialog (jeżeli dziecko zarejestrowało się na edesk.pearso.pl, to można posłuchać), do zeszytu proszę przepisać tabelkę Get Grammar (str.69) z czasownikiem CAN – móc, umieć,potrafić – zdania twierdzące i przeczące (na edesk można zobaczyć filmik z chomiczkiem Hammy), w zeszycie zrobić zad. 6 str. 69 (wpisać kto potrafi wykonać te rzeczy).

czwartek 02.04

- podręcznik - str. 75 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 5.3, na str. 70 proszę przeczytać dialog (jeżeli dziecko zarejestrowało się na edesk.pearso.pl, to można posłuchać), do zeszytu proszę przepisać tabelkę Get Grammar (str.71) z czasownikiem CAN – móc, umieć,potrafić – pytania i krótkie odpowiedzi (na edesk można zobaczyć filmik z chomiczkiem Hammy), w zeszycie zrobić zad. 4 str. 71 (z wymieszanych wyrazów ułożyć pytania i dopisać krótkie odpowiedzi).

KLASA 4B gr 2

wtorek31.03

- podręcznik - str. 89 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 6.2, na str. 82 proszę przeczytać dialog (jeżeli dziecko zarejestrowało się na edesk.pearso.pl, to można posłuchać), do zeszytu proszę przepisać tabelkę Get Grammar (str. 83) z czasem teraźniejszym Present Simple – zdania twierdzące (na edesk można zobaczyć filmik z chomiczkiem Hammy), w zeszycie zrobić zad. 6 str. 83 (wybierz poprawną odpowiedź) i zad. 7 str. 83 (przeczytaj blog Lucasa i uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników z zielonej ramki).

czwartek 02.04

- podręcznik - str. 89 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 6.3, na str. 84 proszę przeczytać dialog (jeżeli dziecko zarejestrowało się na edesk.pearso.pl, to można posłuchać), do zeszytu proszę przepisać tabelkę Get Grammar (str.85) z przysłówkami częstotliwości (na edesk można zobaczyć filmik z chomiczkiem Hammy), w zeszycie zrobić zad. 5 str. 85 (napisz jak często Dug wykonuje te czynności – z wymieszanych wyrazów ułóż poprawne zdania).

 

4a
PONIEDZIAŁEK

Zaczynamy powtórzenie rozdziału  4 dotyczącego wyglądu i charakteru. To nie jest nowy materiał , a więc powinno być bardzo łatwe :)
Topic : REVISION
Podręcznik str .62
- ćw.1 podpisz ponumerowane części ciała a potem uzupełnij wyrazy a-e opisujące twarz. Które zdanie opisujące włosy Maddie jest prawdziwe?(ćw.2) ZAPISZ
- ćw.3  zrób ustnie – połącz dwie części układanki , fun  ny  -to było łatwe a pozostałe ?
- ćw. 4 ZAPISZ  pytania 2-6 w zeszycie . Odpowiedz  pisemnie na pytanie 2, 4 i 5
- Pamiętasz wyrazy  moje , twoje , ich , jego  czyli my, your, their , its ?
A zatem ZAPISZ w zeszycie jakiego wyrazu brakuje w każdym zdaniu
- ćw 9  to dialogi w których ktoś przeprasza .ZAPISZ  te 3 krótkie dialogi w zeszycie.
Zadanie dodatkowe : dyktando  2.35 ( nagranie na edesk.pearson.pl      CD 2 ścieżka 35) oraz tekst  wraz ze zdaniami sprawdzającymi zrozumienie (ćw.10-11)

 

Historia

Materiały:

https://padlet.com/panidomaradzka39/ki5awtrc22tg

 

 

Język niemiecki


 Język mniejszości narodowej – niemiecki klasa 4ab


Proszę o zapoznanie się z przygotowanym materiałem.
Proszę w sposób skrupulatny i staranny przepisywać notatki do zeszytu przedmiotowego i postępować według poleceń.
Nie ma potrzeby wysyłania zdjęć przepisanej notatki do Nauczyciela.
Wysyłamy do sprawdzenia jedynie wskazane przez Nauczyciela ćwiczenia / zadania (tylko w terminie wskazanym przez Nauczyciela).

Kontakt E-mail: bbarczynska13@gmail.com

Język mniejszości narodowej – niemiecki
KLASA 4 AB (01.04.2020 r.)

MODUŁ 2, ROZDZIAŁ 3

Thema: Ich mag alle Haustiere.

1. Posłuchaj rozmowy – podręcznik str. 65/1. Następnie zapisz poniższą notatkę pod tematem w zeszycie.

das Haustier – zwierzę domowe
der Hund – pies
der Kanarienvogel – kanarek
der Goldfisch – złota rybka
der Hamster – chomik
der Papagei – papuga
die Katze – kot
die Kuh – krowa
die Maus – mysz
das Pferd – koń

Posłuchaj i powtórz nazwy zwierząt – podręcznik str. 66/3.

2. Wykonaj zadania – ćwiczenia str. 77/1, 2.
Dodatkowo (dla uczniów chętnych) możesz wykonać zadanie – ćwiczenia str. 78/3, str. 110 (Moduł 2, rozdział 2 - powtórzenie).

