Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal SP39

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

zapisy

Szanowni Rodzice! 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice
będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

Rodzice, którzy korzystają z Internetu:

  • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata;
  • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wyłącznie w  placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku.

Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu (lub nie maja możliwości wydrukowania wniosku):

  • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wyłącznie w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku;
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów.
Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:


HARMONOGRAM REKRUTACJI

  •  Kryteria lokalne i ustawowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

KRYTERIA NABORU

USTAWOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ

  • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!
    Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2019/2020 w terminie od 4 do 11 marca 2019 r.
  • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.


dzieci

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Rekrutacja !!!  
WAŻNE DLA KLAS 8!!!  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1003475

gościem
od 26.05.2009