Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Projekty i programy edukacyjne

PROGRAM EDUKACYJNY - "WOLNOŚĆ ODDECHU - ZAPOBIEGAJ ASTMIE"


W roku szkolnym 2008-09 szkoła nasza postanowiła realizować program edukacyjny pt "Wolność oddechu - Zapobiegaj astmie"
Program ten został zainicjowany przez Państwową Inspekcje Sanitarna we współpracy z Polskim Towarzystwem Alergologicznym, i Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej. głównym celem programu jest uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym, choroba możliwości optymalnej jakości życia.
Problem astmy oskrzelowej (przewlekłej choroby zapalnej dróg oddechowych) dotyczy dzieci w młodszym wieku szkolnym i w grupie dzieci starszych. niepokojącym objawem jest notowany wzrost tych zachorowań.

W związku z narastającym problemem postanowiliśmy w naszej szkole edukować nauczycieli, rodziców, oraz dzieci uczniów klas młodszych i dodatkowo uczniów klas starszych. Mając do dyspozycji materiały edukacyjne otrzymane na szkoleniu w Gliwickiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej możliwe było zrealizowanie poszczególnych przedsięwzięć:
- W widocznych miejscach szkoły umieszczono plakaty
- projekcje filmu edukacyjnego obejrzeli rodzice i nauczyciele uczniów klas młodszych i starszych
- Dzieci zorganizowały wraz z nauczycielami przedstawienie dotyczące problemów astmy, które obejrzała społeczność szkolna i rodzice uczniów klas I-II oraz IV-VI.
- Zostało zainicjowane spotkanie z pielęgniarką szkolną , (Pogadanka instruktaż )
- zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o astmie dla klas I-III
- Podczas festynu szkolnego wykorzystano materiały edukacyjne.
Podczas realizacji programu zaobserwowano wzrost zainteresowania tematyka astmy co przełożyło się na dużą frekwencje rodziców na spotkaniu.
Szkolnym koordynatorem jest mgr Małgorzata Puk nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Język m. n. niemiecki  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1317912

gościem
od 26.05.2009