Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal SP39

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

zapisy

 

LISTA KANDYDATÓW
PRZYJĘTYCH
DO PRZEDSZKOLA - na rok szkolny 2020/2021

1 strona

2 strona

Lista kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do
jednostki w terminie do 2020-04-24 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest
równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

Szanowni Rodzice! 
Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto Gliwice będzie prowadzona 
z wykorzystaniem systemu informatycznego.

UWAGA!
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne informujemy,
że w dniach 16 – 25 marca 2020, rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie
TYLKO na platformie internetowej
i jedynie w zakresie możliwości wygenerowania i wydrukowania wniosku!

UWAGA
Aktualizacja z dnia 25 marca 2020:
WZNAWIAMY przyjmowanie w przedszkolu wniosków pisemnych
(wydrukowanych "na papierze"),

w terminie  od 26 marca do 8 kwietnia 2020, w godzinach 8.00-12.00.
Elektroniczny system wspierający rekrutację jest cały czas dostępny
w okresie zamknięcia placówek.
Pozwala to m.in. na zapoznanie się z ofertą placówek
wychowania przedszkolnego  i wygenerowanie wniosku.

Źródło: Internet, strona UM w Gliwicach https://gliwice.eu/node/35764


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021:
https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2020_1816.pdf

Informujemy, iż dnia 12 marca 2020r.od godz. 9:00 rozpoczęło się
przyjmowanie wniosków do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Strona internetowa, na której można wprowadzić dane do wniosku:
www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl

Wniosek należy wydrukować i podpisany przynieść
do placówki pierwszej preferencji.
Wnioski o przyjęcie kandydata do Przedszkola Miejskiego
z Oddziałami Integracyjnymi nr 28
będą przyjmowane w sekretariacie przedszkola w godzinach
od 7:30 do 15:30
dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia
pracy placówek oświatowych.

Szczegóły dotyczące sposobu rekrutacji z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej, do pobrania.

dzieci

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
E-NAUCZANIE  
KONSULTACJE  
Ogłoszenia  
Aktualności  
Rekrutacja !!!  
Klasa dwujęzyczna  
WAŻNE DLA KLAS 8!!!  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1153700

gościem
od 26.05.2009