*Wszystkie nagrania z podręcznika i ćwiczeń są również dostępne                                  na www.klett.pl / E-NAUCZANIE / chmura.klett.pl (bez rejestracji i logowania).  
* Zachęcam ochotników do obejrzenia krótkich filmików w celu powtórzenia materiału: https://www.youtube.com/watch?v=xiU8uYjssas
https://www.youtube.com/watch?v=AjamlYn_nqs

Kontakt: E-mail: bbarczynska13@gmail.com

 

 

Matematyka

Matematyka 30III klasa 4a i 4b
Temat: Ułamek jako część całości - zadania

 1. W ramach przypomnienia wiadomości z poprzedniej lekcji, poćwicz 10 min na stronie www: https://matzoo.pl/klasa4/ulamki_21_417, jeśli nie masz dostępu do matzoo.pl wykonaj zad. 3 z podręcznika str. 196.
 2. Zapisz następujące zadania w zeszycie:

  ZAD.1 https://drive.google.com/file/d/1iAMkLntJwlT-IG00fS_hnrPHLkePDZLX/view
  ZAD.2 https://drive.google.com/file/d/1mK8PcFGlzqlDb7JQ6bv4Vn75MJEKGF6L/view
  ZAD.3 https://drive.google.com/file/d/1qgNdwB6uwR0KyeSuP4sb566MKu3_eVAY/view
  ZAD.4 https://drive.google.com/file/d/1TvkpMA8feb17x02ZI6YbhLFtmluhJ3t5/view

 3. Zadanie na ocenę - wykonaj następujące zadania z podręcznika w zeszycie: Czy umiesz? Sprawdź! Zad 2 i 3 str. 198 i prześlij na adres: ewazakrzewskazsp4@gmail.com

Matematyka 31III klasa 4a i 4b
Temat: Porównywanie ułamków o jednakowych mianownikach.

 1. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=xGhhTqX7COE
 2. Przeczytaj i zapisz w zeszycie z podręcznika Przykład 1 str. 198 (zapisując kolorem np. zielonym informacje zapisane wyróżnioną czcionką)
 3. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=cXH77pNdhx4
 4. Przeczytaj i zapisz w zeszycie z podręcznika Przykład 2 str. 199 (zapisując kolorem np. zielonym informacje zapisane wyróżnioną czcionką)
 5. Przeczytaj i zapisz w zeszycie z podręcznika Przykład 3 str. 199 (zapisując kolorem np. zielonym informacje zapisane wyróżnioną czcionką)

Matematyka klasa 4a (1IV) i 4b (2IV)
Temat: Porównywanie ułamków o jednakowych mianownikach lub licznikach - zadania

 1. W ramach przypomnienia wiadomości z poprzedniej lekcji, poćwicz 20 min na stronie www: https://www.matzoo.pl/klasa4/porownywanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_94, zapisz 10 przykładów do zeszytu. Jeśli nie masz dostępu do matzoo.pl wykonaj zad. 4 z podręcznika str. 200.
 2. W ramach przypomnienia wiadomości z poprzedniej lekcji, poćwicz 20 min na stronie www: https://www.matzoo.pl/klasa4/porownywanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_94, zapisz 10 przykładów do zeszytu. Jeśli nie masz dostępu do matzoo.pl wykonaj zad. 6 i 7 z podręcznika str. 201.

Matematyka 3IV klasa 4a i 4b
Temat: Porównywanie ułamków o jednakowych mianownikach lub licznikach - zadania

 • W ramach przypomnienia wiadomości z poprzedniej lekcji, poćwicz 20 min na stronie www: https://www.matzoo.pl/klasa4/porownywanie-ulamkow_21_96. Jeśli nie masz dostępu do matzoo.pl wykonaj zad. 5 z podręcznika str. 200 i zad. 8 str. 201.
 • Zadanie na ocenę - wykonaj następujące zadania z podręcznika w zeszycie: Czy umiesz? Sprawdź! Zad 1,2,3 str. 201 i prześlij na adres: ewazakrzewskazsp4@gmail.com

 

Przyroda

Środa - 01.04.20

4a

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Zdrowy styl życia" (str. 114 - 118) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 76, ćw. 1, 2; str. 77 ćw. 3, 4, 5) - tylko zadania wytłuszczonym drukiem są obowiązkowe, pozostałe są dla chętnych
 • proszę o zdjęcie z zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami (str. 68, ćw. 1, 2)
 • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

Piątek - 03.04.20

4b

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Zdrowy styl życia" (str. 114 - 118) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 76, ćw. 1, 2; str. 77 ćw. 3, 4, 5) - tylko zadania wytłuszczonym drukiem są obowiązkowe, pozostałe są dla chętnych
 • proszę o zdjęcie z zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami (str. 68, ćw. 1, 2)
 • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

 

Informatyka

KLASA 4B GR. 2
Bardzo proszę o obejrzenie filmu, który będzie wprowadzeniem do treści, które w niedługim czasie będziemy poznawać w ramach lekcji o  arkuszu kalkulacyjnym.
https://www.youtube.com/watch?v=vDig2c7hbWw
W miarę możliwości i czasu bardzo proszę o zagranie z dzieckiem w tradycyjną grę „w statki”, gdyż jest to bardzo dobry sposób na oswojenie się z adresowaniem komórek, które występuje w arkuszu kalkulacyjnym.

 

INFORMATYKA KLASA 4A ORAZ KLASA 4B (gr. 1)

