Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Projekty i programy edukacyjne

 

PROJEKT - "PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY"

Uczniowie klasy II a przez okres trzech miesięcy, w ramach zajęć pozalekcyjnych uczestniczyli w Projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia, jak również wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci  w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
 Każdy z uczniów był przydzielony do zespołu , w którym miał możliwość wykazania się i pokazania swojej osoby z jak najlepszej strony.
Zajęcia miały formę warsztatową , każdy pomysł ucznia był dobry i każdy z uczniów mógł znaleźć się w grupie, która spełniała jego oczekiwania.
Co takiego ciekawego robiliśmy na zajęciach

 • chodziliśmy na wycieczki
 • przygotowywaliśmy przedstawienia, które prezentowaliśmy kolegom z innych klas naszej szkoły
 • projektowaliśmy i wykonywaliśmy scenografie, stroje i gromadziliśmy rekwizyty do przedstawień
 • bawiliśmy się również różnymi grami zespołowymi poznając ich zasady i pochodzenie
 • układaliśmy ciekawe opowiadania
 • wymyślaliśmy ciekawe historyjki np: na temat: Jakie inne zastosowanie może mieć butelka po coca coli?
 • projektowaliśmy zaproszenia
 • wysłuchaliśmy wiele Bajek –Grajek rozwiązując przy tym ciekawe zagadki
 • bawiliśmy się kartami Logiko
 • wymyślaliśmy dialogi do scenek z pluszakami
 • lepiliśmy Układ Słoneczny z plasteliny
 • rysowaliśmy ilustracje do legend o Warszawie
 • bawiliśmy się chustą Klanza

 

Projekt zostanie zakończony pokazem umiejętności uczniów klasy III a i  zaprezentowany przed rodzicami dzieci tej klasy 17 grudnia 2009 roku o godzinie 17.00 Dzieci wystąpią w przedstawieniu ,,Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia , które zostało napisane na potrzeby projektu przez Justynę Jaworską.

 

Pierwszaki zakończyły swój projekt


Zakończyła się druga edycja projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Brali w niej udział uczniowie klasy Ia. Podobnie jak ich poprzednicy pierwszaki miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy na dodatkowych zajęciach, które były współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Dzieci mogły pracować bez podręczników i zeszytów wykorzystując pomoce zgromadzone w klasie . Szczególnym powodzeniem cieszyły się przybory do ćwiczeń ruchowych, lalki teatralne  oraz gry planszowe i zręcznościowe. Na zajęciach staraliśmy się poznać siebie, swoje mocne strony, odkryć swoje talenty. Słuchaliśmy Bajek – grajek, do których tworzyliśmy piękne ilustracje. Czytaliśmy, a nawet sami układaliśmy rymowanki i wiersze. Rozmawialiśmy o teatrze, starając się poznać jego tajniki. Nasz projekt zakończył się 17 czerwca pokazem naszych umiejętności. Przygotowaliśmy przedstawienie pt „Księżniczka na ziarnku grochu”. Każde dziecko mogło tam znaleźć rolę dla siebie, odegrać postać którą chciało. Na zakończenie pokazu wspólnie z rodzicami odbyliśmy wakacyjną podróż do różnych zakątków świata. Byliśmy w Australii, gdzie spotkaliśmy się z leniwcami. Potem pojechaliśmy do Afryki . Tam napotkaliśmy na swojej drodze dziko rosnące rośliny i egzotyczne zwierzęta. Na koniec pojechaliśmy do Rio, gdzie musieliśmy przebrać się w kolorowe stroje i wymyślić tańce, które potem prezentowała każda grupa .Na zakończenie podróży każde dziecko otrzymało na pamiątkę – myszkę pacynkę  I tak w dobrych humorach zakończyliśmy nasze spotkanie z projektem. W przyszłym roku owocnej i ciekawej  nauki przez zabawę życzymy przyszłym pierwszoklasistom Z pewnością wy także odkryjecie w sobie swoje talenty,  bo : „Talentów jest wokół wiele. Drzemią nie tylko w tych najzdolniejszych Każde dziecko jest inne. Nie można więc uczyć wszystkich tak samo. Trzeba umieć dostrzec talent  w każdym uczniu i pomóc mu go rozwijać…wspierać…kształtować. Trzeba każdego dnia pozwalać dzieciom stawać się tym, kim mogą być i kim chcą być w przyszłości.  Pozwalać im odkrywać świat ich własnymi oczyma i dbać o to, aby zawsze wierzyli w siebie i swoje możliwości.  Sukces jest dla wielu, nie tylko dla wybranych.  ”

