Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 28 w Gliwicach

 

Lokalizacja:

Przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolego nr 4 w Gliwicach jest usytuowane na Osiedlu Obrońców Pokoju, przy ulicy Paderewskiego 70.
Przedszkole położone jest w pobliżu znanej z historii Radiostacji Gliwickiej. Znajduje się na małym osiedlu z dala od gwaru i zgiełku dużej aglomeracji miejskiej, w pobliżu kompleksu łąk i lasów, co stanowi niewątpliwy atut.

pm

Kontakt:

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 28 w Gliwicach
44-105 Gliwice
ul. Paderewskiego 70
tel.:  (32) 279 - 43 - 84

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach
44 - 105 Gliwice
ul. Obrońców Pokoju 4
tel. / fax. (0-32) 279-33-92
e-mail: sp39-gliwice@oswiata.org.pl
www.zsp4gliwice.edu.pl

 

Opis

Placówka funkcjonuje od października 1989 roku.
Organem prowadzącym jest Gmina Gliwice, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Przedszkole obrało profil artystyczny, działa więc zgodnie z opracowaną wizją i misją. Placówka przedszkolna mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Jest to nowoczesne przedszkole, po remoncie, spełniające podstawowe wymogi bezpieczeństwa, zapewniające wszechstronny rozwój osobowości dzieci. Placówka dysponuje dużym ogrodem - miejscem zabaw dzieci, wyposażonym w sprzęt i urządzenia sportowo - rekreacyjne.

ogr

ogr2

ogr3

ogr4

Urządzenie sal przedszkolnych dostosowane jest do potrzeb dzieci. Estetykę sal podnoszą kolorowe kąciki zainteresowań dostosowane do wieku oraz potrzeb psychofizycznych dzieci.

W 2014 r. Przedszkole Miejskie Nr 28 weszło w skład zespołu szkolno-przedszkolnego łącznie ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 39, na mocy Uchwały Rady Miasta Gliwice Nr XLII/883/2014 z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Gliwicach. We wrześniu 2017 r.w przedszkolu zostały utworzone oddziały integracyjne.

Kadra

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i dba o dalsze doskonalenie. Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola: płace, zakupy, koszty utrzymania placówki, oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność itp.Personel obsługowy dba o przygotowanie i wydawanie smacznych posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki. 

Oddziały

W przedszkolu w  roku szkolnym 2020 / 2021 funkcjonuje 10 oddziałów:

BIEDRONKI
PSZCZÓŁKI
JAGÓDKI   
MISIE
WIEWIÓRKI
JEŻYKI 
ŻABKI
STOKROTKI
MUCHOMORKI
ELFY

Organizacja pracy:

Przedszkole jest czynne przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00  z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 
Wszystkie dzieci korzystają z gwarantowanej 5-godzinnej, nieodpłatnej opieki wychowawczo-dydaktycznej w godzinach od 8:00 do 13:00.

Ramowy rozkład dnia obowiązujący w przedszkolu

Wyżywienie:

Przedszkole dysponuje pełnym zapleczem kuchennym. 
Placówka zapewnia dzieciom 3 posiłki:
śniadanie - 9.00
obiad - 12.00
podwieczorek - 15.00

Odpłatność:

Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Przedszkole zobowiązane jest do bezpłatnego udzielania świadczeń nauczania, wychowania i opieki w zakresie podstawy programowej, tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do godz.13.00.

Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice w czasie przekraczającym wymiar od 8.00 do 13.00, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.

Opłaty za pobyt dziecka w  jednostkach samorządu terytorialnego Miasta Gliwice  regulują następujące akty prawne:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice  z dnia 20 grudnia 2018r  określenia sposobu i terminu wnoszenia przez rodziców i opiekunów prawnych opłat za korzystanie przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Uchwała Nr  XLI/906/2018  Rady Miasta Gliwice z dnia 8 listopada 2018 r.  w sprawie określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałech przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto GLiwice.

Koszt posiłków przedstawia się następująco:

Śniadanie - 1,80 zł        

Obiad - 3,00 zł    

Podwieczorek - 1,20 zł    

Rodzic nie ponosi opłaty za koszt przygotowania posiłku.

Opłaty za pobyt i żywienie w przedszkolu wpłacane są przez rodziców na konto bankowe przedszkola w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
Zapłata po wyznaczonym terminie powoduje naliczanie odsetek. Odliczenia dokonywane są od 1-go dnia nieobecności dziecka w przedszkolu.

 

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1291865

gościem
od 26.05.2009