T: Kolorowe słupki. (Pierwsze wykresy w arkuszu – arkusz kalkulacyjny)
Mam nadzieję, że poradziliście sobie z poprzednim tematem zwłaszcza, że ten jest w pewny sensie kontynuacją tego z zeszłego tygodnia. Podstawowe zagadnienia znajdują się również w podręczniku na stronie 107 i jest tam wszystko dobrze opisane. Instrukcja krok po kroku jak wstawić do arkusza wykres z użyciem danych. Ja podobnie jak w zeszłym tygodniu proponuję uprościć trochę temat i nie pracować na tak dużej ilości danych jak proponują to w podręczniku (zwłaszcza że dotyczą one długości łokcia kolegi z klasy), dlatego rekomenduję pracę na pliku z zeszłego tygodnia, w którym danych liczbowych jest mniej. Dzięki temu również wykres będzie dla ucznia bardziej czytelny.
Informacje z podręcznika są wystarczające do utworzenia takiego wykresu, ale jeśli mogę ze swojej strony zaproponować dodatkową pomoc, to na pewno będzie to 2 część filmiku wysłanego do Państwa przed tygodniem. Poniżej link:
https://www.youtube.com/watch?v=9Ws9NmzBcQU
Jako nauczyciel szkoły publicznej powinienem również zalecić Państwu do obejrzenia materiały z platformy edukacyjnej MEN:
https://epodreczniki.pl/a/sortowanie-danych/D5NWXkuLV
Tam również znajdują się pomocniczy tekst i filmiki dopasowane zarówno do Excela, jak i LibreOffice.
Z powyższych źródeł mam swoją opinię, które jest najbardziej pomocnicze, ale to może być moje subiektywne wrażenie, dlatego uproszczę temat najbardziej jak się da – najważniejsze aby uczeń był w stanie zrobić jakikolwiek wykres na podstawie dowolnych danych liczbowych i to już będzie sporym sukcesem bez względu na których materiałach będzie się opierał.
Jeśli ktoś będzie chciał zrobić na wzór tematu z książki – to super. Filmik na YT – świetnie. Wykres oparty na materiałach z MEN – jak najbardziej. Absolutnie nie trzeba robić 3 osobnych wykresów!
Drodzy Państwo, mam również prośbę – jeśli ktokolwiek z Was będzie miał możliwość wysłania mi pracy zrobionej przez dziecko na mejla:
krzysztofbochenek.zajkomp@gmail.com
To będę bardzo wdzięczny! Z góry zakładam że nie każdy może mieć taką możliwość i w pełni to akceptuję oraz rozumiem. Jeśli jednak ktoś da radę, to poproszę :)
Od razu nadmieniam, że nawet jeśli nie wrócimy w tym roku do analogowych zajęć (aczkolwiek mam nadzieję że jeszcze przed wakacjami się zobaczymy), to na podstawie dotychczasowej pracy w szkole mogę wystawić ocenę końcoworoczną, więc bardzo proszę podejść do mojej prośby z dystansem oraz bez ciśnienia jak ktoś nie ma takich możliwości technicznych.

 

Technika

Kl.  4b (poniedziałek 30.03.2020)
Temat: Znaki i sygnały drogowe (podręcznik str.74)
https://www.youtube.com/watch?v=cjJcva5M7_c

Napisz w zeszycie nazwy znaków drogowych ostrzegających o zbliżaniu się do skrzyżowania.
Jeżeli ktoś ma zaległą pracę do oceny proszę aby przesłać zdjęcie a w temacie napisać  imię, nazwisko  oraz klasa.

Mail do kontaktu
sonia_kielnar@wp.pl

 

Kl.  4a (piątek 3.04.2020)
Znaki i sygnały drogowe (podręcznik str.74)
https://www.youtube.com/watch?v=cjJcva5M7_c

Napisz w zeszycie nazwy znaków drogowych ostrzegających o zbliżaniu się do skrzyżowania.
Jeżeli ktoś ma zaległą pracę do oceny proszę aby przesłać zdjęcie a w temacie napisać  imię, nazwisko  oraz klasa.
Mail do kontaktu
sonia_kielnar@wp.pl

 

Plastyka

ŚRODA
4b
Proszę o wykonanie wielkanocnej pisanki dowolnym sposobem. Najlepiej na prawdziwym jaju (może być styropianowe)

CZWARTEK
4a
Proszę o wykonanie wielkanocnej pisanki dowolnym sposobem. Najlepiej na prawdziwym jaju (może być styropianowe)

 

 

Religia

wtorek 31.03
4b

Prezentacja Ogród oliwny- najtrudniejsza modlitwa

Czwartek 02.04
4a

Prezentacja Ogród oliwny- najtrudniejsza modlitwa

 

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1DAUiTE-rVxbp90W5W4BsI1QeGNo3zsSP/view

 

W-F

Uczniowie!
W tym tygodniu zachęcamy Was do ruchu przy muzyce!

Materiały: https://drive.google.com/file/d/1ZPvvtxOycuCmTh5JZHFtqHO8F87FxeIF/view

 

 

ZADANIA 26.03-27.03

 

Język polski

KLASA 4 A

czwartek, 26.03.

1. Proszę przeczytać wiersz Marii Konopnickiej pt. "Tam w moim kraju..." (podręcznik, s. 180). Zachęcam do obejrzenia wykonania wokalno-tanecznego utworu pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=m0dg5kJ1rz8

2. Przypomnijcie sobie, czym jest porównanie i jak jest zbudowane, jakie słowa najczęściej zawiera?

3. Uzupełnijcie porównania z wiersza:
Sto gwiazd JAK ....
Sto serc JAK...
Sto wichrów JAK...

4. Przyjrzyjcie się obrazowi "Rycerz wśród kwiatów" na str. 179 i pytaniom pomocniczym pod obrazem, przemyślcie je.

5. Spróbujcie zastanowić się, co - jakie przesłanie łączy obraz i wiersz. Nie bójcie się złych odpowiedzi, odpowiedzią ma być to, co Wam przyjdzie do głowy porównując wiersz i obraz.


piątek, 27.03.

1. Proszę przeczytać ramkę "Czy wiesz, że..." ze str. 186 w podręczniku, a następnie legendę Cecylii Niewiadomskiej pt. "Piast" ze str. 181. Czytając, zwracajcie także uwagę na przypisy (wyjaśnienia pod tekstem).

2. Czy po przeczytaniu dowiedzieliście się, czym były postrzyżyny i na czym polegały? Poznaliście nowe słowo nazywające obrzęd kultury dawnych Słowian.

3. Zastanówcie się nad odpowiedzią na pytanie zawarte w zad. 3 na str. 185.

4. Przypomnijcie sobie, co to jest legenda. Pomoże Wam w tym ramka na str. 185. Proszę, zapiszcie w zeszycie odpowiedź na zad. 4 str. 185.


Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył przysłać zadań do sprawdzenia, może to zrobić.


ADRES: lekcje39@gmail.comKLASA 4 B

czwartek, 26.03.

