Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Godz. dostępności
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

  Wolontariat
 


  Historia
   biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

zapisy

 

 

od 15 marca 2022

REKRUTACJA 2022/2023

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023 
ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 15.03.2022 od godz. 9.00 – 01.04.2020 do godz.15.00

Szczegółowa instrukcja rejestracji wniosku dostępna jest na stronie dla rodzica
https://gliwice.formico.pl

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy
składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych.
/Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PM 5343/2022
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18 stycznia 2022 r./

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

Od 15.03.2022 r. (godz. 9.00), do 1.04.2022 r. (godz.15.00)
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 15.03.2022 r., do 15.04.2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

20.04.2022 r. (godz. 9.00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 20.04.2022 r. (godz. 9.00), do 27.04.2022 r. (godz.15.00)
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

29.04.2022 r. (godz.9.00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

styczeń 2022

ZASADY REKRUTACJI 2022/2023

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych,
prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2022/2023
rozpocznie się 15 marca do 1 kwietnia 2022.

ZARZĄDZENIE NR PM-3543 / 2022 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice.

 

Dokument należy złożyć w terminie od 14.02.2022r. do 28.02.2022r. w przedszkolu.
Druk do wypełnienia znajduje się na portierni przedszkola.

 

dzieci

  
 
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Język m. n. niemiecki  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Organizacja roku szkol.  
Planowane wydarzenia  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1636665

gościem
od 26.05.2009