Protok nr 4
z zebrania Rady Rodzicw przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrocw Pokoju w Gliwicach

w dniu 12 listopada 2012r.

Obecni:
Czonkowie Rady Rodzicw poszczeglnych klas or
az oddziaw przedszkolnych – 16 osb,
w tym czonkowie Prezydium Rady Rodzicw – 4 osoby.

Lista obecnoci stanowi zacznik nr 1 do niniejszego protokou.

Gocie:

Dyrektor – Pani Beata WodarczykPorzdek zebrania:

1.Powitanie zebranych osb.

2.Przedstawienie i omwienie tematw biecych i planw przez Pani Dyrektor.

3.Rozpatrzenie wnioskw o dofinansowanie z funduszu RR.

4.Wolne wnioski.

5.Ustalenie terminw spotka RR.

6.Zakoczenie zebrania.

Ad. 1.
Zebranie otworzya Przewodniczca RR Katarzyna Koprowska.
Powitaa zebranych czonkw RR.

Ad. 2.
Pani Dyrektor przedstawia sprawy biece oraz plany na przyszo. Szkoa uzyskaa z UM rodki pienine na remont hali (zostanie wymienione linoleum). Szkoa zoya do UM wniosek na sfinansowanie placu zabaw na terenie szkoy. Na miesic luty przewidziane jest malowanie korytarzy. W zalenoci od posiadanych rodkw pieninych zostanie pomalowany korytarz na parterze oraz na I pitrze. Dyrekcja szkoy wysza z inicjatyw do rodzicw, aby koszty malowania oraz farb poszczeglnych klas zostay poniesione przez rodzicw uczcych si dzieci.

Na wniosek przedstawicieli oddziaw przedszkolnych Pani Dyrektor wyrazia zgod na oznaczenie wejcia do czci przedszkolnej.

Ad. 3. Rozpatrzenie wnioskw:

  1. na sfinansowanie nagrd, medali, dyplomw zawodw uczniczych z okazji Dnia Niepodlegoci (Puchar Polski w ucznictwie tradycyjnym).
   Zaopiniowano
   pozytywnie, jednogonie. Uchwaa nr 14.

  2. na sfinansowanie zakupu tablic edukacyjnych dla dzieci oddziaw przedszkolnych.
   Zaopiniowano
   pozytywnie, jednogonie. Uchwaa nr 15.

  3. na sfinansowanie zakupu nagrd dla laureatw szkolnych etapw konkursw matematycznych.
   Zaopiniowano
   pozytywnie, jednogonie. Uchwaa nr 16.

  4. na sfinansowanie zakupu nagrd dla uczestnikw konkursu plastycznego wigilijnego. Zaopiniowano pozytywnie, jednogonie. Uchwaa nr 17.

  5. na sfinansowanie zakupu nagrd w konkursie Mikoajkowym plastycznym .
   Zaopiniowano pozytywnie, jednogonie. Uchwaa nr 18.
Ad. 4.
Pani Urszula Wsiska poddaa pod gosowanie wniosek o rozdzielenie terminw i godzin wywiadwek klas I-III od klas IV-VI. W gosowaniu jawnym wniosek nie zosta przyjty.


Ad. 5.
Ustalono terminy nastpnych spotka RR:

- 28.01.2013r godz. 18:30,

- 28.02.2013r godz. 18:00,

- 22.04.2013r godz. 18:30,

- 17.06.2013r godz. 18:00.


Ad. 6.
Zebranie zakoczya Przewodniczca RR Katarzyna Koprowska.

Protokoowa:

sekretarz RR Mariusz TworuszkaUchwaa nr 14
Rady Rodzicw przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrocw Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjta w dniu 12 listopada 2012 r.

Rada Rodzicw podja decyzj o przeznaczeniu kwoty 600 z na sfinansowanie nagrd, medali, dyplomw zawodw uczniczych z okazji Dnia Niepodlegoci (Puchar Polski w ucznictwie tradycyjnym).

Sekretarz RR
Mariusz Tworuszka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwaa nr 15
Rady Rodzicw przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrocw Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjta w dniu 12 listopada 2012 r.

Rada Rodzicw podja decyzj o przeznaczeniu kwoty 300 z na sfinansowanie zakupu tablic edukacyjnych dla dzieci oddziaw przedszkolnych

Sekretarz RR
Mariusz Tworuszka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwaa nr 16
Rady Rodzicw przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrocw Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjta w dniu 12 listopada 2012 r.

Rada Rodzicw podja decyzj o przeznaczeniu kwoty 400 z na sfinansowanie nagrd dla laureatw szkolnych etapw konkursw matematycznych.

Sekretarz RR
Mariusz Tworuszka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwaa nr 17
Rady Rodzicw przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrocw Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjta w dniu 12 listopada 2012 r.

Rada Rodzicw podja decyzj o przeznaczeniu kwoty 250 z na sfinansowanie zakupu nagrd dla uczestnikw konkursu plastycznego wigilijnego.

Sekretarz RR
Mariusz Tworuszka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwaa nr 18
Rady Rodzicw przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrocw Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjta w dniu 12 listopada 2012 r.

Rada Rodzicw podja decyzj o przeznaczeniu kwoty 230 z na sfinansowanie nagrd w konkursie Mikoajkowym plastycznym.

Sekretarz RR
Mariusz Tworuszka