Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

KLASA 8

UWAGA!
Prace wysyłane do nauczycieli e-mailem
powinny zawierać w temacie wiadomości:
klasę, nazwę przedmiotu,
imię i nazwisko ucznia, tytuł pracy

 

ZADANIA 30.03-3.IV

 

Język polski

Klasa 8a i 8b

Poniedziałek - czwartek:

Materiały dla klasy 8a i 8b: https://drive.google.com/file/d/1Px14okjk7Iw0XEEoasD7zT3lGx8RBrRX/view

Piatek:

Ćwiczenia ortograficzne.
 Proszę samodzielnie w ramach treningu wykonać poniższy test . Na końcu testu znajdziecie kartę odpowiedzi. Dokonajcie samooceny.

Ortografia TEST | AleKlasa
aleklasa.pl › gimnazjum › gramatyka › c186-ortografia › ortografia-test

 

 

Język angielski

KLASA 8A (środa) i 8B (poniedziałek)
PRÓBNY EGZAMIN.

 

KLASA 8B czwartek
TOPIC: GET FIT FOR LISTENING.
Proszę zrobić zadania 1-7 w podręczniku na str. 94. Załączam pliki audio.

Audio29: https://drive.google.com/file/d/1ZzdT6zq32XfQv2Trj1u7GqNDxmTqdyMc/view

Audio30: https://drive.google.com/file/d/1KHYZh3TuvyGXlsV-c7AOZN-YWMuG_SaN/view

 

KLASA 8A piątek
TOPIC: CZAS PRESENT PERFRCT.
Proszę przypomnieć sobie reguły używania czasu Present Perfect. Dla przypomnienia proszę przeczytać sobie tę notatke:
Aby utworzyć zdanie w czasie PRESENT PERFECT potrzebujemy czasownika HAVE (dla osób: I, You, We, They) lub HAS (dla osób He, She, It) i czasownika w III formie CZASOWNIKI NIEREGULARNE (PAST PARTICIPLE)np.  eaten, broken, fallen LUB CZASOWNIKI REGULARNE np.  stopped, watched, tried.
Eg. 1. I have broken my leg.
Eg. 2. She has eaten lunch.
Czasu Present Perfect używamy w następujących sytuacjach:

1. Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana), która ma wpływ na teraźniejszość - i najważniejszy właśnie jest ten związek z teraźniejszością. A zatem ważna jest przyczyna i jej skutek - natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynność została (lub nie) wykonana.
Eg. They have bought a new car.
2. Opisujemy stan, który trwa do chwili obecnej (ale który może się zmienić w przyszłości).
Eg. I have lived in Gliwice for 10 years.
3. Wyrażamy czynność, która dopiero się zakończyła.
She has just cooked dinner.
Proszę też obejrzeć filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A
Załączam też tabelę z trzema formami czasownika:
https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf
Następnie proszę zrobić zadania 8-11 z podręcznika na str. 86
Zdjęcie notatki proszę wysłać, jak poprzednio, na adres: jszadkowska263@gmail.com

 

Język niemiecki

 Język mniejszości narodowej – niemiecki klasa 8ab

Proszę o zapoznanie się z przygotowanym materiałem.
Proszę w sposób skrupulatny i staranny przepisywać notatki do zeszytu przedmiotowego i postępować według poleceń.
Nie ma potrzeby wysyłania zdjęć przepisanej notatki do Nauczyciela.
Wysyłamy do sprawdzenia jedynie wskazane przez Nauczyciela ćwiczenia / zadania (tylko w terminie wskazanym przez Nauczyciela).

Kontakt E-mail: bbarczynska13@gmail.com

Język mniejszości narodowej – niemiecki
KLASA 8 AB (02.04.2020 r.)

MODUŁ 8, ROZDZIAŁ 2

Thema: Wie engagierst du dich?

1. W jaki sposób można się angażować charytatywnie? Przyjrzyj się fotografią – podręcznik str. 62/1 i zapisz poniższą notatkę pod tematem w zeszycie.

sich engagieren fȕr – angażować się w
frewillig – dobrowolnie, der/die Freiwillige – wolontariusz/wolontariuszka
ehrenamtlich – honorowy
behindert – niepełnosprawny
sich kümmern um – dbać, troszczyć się o
Eine Freundin von mir kümmert sich um behinderte Kinder -
Moja przyjaciółka opiekuje się niepełnosprawnymi dziećmi
der Senior – senior
das Altersheim – dom senior
helfen – pomagać
das Tierheim – schronisko dla zwierząt
besuchen – odwiedzać
sammeln – zbierać
Wir sammeln im Wald Abfall – Zbieramy odpady w lesie
der Tierschutz – ochrona zwierząt
Ich engagiere mich für den Tierschutz – Angażuję się w ochronę zwierząt

