Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal SP39

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Dokumenty szkolne

 

 

 

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Obrońców Pokoju

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 28
Ceremoniał szkolny
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
Organizacja wycieczek
Procedura odbioru dziecka z przedszkola
Procedura postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Misja i Wizja Szkoły
Zasady zachowania
Regulamin Konkursu Najlepszy Uczeń Roku klas IV-VI
Regulamin Konkursu Najlepszy Uczeń Roku klas I-III
Zasady przynawania tytułu uczeń "Najlepszy"
Wniosek o przyznanie tytułu "Najlepszy"
Wniosek o przyznanie tytułu "Uczeń Roku"
Regulamin Korzystania z Placu Zabaw
Procedura odroczenia obowiazku szkolnego
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i trudnych

 

Zalacznik 11 do Polityki Bezpieczenstwa 25_05_2018_Zgoda uczestnika_konkursu

Zalacznik 11a do Polityki Bezpieczenstwa 25_05_2018_ Zgoda na przetwarzanie wizerunku
dziecka

Zalacznik 12a do Polityki Bezpieczenstwa 25_05_2018_Klauzula inf_ogólna

Zalacznik 12b do Polityki Bezpieczenstwa 25_05_2018_Klauzula inf_pracownicy>
Zalacznik 12c do Polityki Bezpieczenstwa 25_05_2018_Klauzula inf_umowy cywilno_prawne
Zalacznik 12d do Polityki Bezpieczenstwa 25_05_2018_Klauzula inf_rekrutacja pracowników
Zalacznik 12e do Polityki Bezpieczenstwa 25_05_2018_Klauzula inf_konkurs
Zalacznik 12f do Polityki Bezpieczenstwa 25_05_2018_Klauzula inf_ZFSS
Zgoda - odbieranie dziecka ze szkoly/przedszkola ZSP4 Gliwice
Zgoda - proces rekrutacji w ZSP4 Gliwice

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Rekrutacja !!!  
Klasa dwujęzyczna  
WAŻNE DLA KLAS 8!!!  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1023886

gościem
od 26.05.2009