Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Klasa 1

 

Listy uczniów klas 1 rok szkolny 2021/2022

KLASA  I A – WYCHOWAWCA KATARZYNA KUKIEŁKA

 1. CHMIELARCZYK ANTONI
 2. CHYL  ANTONINA
 3. CIESIELSKA   ZUZANNA
 4. DUDA   POLA
 5. GRALEWSKI   BARTŁOMIEJ
 6. GREC   RADOSŁAW
 7. HAŁUBIEC  MARCIN
 8. HOLINKO  TOMASZ
 9. KARPIŃSKI IGOR
 10. KORZEC BŁAŻEJ
 11. KULCZYNA  MIKOŁAJ
 12. LESZCZYŃSKA OLGA
 13. LUDWIŃSKA  ZUZANNA
 14. ŁAPAJ  MAŁGORZATA
 15. ŁUPIKASZA  ANTONI
 16. MACIEJOWSKA  LENA
 17. MICHAŁOWSKA  LAURA
 18. MICHNIK  DOROTA
 19. RDUCH MAGDALENA
 20. ROLNIK  KAMIL
 21. SIKORSKI  FRANCISZEK
 22. TURKOWSKI  TOBIASZ
 23. WITKOWSKI  JAN

KLASA I B – WYCHOWAWCA KATARZYNA BIADUŃ

 1. CZUBAK JAN
 2. DZIEŻYC LENA
 3. GRAJEK LENA
 4. JAKUBIEC RAFAŁ
 5. JANOSZ JAN
 6. KIZINIEWICZ JAKUB
 7. KOSZYKOWSKI FILIP
 8. KUZIARA GABRIELA
 9. MIKOŚ PIOTR
 10. MUSIK DOMINIKA
 11. NIEWĘGŁOWSKA DOROTA
 12. ORZOŁ JAKUB
 13. ŚMIGIELSKA ZUZANNA
 14. TOMCZAK STANISŁAW
 15. WASITA ZOFIA
 16. ZYDROŃ JULIA

KLASA I C – WYCHOWAWCA KATARZYNA MOYSA

 1. ANTOŃCZYK MACIEJ
 2. ARCZYŃSKI DOMINIK
 3. BABIŃSKA ZOFIA
 4. BAŁAJ AGATA
 5. BORAWSKI OLIWIER
 6. FAGASIŃSKI MACIEJ
 7. IGNACZAK JAKUB
 8. IWAŃSKI ROBERT
 9. KIDA MARTYNA
 10. KLIN NATALIA
 11. KOSAŁA SONIA
 12. MROCZKOWSKA ZUZANNA
 13. PŁACZEK JULIAN
 14. PUDLIK MARTA
 15. RUDOWICZ TYMOTEUSZ
 16. SCOTT EMILIA
 17. SĘDZIAK OLIMPIA
 18.  SKRZYPCZYK KAROLINA

KLASA I D –WYCHOWAWCA KATARZYNA KUKUROWSKA

 1. DULĘBA FILIP
 2. GAL MAJA
 3. GRĄDZIK HELENA
 4. JENDRYSIK AMELIA
 5. KUŻOWNIK ARON
 6. MACIĄG TYMON
 7. MAGDALEŃSKI FABIAN
 8. MALIK SZYMON
 9. MOSZUMAŃSKA  MARTA
 10. MOSZUMAŃSKI ALEKSANDER
 11. MUSIAŁ AGATA
 12. NIERADZIK OLIWIA
 13. PODSTAWEK EMILIA
 14. POLAŃCZUK MARTYNA
 15. POŁJANOWSKA  ALICJA
 16. SMOLEŃ DAWID
 17. WOJCIECH  ZOFIA

 

 

 

 

 

 

Podręczniki dla uczniów klas I będą do odbioru w szkole dnia 31 sierpnia od 17.00 do 18.00

 

 

 

 

 

 

Dyrektor ZSP 4 informuje,
że szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami
w klasach pierwszych,
w związku z powyższym nie będzie
przeprowadzane postępowanie rekerutacyjne.

 

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach
przypomina


o obowiązku zapisania dziecka do klasy pierwszej w roku  szkolnym 2021/2022.

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjmowane z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów do dnia 31 marca 2021r.
- karta zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie (do pobrania)
- obwód SP39 w  ZSP nr 4 (do pobrania)

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły (do pobrania)
- wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (do pobrania)

Obowiązek zapisania/zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej  mają rodzice/ opiekunowie prawni dzieci urodzonych w 2014r.

Dzieci urodzone w 2015r. na wniosek rodziców/opiekunów prawnych również mogą rozpocząć naukę klasie pierwszej, jeśli korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny 2021/2022 lub posiadają pozytywną  opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Wypełnioną kartę -zgłoszenie/ wniosek należy złożyć w SP39 ul. Obrońców Pokoju 4 (opisane pudełko –zgłoszenia do klasy pierwszej - znajduje się w hollu).
Na zgłoszeniu/wniosku wymagane są podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. możliwa jest w SP39  nauka j. niemieckiego w ramach nauki języka mniejszości narodowej od pierwszej klasy.
Stosowny wniosek należy złożyć w terminie do 31 marca 2021 r. w SP39 ul. Obrońców Pokoju 4 (opisane pudełko – zgłoszenia do klasy pierwszej-znajduje się w hollu).
Na wniosku wymagane są podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia.
Nauka języka mniejszości odbywa się w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Język m. n. niemiecki  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Organizacja roku szkol.  
Planowane wydarzenia  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1422437

gościem
od 26.05.2009