1. Proszę przeczytać tekst Artura Oppmana pt. "Złota kaczka" ze str. 217 (podręcznik.

2. Poćwiczymy czytanie ze zrozumieniem. Załączam dla Was kartę pracy z pytaniami do teksty. Odpowiedzi możecie zapisywać w zeszycie (nie trzeba drukować). Zawsze poprawna jest tylko jedna odpowiedź na pytanie do tekstu.

Karta pracy pdf


3. Na końcu karty pracy są poprawne odpowiedzi, ale liczę na Waszą uczciwość i chęć sprawdzenia siebie samego. Zajrzyjcie tam dopiero po udzieleniu samodzielnych odpowiedzi. Powodzenia!


piątek, 27.03.

1. Proszę przeczytać wiersz Marii Konopnickiej pt. "Tam w moim kraju..." (podręcznik, s. 180). Zachęcam do obejrzenia wykonania wokalno-tanecznego utworu pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=m0dg5kJ1rz8

2. Przypomnijcie sobie, czym jest porównanie i jak jest zbudowane, jakie słowa najczęściej zawiera?

3. Uzupełnijcie porównania z wiersza:
Sto gwiazd JAK ....
Sto serc JAK...
Sto wichrów JAK...

4. Przyjrzyjcie się obrazowi "Rycerz wśród kwiatów" na str. 179 i pytaniom pomocniczym pod obrazem, przemyślcie je.

5. Spróbujcie zastanowić się, co - jakie przesłanie łączy obraz i wiersz. Nie bójcie się złych odpowiedzi, odpowiedzią ma być to, co Wam przyjdzie do głowy porównując wiersz i obraz.


Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył przysłać zadań do sprawdzenia, może to zrobić.


ADRES: lekcje39@gmail.com

 

Język angielski

UWAGA! W związku z zamknięciem szkół wydawnictwo PEARSON udostępnia wszystkim nauczycielom i uczniom języka angielskiego wersje cyfrowe zeszytów ćwiczeń i podręczników  ( English Class, Repetytorium)
Aby skorzystać z zasobów nie jest wymagany kod, wystarczy zarejestrować się na edesk.pearson.pl.

Proszę się zarejestrować i wypróbować jak wszystko działa, wówczas można już w tym tygodniu korzystać z materiałów audio i video jako  uzupełnienia zadań.

 

Klasa 4a
Czwartek
str. 60 ćw.6- przeczytaj wpis na blogu. Czy znasz tego bohatera oraz tych na fotografiach w ćw.1?  Przypomnij sobie słowa opisujące twarz i włosy  ( wordlist 4.1), części ciała (wordlist 4.2) i przymiotniki opisujące osobowość ( wordlist 4.5). W zeszycie wypisz wyrazy opisujące wygląd i charakter Kung Fu Pandy. (np. big body, big head,…)
Przy powtarzaniu słówek można też wykorzystać Quizlet lub nagrania Wordlist z portalu edesk.pearson.pl.

Piątek
str.60 ćw.8  Opisz ulubionego bohatera filmu bądź książki. Wykorzystaj poznane wcześniej wyrazy  i napisz tekst na wzór przeczytanego opisu. Podziel opis na 2 paragrafy : 1) opis wyglądu ( he/she has got….)  2) opis charakteru ( He/ she  is….) Można dołączyć ilustrację lub zdjęcie i zadanie proszę przesłać  na magda_slusarczyk@interia.pl

 

KLASA 4B gr 1

czwartek 26.03 – podręcznik - str. 75 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 5.1, ze str. 67 w zeszycie zad. 3 – podpisać obrazki słówkami z ramki z zad.2.

piątek 27.03 – w ćwiczeniach proszę zrobić zad. 1,3 str. 42

Proszę przesłać zdjęcie zrobionych zadań z ćwiczeń na maila: tosiatosia1973@gmail.com

KLASA 4B gr 2

czwartek 26.03 - podręcznik - str. 89 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 6.1, ze str. 81 w zeszycie zad.3 – wybrać odpowiedni czasownik, zad.4 – podpisać obrazki słówkami z zielonej ramki.

Proszę przesłać zdjęcie zrobionych w zeszycie zadań na maila: tosiatosia1973@gmail.com

 

Matematyka

Czwartek 26.03 4b
Temat: Powtórzenie wiadomości dot. kolejności wykonywania działań
https://www.medianauka.pl/matematyka-klasa-4 - rozwiązać Quiz: Kolejność działań

Piątek 27.03 klasa 4a i 4b
Temat: Ułamek jako część całości.

 1. Obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00098-ulamek-zwykly-
  jako-czesc-calosci?playlist=66
 2. Wykonaj notatkę w zeszycie:

Zapisz zadanie w zeszycie:


ZADANIE

Czekolada składała się z 28 kostek. Ewa zjadła 5, Adaś 3, a 8 kostek Basia. Jaką część czekolady zjadło każde z dzieci? Jaka część pozostała?

 

Proszę o zrobienie zadań w zeszycie ćwiczeń dot. tematu „Ułamek jako część całości” str. 14 (obowiązkowo) i str. 15 (dla chętnych) oraz wyślij zdjęcia wykonanych stron na adres e-mail: ewazakrzewskazsp4@gmail.com

 

 

Przyroda

4a

 • proszę o przeczytanie podsumowania w podręczniku do działu "Odkrywamy tajemnice ciała człowieka" (str. 111 - 112) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 70, ćw. 1, 2; str. 72 ćw. 5) - tylko zadania wytłuszczonym drukiem są obowiązkowe, pozostałe są dla chętnych
 • adres mailowy do kontaktu: adres a.niesobski@gmail.com

4b

 • proszę o przeczytanie podsumowania w podręczniku do działu "Odkrywamy tajemnice ciała człowieka" (str. 111 - 112) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 70, ćw. 1, 2; str. 72 ćw. 5) - tylko zadania wytłuszczonym drukiem są obowiązkowe, pozostałe są dla chętnych
 • adres mailowy do kontaktu: adres a.niesobski@gmail.com

 

