8a 8integracja (4)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   wdż 21a wf #8aw    
2 8:50- 9:35 j.angielski-2/2 SD 21a j.angielski-1/2 #8a1 geo #8ag   j.polski #8ap
3 9:40-10:25 wf #8aw dyr #8ak j.polski #8ap j.polski #8ap chem #8ac
4 10:35-11:20 wos #8as zaj.z wych. #8az wos #8as hist #8ah fiz #8af
5 11:25-12:10 j.polski #8ap j.polski #8ap religia #8ar biol #8ab wf #8aw
6 12:30-13:15 hist #8ah wf #8aw e_dla_bezp #8ae chem #8ac j.hiszpański-1/2 #8aj
inf-2/2 MF 14
7 13:30-14:15 matematyka #8am j.hiszpański-1/2 #8aj
j.angielski-2/2 SD 16
matematyka #8am j.angielski-1/2 #8a1
j.angielski-2/2 SD 20a
matematyka #8am
8 14:20-15:05 religia #8ar j.angielski-1/2 #8a1
j.hiszpański-2/2 EK 20a
fiz #8af matematyka #8am dyr #8ay
9 15:10-15:55 j.mn.niemiec-1/1 #n8n RO j.mn.niemiec-1/1 #n8n RO j.mn.niemiec-1/1 #n8n RO inf-1/2 #8ai j.hiszpański-2/2 EK 17a
Drukuj plan
wygenerowano 2021-09-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum