Protokół nr 3
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach

w dniu 15 października 2012r.

Obecni:
Członkowie Prezydium Rady Rodziców – 4 osoby.

Poniżej podpisy:

1. Katarzyna Koprowska

2. Agnieszka Zienkiewicz

3. Krzysztof Głuch

4. Mariusz Tworuszka

Tematy:

1. Dostosowanie pieczątki do nowych zapisów regulaminu Rady Rodziców.

W związku z wejściem zmian w Regulaminie Rady Rodziców z dniem 10.10.2012r podjęto decyzję o dostosowaniu pieczątki do nowych zapisów. Koszt dostosowania pieczątki – 35,00 złoty.

Zaopiniowano pozytywnie – 4 głosy „za”. Uchwała nr 12.2. Podjęto uchwałę numer 13 na zakup ciasta na posiedzenie Rady Rodziców (koszt – 45,00 złoty).


Zaopiniowano pozytywnie – 4 głosy „za”. Uchwała nr 13.

Protokołował
Mariusz TworuszkaUchwała nr 12
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjęta w dniu 15 października 2012 r.

Prezydium Rady Rodziców podjęło decyzję o dostosowaniu zapisów na pieczątce do nowego regulaminu Rady Rodziców. Koszt zmian – 35,00zł.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwała nr 13
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjęta w dniu 15 października 2012 r.

Prezydium Rady Rodziców podjęło decyzję o zakupie ciasta na posiedzenie Rady Rodziców.
Koszt zakupu ciasta – 45,00zł.

Sekretarz RR
Mariusz Tworuszka