Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal SP39

 

  Pedagog
  Psycholog
  Pielęgniarka
 

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Ogłoszenia

8 czerwca 2019r.

Industriada

10 czerwca 2019r.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

10 czerwca 2019r.

Zebrania z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów

23 maja 2019r.

Ogłoszenia świetlicy szkolnej

25 maja 2019r.

X GLIWICKI BIEG ULICZNY

X GLIWICKI BIEG ULICZNY
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA
SOBOTA    25.05.2019 R.
REGULAMIN BIEGÓW  MŁODZIEŻOWYCH

 1. Nazwa biegu:                   X  Gliwicki Bieg Uliczny
 2. Typ biegu:                        bieg uliczny
 3. Cel imprezy:                     popularyzacja zdrowego trybu życia i biegów masowych, promocja szkoły, miasta, i regionu
 4. Miejsce biegu:                  biegi dzieci i młodzieży –Arena Lekkoatletyczna
 5. Organizator:                     Uczniowski Klub Sportowy KOMETA, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8  w Gliwicach, ul. Syriusza 30, tel./fax 32/234 41 13, e-mail: sekretariat@zsoe.gliwice.pl
 6. Współorganizator:          Miasto Gliwice, MZUK Gliwice Impreza dofinansowana z    budżetu miasta Gliwice
 7. Kierownik zawodów:     Adam ŚNIEGÓRSKI  (tel.  606 996 028)
 8. Warunki uczestnictwa: do startu dopuszczeni zostaną wszyscy chętni posiadający dobry stan zdrowia potwierdzony własnym oświadczeniem, oraz dowodem tożsamości. Osoby niepełnoletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. na udział w biegu.Weryfikacja oświadczeń i dowodów tożsamości przy odbiorze numerów startowych  w dniu zawodów od godz. 12:00 biegi młodzieżowe (wzory oświadczeń do pobrania na stronie internetowej szkoły).
 9. Zgłoszenie:                  Zgłoszenia w dniu zawodów  od 12:00 Zalecane wcześniejsze zgłoszenie pisemnie lub w formie   elektronicznej na adres szkoły z podaniem nazwiska, imienia, roku urodzenia i szkoły. Biuro zawodów – sala gimnastyczna przy Arenie LA
 10. Dystanse, kategorie  i program minutowy:                                                                                                            

                Przedszkolaki (P)   rocznik 2012 i młodsi
                                                  200 m dziewczynki                  godz. 16:00
                                                  200 m chłopcy                          godz. 16:10
                                                  Szkoły Podstawowe (SP) rocznik 2011-2008
                                                  400 m dziewczynki                    godz. 16:20
                                                  400 m chłopcy                            godz. 16:30
                                                  Dekoracja zwycięzców            godz.   16:40
                                                  Szkoły Podstawowe (SP) rocznik 2006-2007
                                                  800 m dziewczynki                    godz.17:00
                                                  800 m chłopcy                          godz. 17:10
                                                   Gimnazja (GIM) + 7 i 8 SP   rocznik 2003 – 2005
                                                  1 000 dziewczęta                     godz.17:20
                                                   1 500 m chłopcy                      godz.17:30
                                                  Szkoły Ponadgimnazjalne (PGIM) rocznik 1999 – 2002
                                                   1 000 m dziewczęta                 godz. 17:40
                                                   1 500 m chłopcy                       godz. 17:50
                                                    Dekoracja   zwycięzców         godz. 18:00

 1. Nagrody:                             za zajęcie miejsca 1 – 3 w każdym biegu – puchary
  Uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy nr startowy  IX Gliwickiego Biegu Ulicznego. Najlepsza szkoła otrzyma Puchar Przechodni Prezydenta Miasta (decyduje ilość startujących i zajęte miejsca)
 2. Postanowienia końcowe:   Szatnie i przechowalnie rzeczy na terenie szkoły                                     Organizator zapewnia opiekę medyczną. Uczestnicy
                                                      startują na własną odpowiedzialność.
                                                       Przyjęcie numeru startowego jednoznaczne  z akceptacją
                                                      powyższego Regulaminu.
                                                      Po biegu przewidziane są napoje dla zawodników.                                
                                                      Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 3. Załączniki do pobrania   (strona internetowa ZSO8 :  www.zso8.gliwice.pl)                                                            

      Załącznik Nr 1 – wzór zgoda rodziców     
                                                     Załącznik  Nr 2 – wzór oświadczenie o stanie zdrowia

1 marca 2019r.

Podziękowania dla CH Arena i ojców naszej szkoły

 

luty 2019r.

Podziękowanie od HOSPICJUM

 

23 stycznia 2019r.

Zaraszamy do biblioteki szkolnej

Wszystkie klasy pierwsze korzystają już z biblioteki szkolnej. Zapraszamy do czytania, oglądania i zabawy z książkami!

Ewa Fugowska

16 stycznia 2019r.

List MEN i Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców

8 listopada 2018r.

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Rekrutacja !!!  
WAŻNE DLA KLAS 8!!!  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
907472

gościem
od 26.05.2009