Zobacz bajkę

PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ- "PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY"

W dniach 19-26 stycznia 2009 roku odbyły się losowania szkół do udziału w Projekcie
 Losowania nadzorowała Komisja w składzie: przedstawiciel Zarządu Grupy Edukacyjnej S.A., przedstawiciel Kancelarii Prawnej, przedstawiciel Biura Projektu oraz Koordynator Wojewódzki.
 Projekt obejmie 2.700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego

Nasza szkoła została wylosowana i uczniowie klasy I a pod kierunkiem pani Justyny Jaworskiej wezmą udział w Projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zajęć pozalekcyjnych  od września do grudnia 2009 będą uczestniczyli w tych zajęciach, które następnie będą kontynuowane przez okres 2 lat w wybranych klasach II i III 

Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TEORII INTELIGENCJI WIELORAKICH
Każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, w różnym stopniu rozwinięte
Tworzą one indywidualny profil inteligencji, charakterystyczny dla danej osoby
Profil inteligencji jest dynamiczny, zmienia się w trakcie rozwoju
Wszystkie inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują
Każdą inteligencję można rozwijać w działaniu, właściwie organizując środowisko rozwoju człowieka .
Inteligencja językowa - przejawia się w rozumieniu świata poprzez słowo mówione i pisane. Dzieci myślą "słowami", używają bogatego słownictwa, tworzą opowiadania, szybko uczą się języków obcych, w sposób przejrzysty wypowiadają i spisują swoje myśli. Są wrażliwe na rymy, znaczenie słów, dźwięki.
Inteligencja ruchowa - przejawia się w rozumieniu świata poprzez ruch i kontakt fizyczny. Dzieci mają wyczucie czasu i organizacji przestrzennej. Potrafią wykorzystać ruch w sposób skoordynowany i ukierunkowany na cel. Są uzdolnione manualnie.
Inteligencja matematyczno - logiczna - przejawia się w rozumieniu świata poprzez ciągi zdarzeń, myślenie logiczne i kreatywne rozwiązywanie problemów. Dzieci lubią porządek i precyzyjne instrukcje, są konkretne. Wykazują uzdolnienia matematyczne, lubią liczby, zadają dociekliwe pytania, badają i zbierają informacje.
Inteligencja wizualno - przestrzenna - przejawia się w rozumieniu świata poprzez myślenie obrazami i wizualizację. Dzieci są twórcze i pomysłowe. Mają bogatą wyobraźnię i doskonałą orientację w przestrzeni. Dobrze rysują, konstruują, czytają mapy, tabele, wykresy i diagramy.
Inteligencja przyrodnicza - przejawia się w rozumieniu świata poprzez otoczenie, środowisko. Dzieci mają zdolność rozpoznawania i kategoryzowania elementów, dostrzegania wzorców funkcjonujących w naturze. Rozumieją świat roślin i zwierząt, ich "mowę" , różnorodność oraz potrzeby.
Inteligencja muzyczna - przejawia się w rozumieniu świata poprzez rytm i melodię. Dzieci potrafią aktywnie słuchać i łączą muzykę z emocjami. Są wrażliwe na odbiór dźwięków, mają poczucie rytmu, lubią śpiewać, rymują. Zmieniają w muzykę wszystko, co robią.
Inteligencja interpersonalna - to zdolność rozumienia innych ludzi i patrzenia na świat oczyma innej osoby. Dzieci lubią pracować w grupie, mają zdolności przywódcze. Są komunikatywne, łatwo nawiązują kontakty społeczne, potrafią współpracować. Są asertywne przy konfrontacji.
Inteligencja intrapersonalna - to zdolność rozumienia samego siebie, patrzenia na świat z własnego punktu widzenia. Dzieci lubią pracować samodzielnie, znają swoje mocne strony, budują wewnętrzną motywację. Poszukują odpowiedzi na trudne pytania.

Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz efektów i osiągnięć dzieci zaprezentowany na forum publicznym. Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę.

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Język m. n. niemiecki  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1317956

gościem
od 26.05.2009