2. Przeczytaj dialog – podręcznik str. 62/1 i zapisz notatkę w zeszycie.

mit dem Hund Gassi gehen – chodzić z psem na spacer
das Futter – karma, pokarm
bei den Hausaufgaben helfen – pomagać w odrabianiu zadań domowych
spazieren gehen – iść na spacer
die Brettspiele (Pl) – gry planszowe
die Unterschrift – podpis
Unterschriften für den Schutz der Tiere sammeln – Zbierać podpisy za ochroną zwierząt
den Mȕll trennen – sortować śmieci
öffentliche Verkehrsmittel benutzen – korzystać z publicznych środków transportu
soziale Probleme – problemy społeczne
die Einkäufe (Pl) – zakupy
Ja, das stimmt – Tak, zgadza się.
sich interessieren fȕr – interesować się czymś
unterstützen – wspierać
Wie engagierst du dich? Ich helfe Senioren im Altersheim.
3. Wykonaj zadanie – ćwiczenia str. 71/1, 72/2.

Kontakt: E-mail: bbarczynska13@gmail.com

 

Język hiszpański

Materiały z języka hiszpańskiego na 30.03.2020

Klasa 8A https://drive.google.com/open?id=1d5nVOLEY9SFXI02cD2Ay1sL5yfFezk44
Klasa 8B https://drive.google.com/open?id=1Tz7UUe2msp2ydbBTxRuAjKFizWCs7kXm

 

Historia

30 marca - 1 kwietnia 2020 r.
Tematy z historii do przeczytania dla klasy 8A
Początki opozycji demokratycznej w Polsce -  strona 202

Tematy do przeczytania dla klasy 8B
Początki opozycji demokratycznej w Polsce -  strona 202

 

Fizyka

Fizyka 30III klasa 8a i 8b
Temat: Wykresy ruchu drgającego. Przemiany energii.

 1. Obejrzyj film:  https://www.youtube.com/watch?v=TAKleQBRuBM
 2. Zapisz w zeszycie omawiane na filmie zadanie
 3. Przepisz do zeszytu z podręcznika na str. 168 „To najważniejsze”
 4. Wykonaj z podręcznika zad. 2 str 169 – za przesłane zadanie na adres ewazakrzewskazsp4@gmail.com , otrzymasz ocenę.

 

Chemia

Karta pracy znajduje się pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/17CnfwlvTOr6BnD2YJXBXDrnRkbWgtdJm/view?usp=sharing

 

Matematyka

8a matematyka – podczas każdej lekcji zapisz w zeszycie temat, pod nim możesz zrobić notatkę z najważniejszych informacji podanych na filmie lub w podręczniku, a następnie rozwiąż dwa podane przeze mnie zadania. Zrób zdjęcie i wyślij do mnie na maugorzata@op.pl.

Poniedziałek 30.03 Rozwiązywanie równań
Proszę rozwiązać w zeszycie zadania 14 i 19 str. 178, a ich zdjęcie/skan wysłać na maugorzata@op.pl. Chętni robią pozostałe zadania ze str. 178.
Polecam w ramach powtórki do egzaminu wejść na stronę: https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200320%20SP_Dzien%205.pdf   i zrobić matematykę (strony 9-12), sprawdzić sobie odpowiedzi.

Wtorek 31.03 Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
Str. 181-183 w podręczniku to powtórzenie potrzebnej teorii.
Proszę rozwiązać w zeszycie zadania  1 s. 186 i 13 s. 187, a ich zdjęcie/skan wysłać na maugorzata@op.pl.
Polecam w ramach powtórki do egzaminu wejść na stronę: https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200323%20SP_Dzien%206.pdf zrobić matematykę (strony 10-13) i sprawdzić sobie odpowiedzi.
Chętni mogą zrobić pozostałe zadania ze stron 186 i 187 w podręczniku.

Czwartek 02.04 Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
Proszę rozwiązać zad. 17 ze str. 188 i zad. 22 ze str. 189 w podręczniku, a ich zdjęcie/skan wysłać na maugorzata@op.pl.  Polecam poćwiczyć też jednostki pola z Matzoo: https://www.matzoo.pl/klasa8/jednostki-pola_72_425
Chętni mogą zrobić pozostałe zadania z tego tematu w podręczniku.

