Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

  Wolontariat
 


  Historia
   biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Zajęcia pozalekcyjne - SKKT

W roku szkolnym 1994/ 95 powstało w SP. 39 Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze „WŁÓCZYKIJE”.
Opiekunką SKKT została Pani Jadwiga Szandar, a pierwszymi turystami uczniowie kl. IV z wychowawczynią tej klasy Panią mgr Mirelą Domaradzką.
            Piękne słowa Aleksandra Janowskiego (1806- 1944)- pioniera krajoznawstwa, propagatora turystyki i współzałożyciela Towarzystwa Krajoznawczego- które do dziś są naszym mottem w działalności turystycznej zobowiązywały nas do udziału we wszystkich imprezach turystycznych organizowanych przez Gliwicki oddział PTTK, kluby zrzeszone przy oddziale oraz organizowanie własnych imprez turystycznych.

A były to:
- Zloty młodzieży w Ośrodku Sportu i Rekreacji „BUK”
-Sejmiki dla najaktywniejszych turystów
- Złazy i Rajdy (zbieraczy, rajd dziewcząt, ”Śnieżynka”, topienie marzanny…)

Zwiedzanie muzeów, zamków, palmiarni miejskiej w Gliwicach

Ogrody botaniczne w Zabrzu, Wrocławiu,

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej,

ZOO w Opolu,

Panoramę Racławicką we Wrocławiu,

Ludwisarnię pp. Felczyńskich w Taciszowie…

Podziwialiśmy zabytki Krakowa, Cieszyna, Pszczyny, Toszka, Nysy i wielu innych miast!

Ruiny zamku w Ogrodzieńcu, Jaskinie Nietoperzową, Pałac w Mosznej:


Bywaliśmy na wielu wystawach fotograficznych malarstwa.
Wielką atrakcją było spotkanie z Adamem Małyszem w Wiśle 14 II 2001 r.
W 2005 r. uroczyste obchody 10-ciolecia SKKT- PTTK
            Jesteśmy członkami KKiOP uczestniczymy w rajdach o tematyce przyrodniczej, poznajemy faunę i florę na ścieżkach przyrodniczych oraz w rezerwatach i parkach przyrody Np. Łęższczak, Jeleniak- Pikuliny, Koszęcin
Zorganizowaliśmy spotkanie audiowizualne z wyświetlaniem ciekawostek przyrodniczych w rezerwacie Śląska

Zdobywamy odznakę „Turysta Przyrodnik”

Zdobyliśmy wiele pucharów uczestnicząc w konkursach artystycznych , krajoznawczych, przyrodniczych na Rajdach Powstań Śląskich oraz wiele dyplomów i nagród rzeczowych które zdobią naszą szkołę.

Zawdzięczamy wiele Pani Jadwidze Mazurek dyrektorce szkoły w latach 1971- 2007, Pani Mireli Domaradzkiej, Pani Jadwidze Kocuj oraz przewodniczącej Rady Szkoły Małgorzacie Czech które uczestniczyły w naszych przedsięwzięciach służyły radą, pomocą oraz uczestniczyły w imprezach turystycznych.
Prowadzimy kronikę SKKT -PTTK (już 5 Tomów). Kroniki często wystawiane są na rocznicowych imprezach szkolnych, oddziałowych i klubowych i podziwiane są przez zwiedzających.

„Włóczykije” biorą i brali udział w różnych konkursach:

- artystycznych- 50 rocznica oddziału  PTTK Ziemi gliwickiej, 750-lecie Gliwic, 100-lecie PTK, 35-lecie KKIOD, 55-lecie OPTTK
- plastycznych- o tematyce przyrodniczej „Z Plecakiem Przez Polskę”,

„Piękna Nasza Polska Cała”

Oraz w konkursie poetyckim z okazji 55 rocznicy powstania Oddziału PTTK Gliwicach w którym nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca:
I             Krzysztof Soliński kl. IV
            Katarzyna Dybała kl. IV
II          Sandra Szefer kl. IV
Wyróżnienie dla Oli Turejko kl. IV oraz nagrodę nadzwyczajną za wielką wrażliwość artystyczną przyznano Zuzannie Struczewskiej z kl. IV
W roku szkolnym 2005/ 6 oraz 2006/ 7 „Włóczykije” wzięli udział w ogólnopolskim konkursie na najlepsze SKKT- PTTK uzyskując w obydwu wypadach I miejsce wśród szkół gliwickich.
fotoNatomiast w 2005/ 6 w ogólnopolskim młodzieżowym turnieju Krajoznawczo Turystycznym w ogólnej punktacji (wystąpiły 3 drużyny) Zajęliśmy I miejsce wśród szkół gliwickich, a potem V miejsce w województwie w corocznej imprezie „Znam Gliwice i Okolice” .
Zdobywamy też odznakę turystyczną ziemi gliwickiej, zwiedzamy ciekawe zabytki Gliwic i okolic korzystając z pomocy takich przewodników jak:
-Krystyna Foryś
-Andrzej Pańczyszyn
-Witold Brol
-Andrzej Drągowski

-Halina Staruszkiewicz

W roku szkolnym 2006/ 2007 otwarto nową szkołę „Budowniczym” znów była dyr. mgr. Jadwiga Mazurek PTTK uczestniczyło w pięknej imprezie otwarcia.

Od roku szkolnego 2007/ 2008 dyrektorem szkoły jest Pani mgr. Jolanta Gębczyk Szłuinska. Pani dyrektor również popiera naszą działalność i służy wielką pomocą.

Duże zaangażowanie przejawiają nauczycielki SP 39 ; pani Bożena Purchała, pani Katarzyna Kukiełko, a pani Małgorzata Puk w swojej klasie IV tworzy grupę turystyczną.  Tak wiec przybywa nam „Włóczykijów” SKKT- PTTK.

Nasze rajdy, wycieczki piesze oraz autokarowe w różne zakątki Śląska i Polski nie ograniczają się tylko wycieczek nizinnych; poznajemy też nasze piękne góry: Beskid Śląski i Żywiecki; byliśmy na „Górze Żar”

Wędrowaliśmy od Szczyrku przez Salmopol- Biały Krzyż do Brennej.
Od wielu lat uczestniczymy w imprezach organizowanych przez muzeum.
Z klubem krajoznawstwa i ochrony przyrody uczestniczymy w corocznych rajdach „Choinka”.
Przed nami nowe wyzwania, wiele ciekawych pomysłów, planów.

Pani Jadwiga Szandar pomimo, że jest na emeryturze nadal kieruje Szkolnym Kłem Turystyczno Krajoznawczym, angażując koleżanki nauczycielki Małgorzatę Puk, Bożenę Purchała, Katarzynę Kukiełko, które w przyszłości na pewno poprowadzą turystów ……… i zaszczepią w uczniach „bakcyla” turystyki, którzy nadal będą zdobywać punkty do odznak turystycznych

 

  
 
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Język m. n. niemiecki  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Organizacja roku szkol.  
Planowane wydarzenia  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1455882

gościem
od 26.05.2009