Historia

4b – czwartek 26.III

Proszę uzupełnić kartę pracy i w miarę możliwości ( skan, zdjęcie wydruku) odesłać mi ją na adres: pani.domaradzka39@gmail.com

Karta pracy: Czas w historii

Proszę podpisać się tak, bym wiedziała , od kogo to jest :)))

 

Technika

Kl.  4a (piątek 27.03.2020)
Znaki i sygnały drogowe.
Kontynuacja lekcji
Znaki i sygnały drogowe (str. 77 zad. 2)
Napisz w zeszycie apel do tych osób, które niszczą znaki drogowe oraz inne urządzenia umieszczone w pobliżu drogi.
Jeżeli ktoś ma zaległą pracę do oceny proszę aby przesłać zdjęcie a w temacie napisać  imię, nazwisko  oraz klasa.
Mail do kontaktu
sonia_kielnar@wp.pl

 

 

Muzyka

4a czwartek- Proszę uważnie przeczytać rozdział "Znaki proste" str.60 i odpowiedzieć (narazie w głowie)na pytanie 2 ze str.62.PS.Dziękuję tym wszystkim, którzy nadesłali prace na konkurs

4b piątek-Proszę znaleźć w internecie i wysłuchać kompozycji pt.WIOSNA autor A.Vivaldi. Po wysłuchaniu zastanów się, jakie skojarzenia z wiosną nasunęły Ci w trakcie słuchania- wykonaj w zeszycie (kredkami) ilustrację opartą na tych skojarzeniach.Zrób zdjęcie i przyślij na adres iwonabogatko@gmail.com PS.Dziękuję tym wszystkim, którzy nadesłali prace na konkurs plastyczny :)

 

Religia

kl. 4a
Przygotowałam dla Was prezentacje o górze i równinie. W treści prezentacji będzie również zadanie, o które Was poproszę, byście mi odesłali na adres eskomar21@gmail.com

Prezentacja pptx

 

W-F

OPIS CWICZEN pdf

 

ZADANIA 23.03-25.03

 

Język polski

poniedziałek, 23.03.

Proszę przypomnieć sobie informacje na temat stosowania znaków interpunkcyjnych (np. podręcznik, str. 59)

Zachęcam do skorzystania z lekcji pod linkiem:
https://epodreczniki.pl/a/zostan-mistrzem-interpunkcji/D3sh7jolH


wtorek, 24.03.

Zachęcam do przypomnienia sobie lektury Jana Brzechwy "Akademia pana Kleksa" w ciekawej formie pod linkiem:
https://epodreczniki.pl/a/jak-wyczarowac-sny/Doul3sOXP

Znajdziecie tam zad.4, które jest okazją do przypomnienia sobie zasad opisu przedmiotu. Proszę opisać lustro (wskazówki są w podręczniku na str. 78 i w Waszych zeszytach).


środa, 25.03.

Proszę przypomnieć sobie informacje na temat rodzaju rzeczownika i przymiotnika (podręcznik, zeszyt), a następnie określić liczbę i rodzaj:

dom                      ładny samochód
koledzy                  ładne okno
okno                     ładni chłopcy
łazienka                 czysta chusteczka
cukierki                 zdolni sportowcy
dziewczynki              małe dzieci


W celu sprawdzenia, jak poradziliście sobie z zadaniami i poprawy ewentualnych błędów proszę o przesłanie na podany adres w formie pliku tekstowego, zdjęcia lub w treści wiadomości opisu lustra, a także odmienionego przez przypadki jednego związku wyrazowego z tego tygodnia. Prace proszę wysłać do 25.03.

ADRES:lekcje39@gmail.com

 

Język angielski

KLASA 4A
https://en.islcollective.com/video-lessons/body-parts-monster
https://en.islcollective.com/video-lessons/body-parts-beginner
Ćwiczenia str. 22 ( dla chętnych str. 23 -nagranie zakodowane QR)
 Przypominam o Quizlecie:   Link dołączenia do klasy      https://quizlet.com/join/7rFtTCEfJ
Od tej pory przesyłacie mi zadania lub  pytania  na adres  magda_slusarczyk @interia.pl ( wyślijcie mi zdjęcie wypełnionej str.36 w ćwiczeniach)
Dla chętnych ciekawe  materiały  www.gov.pl/web/zdalnelekcje

KLASA 4B gr 2

poniedziałek – proszę zrobić zad. 1 i 2 str. 22 – podręcznik. Zadanie 1/22 wpisać do zeszytu.

Wtorek – proszę w zeszycie zrobić zad. 3 str. 23

Jeżeli jest taka możliwość, to proszę przesłać zdjęcia zrobionych zadań na maila: tosiatosia1973@gmail.com

KLASA 4B gr 1

środa - proszę zrobić zad. 1 i 2 str. 22 – podręcznik. Zadanie 1/22 wpisać do zeszytu.

Jeżeli jest taka możliwość, to proszę przesłać zdjęcia zrobionych zadań na maila: tosiatosia1973@gmail.com

 

Język niemiecki

Klasa 4 AB (23.03.2020 r. – poniedziałek):
1. Powtórz materiał z modułu drugiego, rozdział drugi (podręcznik str. 58 – 62);
2. Wykonaj w zeszycie zadania – podręcznik str. 63/11, 12, 13;
3. Zadanie z poprzedniego tygodnia tj. plakat: karta dań / menu jest zadaniem podlegającym ocenie. Zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać 30.03.2020 r. na podany poniżej e-mail, jako załącznik. Temat e-maila: 4AB MENU, w treści: imię, nazwisko ucznia. Prace proszę zachować, będą we właściwym czasie do wglądu.
E-mail: bbarczynska13@gmail.com
Klasa 4 AB (25.03.2020 r. – środa):
1. Posłuchaj i przećwicz wymowę z nagraniem –  podręcznik str. 63/Ausprache;
2. Przeczytaj tekst piosenki, posłuchaj i zaśpiewaj z nagraniem – podręcznik str. 64/Wir singen. Wykonaj do piosenki zadania – ćwiczenia str. 76/1, 2;
3. Sprawdź czy potrafisz przetłumaczyć podane zwroty i wyrażenia – podręcznik str. 64/Du kannst …;
4. Memory – wytnij karty, wymieszaj je i zagraj – ćwiczenia str. 23, 45, 65

 

Matematyka

Bardzo proszę o przysłanie do 25.03 sprawdzianu po I semetrze: "Sprawdź siebie" na mój adres e-mail: ewazakrzewskazsp4@gmail.com który zadałam do wykonania w piątek 20.03
Sprawdzian można przesłać w formie zdjęcia wykonanych zadań.