Piątek 03.04 Pola wielokątów
Przydatne filmy o obliczaniu pól:
Równoległoboku i rombu https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew
Trójkątów https://pistacja.tv/film/mat00470-pole-trojkata?playlist=538
Trapezu https://www.youtube.com/watch?v=V1VCKTWKJTE
Wszystkie wzory na pola są przypomniane na stronie 184 w podręczniku. Proszę aby wszyscy rozwiązali zad. 10 str. 194 i zad. 11 str. 195, a ich zdjęcie/skan wysłać na maugorzata@op.pl. Chętni mogą spróbować też rozwiązać inne zadania ze stron 193 i 194.

 

8b matematyka – podczas każdej lekcji zapisz w zeszycie temat, pod nim możesz zrobić notatkę z najważniejszych informacji podanych na filmie lub w podręczniku, a następnie rozwiąż dwa podane przeze mnie zadania. Zrób zdjęcie i wyślij do mnie na maugorzata@op.pl.

Wtorek Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
Str. 181-183 w podręczniku to powtórzenie potrzebnej teorii.
Proszę rozwiązać w zeszycie zadania  1 s. 186 i 13 s. 187, a ich zdjęcie/skan wysłać na maugorzata@op.pl.
Polecam w ramach powtórki do egzaminu wejść na stronę: https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200323%20SP_Dzien%206.pdf zrobić matematykę (strony 10-13) i sprawdzić sobie odpowiedzi.
Chętni mogą zrobić pozostałe zadania ze stron 186 i 187 w podręczniku.

Środa Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie
Proszę rozwiązać zad. 17 ze str. 188 i zad. 22 ze str. 189 w podręczniku, a ich zdjęcie/skan wysłać na maugorzata@op.pl.  Polecam poćwiczyć też jednostki pola z Matzoo: https://www.matzoo.pl/klasa8/jednostki-pola_72_425
Chętni mogą zrobić pozostałe zadania z tego tematu w podręczniku.

Czwartek Pola wielokątów
Przydatne filmy o obliczaniu pól:
Równoległoboku i rombu https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew
Trójkątów https://pistacja.tv/film/mat00470-pole-trojkata?playlist=538
Trapezu https://www.youtube.com/watch?v=V1VCKTWKJTE
Wszystkie wzory na pola są przypomniane na stronie 184 w podręczniku. Proszę aby wszyscy rozwiązali zad. 10 str. 194 i zad. 11 str. 195, a ich zdjęcie/skan wysłać na maugorzata@op.pl. Chętni mogą spróbować też rozwiązać inne zadania ze stron 193 i 194.

Piątek Pola wielokątów
Tym razem proszę o przeczytanie strony 185 w podręczniku oraz rozwiązanie zadania 14 s. 195 oraz zad. 20 str. 196 by następnie ich zdjęcie/skan wysłać na maugorzata@op.pl . Pozostałe zadania z tego tematu w książce są dla chętnych.

 

Biologia

Wtorek - 31.03.20

8b

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Cechy populacji" (str. 87 - 92)
 • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com
 • adres mailowy do kontaktu: adres a.niesobski@gmail.com
 • w miarę możliwości proszę o obejrzenie dokumentu o Wyspach Galapagos https://www.cda.pl/video/2798989e1

Czwartek - 02.04.20

 8a

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Cechy populacji" (str. 87 - 92)
 • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com
 • adres mailowy do kontaktu: adres a.niesobski@gmail.com
 • w miarę możliwości proszę o obejrzenie dokumentu o Wyspach Galapagos https://www.cda.pl/video/2798989e1

 

Informatyka


W ramach tematu „Ucz się w sieci – Akademia Khana”
Proszę wybrać stronę pod adresem:  pl.khanacademy.org
Tam proszę w górnym menu wybrać przedmioty, następnie proszę zrealizować kilka tematów z matematyki, co będzie zarazem powtórzeniem przed egzaminem  (są tam filmy, ćwiczenia, quizy lub testy)
Proszę o zwrotną informację jakie tematy przejrzeliście, wpisując ich nazwy w e-mailu. Czekam pod adresem: informatyka.zadania.sp39@gmail.com do 06.04.2020r.

