Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal SP39

 

  Pedagog
  Psycholog
  Pielęgniarka
 

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Ogłoszenia

15 kwietnia 2019r.

INFORMACJA DYREKTORA ZSP 4

Osoby, które nie mogą zapewnić opieki dzieciom w domu podczas egzaminów ósmoklasisty 15-17.04.2019 r., będą miały zapewnioną opiekę w szkole i przedszkolu.

Z poważaniem
dyrektor Beata Włodarczyk

kwiecień 2019r.

EDUKACJA W GLIWICACH - AKTUALNOŚCI OŚWIATOWE:

BIEŻĄCE INFORMACJE: Zobacz

8 kwietnia 2019r.

INFORMACJA DYREKTORA ZSP 4

5 kwietnia 2019r.

AKTUALNOŚCI OŚWIATOWE

Uaktualnienie z dnia 05.04.2019 godz. 15:30:

W Warszawie trwa nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego (obecnie zawieszone). Strajk nauczycieli wciąż jest możliwy. Związkowcy nie przyjęli nowych propozycji ze strony rządowej, zakładających wzrost wynagrodzeń powiązany wraz ze wzrostem pensum. Rozmowy mogą zostać wznowione w niedzielę o godzinie 18:00.

W Gliwicach,  wszystkie publiczne szkoły i placówki oświatowe przystąpiły do protestu, którego konsekwencją może być strajk, zapowiedziany na 8 kwietnia 2019.

Dyrektorzy miejskich jednostek oświatowych, przygotowując organizacyjnie placówki na czas protestu dokonują rozeznania, ilu nauczycieli nie będzie uczestniczyło w strajku czynnym.
Na tej podstawie, w porozumieniu z innymi placówkami przygotują się do organizacji pracy placówki podczas strajku.

Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki, będzie przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom, które zgłoszą się do szkoły.

Oczywiście w przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.

Rodzice mogą skorzystać z opieki przysługującej z art. 188 kodeksu pracy (opieka nad dzieckiem - do ukończenia przez dziecko 14 roku życia - 16 godzin rocznie) lub urlopu wypoczynkowego.

Do dyspozycji dzieci i młodzieży pozostają również inne miejskie placówki.

Ich listę przedstawiamy poniżej i na bieżąco będzie ona uaktualniana:

  • MBP kryte pływalnie (MZUK)
  • Muzeum w Gliwicach
  • Teatr Miejski w Gliwicach

W przypadku przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych, dyrektorzy dokonują analizy kadrowej i podejmują działania zmierzające do zapewnienia opieki dzieciom, które przyjdą do placówki.

Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie odbywał się czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.

BIEŻĄCE INFORMACJE: Zobacz

 

4 kwietnia 2019r.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

4 kwietnia 2019r.

Informacja dyrektora ZSP 4

Szanowni Rodzice, w związku z otrzymaniem oficjalnego potwierdzenia przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, o przystąpieniu pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr4  w Gliwicach do strajku nauczycieli i pracowników oświaty informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. w placówce zajęcia lekcyjne będą zawieszone (nieprzewidziane zamknięcie placówki). Ze względu na brak odpowiedniej liczby pracujących nauczycieli, którzy mogą prowadzić zajęcia opiekuńcze, prosimy Państwa  o zrozumienie tej sytuacji i zaopiekowanie się dziećmi w domu – szczególnie 8.04.2019 r. (Pozostawanie dzieci w domu w związku z zawieszeniem zajęć jest zgodne z prawem).
Jednocześnie zapewniam, że będziemy Państwa informować, jeśli sytuacja ulegnie zmianie (ogłoszenie  w placówce,  dziennik elektroniczny w przypadku szkoły, strona internetowa placówki). Każdego dnia, począwszy od   8.04.2019 r. przekażemy informację o możliwości organizacji opieki dla dzieci w przedszkolu i szkole w pozostałe dni strajku.

Informujemy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych   z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Dyrektor ZSP4 w Gliwicach

2 kwietnia 2019r.

Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji w Gliwicach

Szanowni Państwo,
zakończone referenda w sprawie strajku w oświacie potwierdziły, że wszystkie publiczne szkoły i placówki oświatowe przystępują do protestu.
Obecnie dyrektorzy miejskich jednostek oświatowych, przygotowując organizacyjnie placówki na czas protestu dokonują rozeznania, ilu nauczycieli nie będzie uczestniczyło w strajku czynnym. Na tej podstawie, w porozumieniu z innymi placówkami przygotują się do organizacji pracy placówki podczas strajku.
Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki, będzie przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom, które zgłoszą się do szkoły.

Oczywiście w przypadku ogłoszenia strajku, rodzice mają prawo do pozostawienia dziecka w domu.
W przypadku przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych i drugich w szkołach, dyrektorzy już rozpoczęli analizę kadrową i działania zmierzające do zapewnienia opieki dzieciom, które przyjdą do placówki.
W ostateczności - przy braku możliwości zapewnienia opieki - rodzice zostaną o tym poinformowani na początku przyszłego tygodnia, tak aby mogli ewentualnie skorzystać z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.
Dyrektorzy jednostek oświaty, w których będzie odbywał się czynny strajk dołożą starań, aby zminimalizować negatywne skutki dla uczniów i rodziców.

Z poważaniem
Mariusz Kucharz
Naczelnik Wydziału Edukacji

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/strajk-w-oswiacie-wazne-dla-rodzicow

2 kwietnia 2019r.

TABLO - SESJA ZDJĘCIOWA

SESJA FOTOGRAFICZNA
- ZDJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE DO PAMIĄTKOWEGO TABLO
dla grupy: STOKROTEK, JEŻYKÓW i ELFÓW
wtorek 2.04.2019 od godziny 9:00

lipiec / sierpień 2019r.

LETNIA PRZERWA WAKACYJNA

Dyżury pracy przedszkoli miejskich w Gliwicach w okresie wakacji

4 października 2018r.

SESJA ZDJĘCIOWA

Dnia 4.10.2018 r. (czwartek) odbędzie się
JESIENNA SESJA ZDJĘCIOWA.

Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci
oraz by w tym dniu każde dziecko miało ze sobą ULUBIONĄ ZABAWKĘ.

Sesja grupy ELFÓW odbędzie się w budynku PM 28.

14 września 2018r.

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 28 PRZY ZSP NR 4 na spotkaniu, które odbyło się 13.09.2018 r. omówiła dotychczasowe wydatki i zdecydowała, aby składka na Radę Rodziców wynosiła 50 zł od dziecka w (przypadku posiadania dwójki lub trójki dzieci w PM 28 po 25 zł). Składki zbierają skarbnicy grupowi i całość zebranych pieniędzy przekazują skarbnikowi Rady Rodziców.

W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców wydatkowała zebrane pieniądze na: 8 teatrzyków, 5 spotkań z Panią Gamą, pasowanie na przedszkolaka, czekolady dla zerówek autokar dowożący dzieci na konkurs atrakcje na festyn rodzinny Wszystkie pieniądze wydatkowane są na potrzeby dzieci, każda grupa uczestniczy w finansowanych przez Radę Rodziców atrakcjach i imprezach.
Rada Rodziców

2018 / 2019

DYŻUR PEDAGOGA

PANI PEDAGOG
BARBARA TUREK PEŁNI DYŻURY W PRZEDSZKOLU
W CZWARTKI OD GODZINY 9:00 DO 14:00

31 sierpnia 2018 r.

ZEBRANIA ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie organizacyjne,
które odbędzie się 31.08.2018 r.
o godz. 18.00 wg harmonogramu:

- ELFY/dawne Jeżyki/ budynek szkoły segment B
- Pozostałe grupy w budynku PM 28 w salach danych grup

Ze względu na zmiany w składach grup
/proszę o sprawdzenie listy u p.Dorotki/

27-31 sierpnia 2018 r.

DNI OTWARTE

Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków i ich rodziców na dni otwarte w naszym przedszkolu
27.08 - 31.08.2018 od godziny 9:30 do 11:30

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Rekrutacja !!!  
WAŻNE DLA KLAS 8!!!  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
874721

gościem
od 26.05.2009