Poniedziałek 23.03 4a i 4b
Proszę o wykonanie zadań dotyczących „Kolejności wykonywania działań”

Karta pracy: Kolejność wykonywania działań pdf

(wersja Word) Karta pracy: Kolejność wykonywania działań doc


Zadanie proszę odesłać w dowolnej formie (pliku Worda, zdjęcia lub rozwiązania w treści e-mila) na adres ewazakrzewskazsp4@gmail.com do 25.03

Wtorek 24.03 4a i 4b
https://www.medianauka.pl/matematyka-klasa-4 - rozwiązać trzy Quizy: Tabliczka dzielenia, Tabliczka mnożenia, Podzielność liczb przez 2, 3, 5, 9,10

Środa 25.03 4a
https://www.medianauka.pl/matematyka-klasa-4 - rozwiązać Quiz: Kolejność działań

 

Przyroda

Środa - 25.03.20

4b

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Dojrzewanie to czas wielkich zmian" (str. 108 - 110) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 68, ćw. 1, 2; str. 69 ćw. 3, 4)
 • proszę o zdjęcie z zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami (str. 76, ćw. 1, 2; str. 77 ćw. 3, 4, 5)
 • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

4a

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Dojrzewanie to czas wielkich zmian" (str. 108 - 110) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 68, ćw. 1, 2; str. 69 ćw. 3, 4)
 • proszę o zdjęcie z zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami (str. 66, ćw. 1, 2; str. 67 ćw. 3, 4)
 • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

 

Historia

4a – wtorek 24.III

Karta pracy: Czas w historii

Proszę uzupełnić kartę pracy i w miarę możliwości ( skan, zdjęcie wydruku) odesłać mi ją na adres: pani.domaradzka39@gmail.com

Proszę podpisać się tak, bym wiedziała , od kogo to jest :)))

 

Informatyka

Klasa 4a, 4b grupa1

T: Wprowadzenie i analiza danych - arkusz kalkulacyjny.

Temat dotyczy arkusza kalkulacyjnego, ja osobiście rekomenduję Microsoft Excel, natomiast można oczywiście wykorzystać inny arkusz kalkulacyjny (w tym darmowy z pakietu Libre) bądź googlowski.

Jako pierwsze kroki polecam obejrzeć krótki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=BWGl4inI90k

a następnie proponuję aby uczniowie spróbowali wprowadzić swoje własne dane (swój sklep o dowolnej nazwie, swoje produkty o dowolnych wartościach). Może to być np. sklep sportowy SPORT-SKLEP w którym sprzedajemy np. piłki, obuwie, koszulki i np. w maju, czerwcu i lipcu wartości mogą być czterocyfrowe. Zostawiam tutaj pełną dowolność uczniom.

Uczniowie nie mają jeszcze swoich własnych e-maili, dlatego proszę tutaj rodziców o nadzór i pochwalenie ucznia za dobrze wykonane zadanie. Myślę że pochwała mamy czy taty jest jeszcze cenniejsza od mojej pochwały ;)

Proszę nie traktować tych sugestii jako realizację programu nauczania. Jest to tylko i wyłącznie zalecenie do pracy w domu w oparciu o podręcznik, przypomnienie niektórych treści z lekcji/lat poprzednich oraz luźne wprowadzenie do najbliższych tematów. W mojej prywatnej ocenie program nie jest w ten sposób realizowany i jest to wyłącznie grzecznościowe wskazanie kierunku ewentualnej pracy w domu z uwzględnieniem Państwa możliwości. Choć dla większości jest to oczywiste, wolę jasno napisać, że nie będę oceniał ani wyciągał żadnych negatywnych konsekwencji z pracy zdalnej przeprowadzanej w taki sposób. Wspólnie z Państwem czekam na odpowiednie, rozsądne, odgórne wytyczne z MEN.

 

Klasa 4b grupa 2
Szanowni Państwo,
W związku z potrzebą przesyłania dla Państwa dzieci materiałów z różnych przedmiotów oraz potrzeba zwrotnej odpowiedzi czy dzieci wykonują zadania, bardzo proszę o założenie dla dziecka maila lub udostępnienie w tym celu własnej skrzynki e-mail. Proponuję założenie darmowej poczty na jednym z wybranych serwisów: google (Gmail), interii, wp, onet itp.
Zadaniem na ten tydzień będzie napisanie do mnie krótkiego maila wg następujących wskazówek:
E-mail przesyłamy na adres: informatyka.zadania.sp39@gmail.com - do dnia 27.03.2020r.
Temat: Pierwszy list od Imię i nazwisko ucznia oraz klasa
Treść: Proszę o trzy krótkie zdania jak spędzacie czas w domu wg schematu:
Przywitanie
Krótka treść
Zwrot pożegnalny (np. Pozdrawiam)
Podpis

Zdaję sobie sprawę, że w tym przypadku mocno Państwa angażuję, będzie to jednak bardzo przydatne, a wręcz niezbędne w obecnej sytuacji. Z góry dziękuję za Państwa pomoc.

