Protok nr 5
z zebrania Rady Rodzicw przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrocw Pokoju w Gliwicach

w dniu 26 listopada 2012r.

Obecni:
Czonkowie Prezydium Rady Rodzicw – 4 osoby.

Poniej podpisy:

1. Katarzyna Koprowska

2. Agnieszka Zienkiewicz

3. Krzysztof Guch

4. Mariusz Tworuszka

Tematy:

1. Rozszerzenie okresu pomidzy zebraniami Rady Rodzicw .

Ze wzgldu na okres witeczno-noworoczny podjto uchwa o rozszerzeniu okresu pomidzy zebraniami Rady Rodzicw. Nastpne zebranie Rady Rodzicw odbdzie si 28.01.2013r.

Zaopiniowano pozytywnie – 4 gosy „za”. Uchwaa nr 19.2. Podjto uchwa numer 20 na dofinansowanie zakupu choinki i ozdb witecznych.


Zaopiniowano pozytywnie – 4 gosy „za”. Uchwaa nr 20.3. Podjto uchwa numer 21 na sfinansowanie zakupu sodyczy dla dzieci z okazji Mikoajek.

Zaopiniowano pozytywnie – 4 gosy „za”. Uchwaa nr 21.4. Podjto uchwa numer 22 na sfinansowanie naprawy owietlenia na hali sportowej.

Zaopiniowano pozytywnie – 4 gosy „za”. Uchwaa nr 22.5. Podjto uchwa numer 23 na zakup stroika witecznego oraz sfinansowanie poczstunku dla dzieci objtych akcj „wita z Mikoajem”.

Zaopiniowano pozytywnie – 4 gosy „za”. Uchwaa nr 23.

Protokoowa
sekretarz RR Mariusz TworuszkaUchwaa nr 19
Rady Rodzicw przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrocw Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjta w dniu 26 listopada 2012 r.

Prezydium Rady Rodzicw podjo decyzj o rozszerzeniu okresu pomidzy zebraniami Rady Rodzicw. Nastpne zebranie Rady Rodzicw odbdzie si 28.01.2013r.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwaa nr 20
Rady Rodzicw przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrocw Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjta w dniu 26 listopada 2012 r.

Prezydium Rady Rodzicw podjo decyzj o dofinansowanie zakupu choinki i ozdb witecznych.
Koszt zakupu – 150,00z.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwaa nr 21
Rady Rodzicw przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrocw Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjta w dniu 26 listopada 2012 r.

Prezydium Rady Rodzicw podjo decyzj o sfinansowaniu zakupu sodyczy dla dzieci z okazji Mikoajek.
Koszt zakupu – 221,68z.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwaa nr 22
Rady Rodzicw przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrocw Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjta w dniu 26 listopada 2012 r.

Prezydium Rady Rodzicw podjo decyzj o sfinansowaniu naprawy owietlenia na hali sportowej.
Koszt naprawy – 50,00z.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwaa nr 23
Rady Rodzicw przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrocw Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjta w dniu 26 listopada 2012 r.

Prezydium Rady Rodzicw podjo decyzj o sfinansowaniu zakupu stroika witecznego oraz sfinansowanie poczstunku dla dzieci objtych akcj „wita z Mikoajem”.
Koszt zakupu – 99,91z.

Sekretarz RR
Mariusz Tworuszka