Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Projekty

PROJEKT
"WYMARZONE PRZEDSZKOLE"

Planowana realizacja projektu: 01.10.2021 r. - 30.09.2022 r.

Projekt zapewnia dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
zwiększając liczbę miejsc
wychowania przedszkolnego
oraz podnosząc jakość edukacji, obejmując:

a) utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu
i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej
na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie
pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki
w pomoce dydaktyczne, realizacja od 01.09.2021

b) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej,

c) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych
zajęć wspierających/specjalnych, w tym zajęć przeprowadzanych w nowo powstałej sali sensorycznej

 1. Organizacja zajęć pn. Zaczarowany ołówek- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 2. Organizacja zajęć pn. Mali odkrywcy sztuki- zajęcia rozwijające kompetencje
  emocjonalno-społeczne
 3. Organizacja zajęć terapii przez sztukę "TeraPchełki" – Arteterapia rozwijające kompetencje
  emocjonalno-społeczne
 4. Organizacja zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy "Sprawny przedszkolak
 5. Organizacja zajęć pn. Lewa-prawa, to dobra zabawa- ćwiczenia ręki – zajęcia korekcyjno
  – kompensacyjne
 6. Organizacja zajęć pn. Sensorek – nasz przyjazny stworek –zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy

d) wsparcie w postaci studiów podyplomowych dla nauczycieli, dostosowujących ich kompetencje
do specyfiki prowadzonych zajęć,

e) doposażenie placu zabaw.

 

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1291833

gościem
od 26.05.2009