 

 

Plastyka

Proszę do środy 25 marca- o przesłanie (w miarę możliwości) zdjęć wykonanych na konkurs prac plastycznych, na adres
iwonabogatko@gmail.com

 

Muzyka

Klasy czwarte- a)proszę przejrzeć stronę internetową www.pl.chopin.nifc.pl poświęconą wydarzeniom związanym z prezentacją twórczości F.Chopina .
b)przeczytać wierszyk pod tytułem "Walc"(str 92)

Klasy piąte-str 88-90. Zapoznaj się z krótkim rozdziałem na stronie nr 88.
a)znajdż w internecie i posłuchaj piosenki KALINKA oraz ZUZANNA
b)odpowiedz pisemnie-w zeszycie, na pytanie 1,2,5 ze strony 90

 

Technika

Kl.  4b (poniedziałek 23.03.2020)
Znaki i sygnały drogowe.
Kontynuacja lekcji
Znaki i sygnały drogowe (str. 77 zad. 2)
Napisz w zeszycie apel do tych osób, które niszczą znaki drogowe oraz inne urządzenia umieszczone w pobliżu drogi.
Jeżeli ktoś ma zaległą pracę do oceny proszę aby przesłać zdjęcie a w temacie napisać  imię, nazwisko  oraz klasa.
Mail do kontaktu
sonia_kielnar@wp.pl

 

Religia

Proponuję, abyście w tym tygodniu zrobili sobie jedno małe postanowienie i nad nim popracowali. Może być to coś zupełnie prostego np.: pobawię się z rodzeństwem, wyniosę śmieci, rozpakuję zmywarkę albo nie będę biegał jak szalony po mieszkaniu i dam Rodzicom chwile spokoju. Każdy niech coś sobie wymyśli
Klasę IV a proszę o to, abyście do 27.03.2020 r. wypisali na kartce trzy pokusy jakich doświadczał Pan Jezus na pustyni i przesłali mi w formie emaila, zdjęcia lub skanu na adres eskomar21@gmail.com w tytule napiszcie swoje Imię i Nazwisko
Pamiętajcie proszę o modlitwie.

 

W-F

Kontakt z nauczycielami w-f:
marcin.gus@interia.pl
marcin.puc@interia.pl
martastepekk@gmail.com

Przeczytaj i zapamiętaj jakie korzyści płyną z podejmowania aktywności fizycznej.

 

ZADANIA 16.03-20.03

 

 

Język polski

Wtorek, 17.03.

Przypomnieć sobie informacje o baśni, cechy gatunku.
Pomocna będzie lekcja z e-podręcznika :
https://epodreczniki.pl/a/o-dlugowlosej-pannie-uwiezionej-w-wiezy/DQIWLRH8U

Chętni mogą sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując test:
https://www.memorizer.pl/test/8092/swiat-basni/0


Środa, 18.03.

Utrwalić sobie zasady pisowni „u” i „ó”.
Proponuję zabawę z ćwiczeniami dostępnymi pod linkiem:
http://pisupisu.pl/klasa4  w zakładce „Ortografia „u” i „ó”


Czwartek, 19.03.

Przypomnieć sobie zasady opisu krajobrazu. Opisać w zeszycie krajobraz, który chciałbym/chciałabym teraz zobaczyć.
Wskazówki w podręczniku na str. 114-115.


Piątek, 20.03.

Utrwalić odmianę przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Proszę odmienić w zeszycie związki wyrazowe:

a) ładny kwiatek
b) szybki samochód
c) małe dziecko

Czytanie lektur jest zalecane i w miarę możliwości dostępu do tekstu.

 

Język angielski

4a
Podręcznik str.59 ćw.1,2,3 + Quizlet 4.5 ( lub słówka Lesson 4.5 na str.61) ćwiczenia str 36
Przypominam w ćw. powinny być zrobione str.32-35.
Dodatkowo   https://en.islcollective.com/video-lessons/body-parts-penguins-madagascar

4B gr 1
Do zeszytu zad.1-6 str.62,zad.9,11,12 str.63 - podręcznik. Ćwiczenia str.38,39.
4B gr 2
Do zeszytu zad.1-4,7,8 str.76,zad.10,11 str.77 - podręcznik. Ćwiczenia str.48,49,96.

 

Język niemiecki

Klasa 4 AB :
1. Powtórz materiał z modułu drugiego, rozdział drugi (podręcznik str. 58 – 61);
2. Przeczytaj materiał z podręcznika, str. 62 – przetłumacz w zeszycie nieznane, nowe słownictwo. Następnie wykonaj własną kartę dań / menu. Format pracy A3, technika wykonania dowolna (praca obowiązkowa, na ocenę);
3. Uzupełnij braki w ćwiczeniach do str. 74.

 

Historia

TYDZIEŃ I
Lekcja 1. Przeczytać dodatkowy temat na stronie 48 - W średniowiecznym klasztorze . Zrobić króciutką notatkę do zeszytu wyjaśniającą co to ZAKON, KLASZTOR, REGUŁA ZAKONNA oraz wymienić zakony w Polsce ( w podręczniku są 4 - starczy) 

TYDZIEŃ II
Lekcja 2. Przeczytać dodatkowy temat na stronie 56 - Rycerze i zamki . Zrobić krótką notatkę do zeszytu wyjaśniającą co to PAŹ , GIERMEK, jak wyglądało pasowanie na rycerza. Przyjrzeć się , jak wyglądał średniowieczny zamek. 

PISEMNIE na OCENĘ - w zeszycie odpowiedzieć na pytania ze strony 74 , podsumowujące rozdział. To miało być zadanie domowe zadane po zakończeniu działu. Nie trzeba przepisywać pytań, można od razu odpowiedzi. 
Sprawdzę to na stopnie na pierwszej lekcji historii po powrocie do szkoły.

 

Matematyka

17.03

Proszę o wykonanie zadań z podręcznika "Sprawdź siebie" str. 191 i 192 zad. 1-13

18.03-19.03

Proszę, żeby uczniowie wykonali w zeszycie następujące zadania:

Zadanie 1
Oblicz w pamięci:
36 + 48 = ...... 73 - 26 = ......
79 + 12 = ...... 54 - 18 = ......
28 + 69 = ...... 97 - 49 = ......

Zadanie 2
Podaj liczbę:
a)o 7 większa od 39 ...... c)o 9 mniejszą od 65 ......
b)5 razy większą niż 17 ..... d) 4 razy mniejszą niż 32 ....

Zadanie 3
Oblicz w pamięci:
7 * 5 = ...... 93 : 3 = .....
8 * 7 = ...... 48 : 6 = .....
3 * 25 = ..... 60 : 15 = .....
16 * 7 = ..... 34 : 2 = ......

Zadanie 4
Wykonaj dzielenie z resztą:
17 : 3 = ...... 46 : 10 = .....
72 : 9 = ...... 28 :5 = .......
37 : 5 = ...... 62 : 8 = ......

Zadanie 5
Oblicz kwadraty i sześciany liczb:
a)dwa do kwadratu .......
b)cztery do kwadratu .........
c)trzy do sześcianu ........
d)pięć do sześcianu .........

Zadanie 6
Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań:
13 + 29 - 7 = ...............................
62 - 18 + 9 = ...............................
4 * 12 : 6 = ................................
15 : 3 * 8 = ................................
7 * (14 - 5) + 9 = ..........................
6 * 4 - 42 : 6 = ............................

Zadanie 7.
Mateusz, Kamila i Ola zbierali kasztany. Mateusz zebrał 15 kasztanów.Kamila trzy razy więcej niż Mateusz,
a Ola o 6 więcej niż Kamila.
Ile kasztanów zebrały dzieci?
Rozwiązanie:
........................................
........................................
Odpowiedź: ........................................

Zadanie 8
Narysuj oś liczbową, przyjmując odpowiednią jednostkę.
Zaznacz na tej osi liczby: 4,7,11.
........................................

20.03

Sprawdzian po I semetrze: "Sprawdz siebie"

W miarę możliwości, jeśli tylko strona będzie dostępna, dzieci mogą utrwalać zadania na stronie: https://matzoo.pl/klasa4
a)Wybrać klasa 4, rozdział DZIAŁANIA NA LICZBACH – wykonać zadania z poszczególnych tematów od 1-20,
b) Wybrać klasa 4, rozdział WŁASNOŚCI LICZB – wykonać zadania z poszczególnych tematów od 11-18 ,
c) Wybrać klasa 4, rozdział KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁAŃ – wykonać zadania z poszczególnych tematów od 1-4.

 

Przyroda

KLASA 4a, 4b
-
proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Układ nerwowy kontroluje pracę organizmu" (str. 99 - 103) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 63, ćw. 1, 2; str. 64 ćw. 3, 4; str. 65 ćw. 5, 6)
- proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Układ rozrodczy umożliwia wydanie na świat potomstwa" (str. 104 - 107) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 66, ćw. 1, 2; str. 67 ćw. 3, 4)

 

Geografia

Przeczytać temat ze strony 102 w podręczniku. Wykonać ćwiczenia ze strony 10

 

Technika

Wykonać w domu z włóczki 2 pompony https://www.youtube.com/watch?v=txMpeXQMiJw&feature=youtu.be

 

Informatyka

Klasa 4b grupa 2
Bardzo proszę, by uczniowie poćwiczyli pisanie np. w programie http://pisupisu.pl/ w zakładce klasa4/ klawiatura (dobre ćwiczenia są również w zakładce klasa3/ klawiatura).
W górnym menu tej strony odnajdujemy klasę, a na marginesie po lewej stronie wybieramy klawiatura.
 Z pewnością uczniowie odnajdą tam wiele ciekawych ćwiczeń dotyczących języka polskiego – polecam. Podobną stroną , dotyczącą matematyki jest https://www.matzoo.pl/, również polecam.

Klasa 4b grupa 1 i klasa 4a

www.scratch.mit.edu przede wszystkim logowanie na własne konto + ewentualnie pierwsze projekty zbudowane na skryptach z podręcznika

można skorzystać z poradnika opartego na poprzedniej wersji Scratcha, ale wiele informacji wciąż jest bardzo przydatnych:
https://www.youtube.com/watch?v=NyUO-pIcqbo

 

Technika

Znaki i sygnały drogowe (str. 77 zad. 2)
Napisz w zeszycie apel do tych osób, które niszczą znaki drogowe oraz inne urządzenia umieszczone w pobliżu drogi.

 

Muzyka

Klasy czwarte- notatka o Fryderyku Chopinie (str.86-89)

 

Plastyka

Międzyszkolny konkurs plastyczny dla klas 4-7 "Stwory i potwory"
1.    Rozwijanie twórczych umiejętności dzieci.
2.    Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Poszerzanie literatury znanej uczniom.
3.    Promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie.
4.    Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
5.    Integracja środowisk szkolnych.

REGULAMIN  konkursu:
1.    Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Stwory i potwory”. Praca powinna powstać pod wpływem przeczytanej  bajki, baśni czy legendy.
2.    W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas  I-VIII
3.    Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac.
4.    Format prac plastycznych  –  A3.
5.    Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.) jest dowolna. Dopuszcza się do konkursu tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
6.    Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
7.    Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych ( klasy 1-3 , klasy 4-8 )
8.    Każda praca musi być opisana na odwrocie  ( Imię i nazwisko uczestnika, klasa  Nazwa i adres placówki , nr telefonu i adres e-mail  , Imię i Nazwisko opiekuna ,adres e-mail opiekuna,  tytuł bajki  i autora do której powstała przesyłana praca plastyczna )

 

W-F

ZADANIA

 

Religia

https://www.youtube.com/watch?v=4sBIxIF3qW4
 Droga Krzyzowa boso. Uwielbiacie ciekowostki zatem proszę zobaczcie klimat Drogi Krzyżowej w Jerozolimie w czasach współczesnych.

Wszystkich zachęcam do codziennego odwiedzania kanału mocniwduchudzieciom.

 

ZKK

Rozwiąż dyktando: https://dyktanda.online/app/dyktando/690

 

 

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1291853

gościem
od 26.05.2009