Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

  Wolontariat
 


  Historia
   biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Dokumenty szkolne

 

 

 

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Obrońców Pokoju

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 28
Ceremoniał szkolny

Regulamin wycieczek

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i trudnych
Procedura postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Misja i Wizja Szkoły
Zasady zachowania
Regulamin Konkursu Najlepszy Uczeń Roku klas IV-VI
Regulamin Konkursu Najlepszy Uczeń Roku klas I-III
Zasady przynawania tytułu uczeń "Najlepszy"
Wniosek o przyznanie tytułu "Najlepszy"
Wniosek o przyznanie tytułu "Uczeń Roku"
Regulamin przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce i / lub osiagniecia sportowe
Regulamin Korzystania z Placu Zabaw
Procedura odroczenia obowiazku szkolnego

Regulamin dokonywania wpisów o aktywności ucznia w formie wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu publicznym.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021/2022 z dnia 31.08.2021 r.

 

Klauzula
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Język m. n. niemiecki  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Organizacja roku szkol.  
Planowane wydarzenia  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1518049

gościem
od 26.05.2009