Protokół nr 2
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach

w dniu 08 października 2012r.

Obecni:
Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych – 15 osób,
w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców – 4 osoby.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek zebrania:

1/ Powitanie zebranych osób.

2/ Przedstawienie zmian w regulaminie Rady Rodziców oraz przyjęcie go w drodze uchwały RR.

3/ Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie z funduszu RR.

4/ Podjęcie uchwały o sfinansowanie zakupu ciasta i kwiatów z okazji święta Edukacji Narodowej.

5/ Wolne wnioski.

6/ Zaplanowanie kolejnego spotkania RR.

7/ Zakończenie zebrania.

Ad. 1.
Zebranie otworzyła Przewodnicząca RR Katarzyna Koprowska.
Powitała zebranych członków RR.

Ad. 2.
Przewodnicząca RR Katarzyna Koprowska odczytała nowy regulamin Szkolnej Rady Rodziców.
Nowy regulamin (załącznik numer 1) został przyjęty do stosowania od dnia 10.10.2012r uchwałą numer 1.

Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 1.

Ad. 3.

  1. na sfinansowanie zakupu sprzętu łuczniczego.
   Zaopiniowano
   pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 2.

  2. na sfinansowanie zakupu antyram pleksi do pracowni plastycznej.
   Zaopiniowano
   pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 3.

  3. na sfinansowanie zakupu nagród dla laureatów szkolnych konkursów: „Jesienne bukiety”, „Świąteczny stroik”, „Wielkanocna pisanka”.
   Zaopiniowano
   pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 4.

  4. na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu „Gliwice – moje miasto”. Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 5.

  5. na dofinansowanie konkursu Recytatorskiego Regionalnego „Sport w poezji dziecięcej”.
   Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 6.

  6. na dofinansowanie „Dnia Sukcesu”.
   Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 7.

  7. na dofinansowanie konkursu miejskiego „English is Fun”
   Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 8.

  8. na dofinansowanie konkursu szkolnego „Maths is Fun”.
   Zaopiniowano pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 9.

  9. na sfinansowanie zakupu bębnów afrykańskich na potrzeby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
   Zaopiniowano
   pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 10.


Ad. 4.
Podjęcie uchwały numer 11 na zakup ciasta i kwiatów z okazji święta Edukacji Narodowej.
Zaopiniowano
pozytywnie, jednogłośnie. Uchwała nr 11.


Ad. 5.
Przedstawiciele oddziałów przedszkolnych przedstawili problem braku placu zabaw oraz zły stan techniczny wejścia do budynku i chodnika. Ustalono, że oddziały przedszkolne wystąpią na piśmie do Dyrekcji Szkoły.

Ponadto pojawiła się kwestia braku należytej informacji ze strony wychowawców grup przedszkolnych na temat działania Rady Rodziców i sposobu wnoszenia składek na rzecz RR w oddziałach przedszkolnych w związku z rozpoczęciem nowych oddziałów w szkole. W związku z powyższym przewodnicząca RR osobiście przedstawi zasady działania RR na najbliższym zebraniu rodziców oddziałów przedszkolnych. Które odbędzie się 15.10.2012, godz.17:00.

Ad. 6.
Ustalono termin następnego spotkania RR na dzień 26.11.2012r.

Ad. 7.
Zebranie zakończyła Przewodnicząca RR Katarzyna Koprowska.Protokołował:

sekretarz RR Mariusz Tworuszka

Uchwała nr 1
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjęta w dniu 8 października 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przyjęciu do stosowania z dniem 10.10.2012r nowego regulaminu Rady Rodziców

Sekretarz RR
Mariusz Tworuszka Uchwała nr 2
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjęta w dniu 8 października 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 450 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu łuczniczego.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwała nr 3
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjęta w dniu 8 października 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 420 zł na sfinansowanie zakupu antyram pleksi do pracowni plastycznej.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwała nr 4
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjęta w dniu 8 października 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 350 zł na sfinansowanie zakupu nagród dla laureatów szkolnych konkursów: „Jesienne bukiety”, „Świąteczny stroik”, „Wielkanocna pisanka”.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwała nr 5
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjęta w dniu 8 października 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu „Gliwice – moje miasto”.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwała nr 6
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjęta w dniu 8 października 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 600 zł na dofinansowanie konkursu Recytatorskiego Regionalnego „Sport w poezji dziecięce”.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwała nr 7
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjęta w dniu 8 października 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 800 zł na dofinansowanie 'Dnia Sukcesu”.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwała nr 8
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjęta w dniu 8 października 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 zł na dofinansowanie konkursu miejskiego „English is Fun”.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwała nr 9
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjęta w dniu 8 października 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł na dofinansowanie konkursu szkolnego „Maths is Fun”.

Sekretarz RR
Mariusz TworuszkaUchwała nr 10
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjęta w dniu 8 października 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 600 zł na sfinansowanie zakupu bębnów afrykańskich na potrzeby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Sekretarz RR
Mariusz Tworuszka

Uchwała nr 11
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w roku szkolnym 2012/2013
podjęta w dniu 8 października 2012 r.

Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 250 zł na zakup ciasta i kwiatów dla Dyrekcji szkoły z okazji Święta Edukacji Narodowej.

Sekretarz RR
Mariusz Tworuszka