 

Geografia

ŚRODA  01.04
8 A  Geografia
Przeczytaj z podręcznika temat ze strony 122 do 125 ,,Ludność Ameryki"
Następnie wykonaj  zadania :
1.  Na podstawie zamieszczonych niżej opisów ludności Ameryki określ, której odmiany ludzkiej dotyczą:
a) Potomkowie Indian i białej odmiany człowieka.................................
b) Odmiana, której osadnictwo w obu Amerykach zostało zapoczątkowane przez wyprawę Krzysztofa Kolumba..........................................
c) Napływ tej ludności miał charakter przymusowy, w celu niewolniczej pracy ..............................
2. Oceń prawdziwość podanych informacji :
Proces rozwoju miast to urbanizacja ..............................
Największe megalopolis w Ameryce znajduje się w Kalifornii i obejmuje Los Angeles i San Francisco..........................
Około 80 % ludności Ameryki mieszka w miastach ................................................
3. Podaj dwa regiony w Ameryce PN o bardzo małej i bardzo dużej gęstości zaludnienia. Podaj przyczynę takiej sytuacji.
Zadanie prześlij na adres : beataozga01@gmail.com

PIĄTEK 03.04
8 B Geografia
Przeczytaj z podręcznika temat ze strony 122 do 125 ,,Ludność Ameryki"
Następnie wykonaj  zadania :
1.  Na podstawie zamieszczonych niżej opisów ludności Ameryki określ, której odmiany ludzkiej dotyczą:
a) Potomkowie Indian i białej odmiany człowieka.................................
b) Odmiana, której osadnictwo w obu Amerykach zostało zapoczątkowane przez wyprawę Krzysztofa Kolumba..........................................
c) Napływ tej ludności miał charakter przymusowy, w celu niewolniczej pracy ..............................
2. Oceń prawdziwość podanych informacji :
Proces rozwoju miast to urbanizacja ..............................
Największe megalopolis w Ameryce znajduje się w Kalifornii i obejmuje Los Angeles i San Francisco..........................
Około 80 % ludności Ameryki mieszka w miastach ................................................
3. Podaj dwa regiony w Ameryce PN o bardzo małej i bardzo dużej gęstości zaludnienia. Podaj przyczynę takiej sytuacji.
Zadanie prześlij na adres : beataozga01@gmail.com
6 C Technika
Proszę przesłać na adres beataozga01@gmail.com ćwiczenia z pisma technicznego uzupełnione do litery P .
5 B Technika
Prześlij zdjęcia kolejnych wykonanych pomponów.
6B Geografia
Przeczytaj temat z podręcznika ze strony 114 do 119 pt ,,Energetyka w Europie"
Korzystając z różnych źródeł : Przedstaw argumenty przemawiające za wykorzystaniem energii jądrowej oraz przeciw jej wykorzystaniu. Napisz swoją opinię na temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce.
Zadanie prześlij na adres : beataozga01@gmail.com

 

Religia

Proszę w ramach zajęć online z religii obejrzeć film Most (link poniżej) i w kilku zdaniach opisać w jaki sposób historia w nim przedstawiona nawiązuje do wydarzeń, które rozważamy w czasie Wielkiego Postu, czyli męki i śmierci Pana Jezusa. Proszę np. napisać kogo symbolizują postacie ukazane w filmie. Odpowiedzi proszę przesłać na mój mail: robert.maszczyk@wp.pl
Pozdrawiam.

link do filmu
https://youtu.be/yRXkGdpss6o

 

EDB

8a, wtorek 31/03/2020

Temat: Złamania i zwichnięcia.

Po  obejrzeniu prezentacji oraz filmów uzupełnij tabelę. Wypełnioną wyślij na podany niżej adres email do 06/04/2020.
Email: martastepekk@gmail.com

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1Y0WAFClZigHxiZtj7qEdKLz68syTvir7/view

Zadania: https://drive.google.com/file/d/1hIeoR3j5VyZRsfJ3MQ2VGvX-gw2R--su/view
8b, środa 01/04/2020

Temat: Oparzenia i odmrożenia.

Po  obejrzeniu prezentacji oraz filmu uzupełnij tabelę. Wypełnioną wyślij na podany niżej adres email do  07/04/2020.
Email: martastepekk@gmail.com

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1ULMgXXFzLpks9iyvzOBQwWWrGi7oydcB/view

Zadania: https://drive.google.com/file/d/19LjIOeoklvPxaxISZze6k3kKbxot0pKz/view

 

Filmy do obejrzenia: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PEGvJrkkVIpqQJ0iX_
m_gOcl_JCC0wCm?fbclid=IwAR2jcdAljsRijTFmkhTo43QWjiAmpPzI6E1JstwRdbpSoJ-4VwPbJeLzvpc

 

WOS

 WOS 8ab 30.03:

https://drive.google.com/file/d/1jr8njinPkGE1AQwIITGiwMpggHecYHV2/view?usp=sharing

 

W-F

Uczniowie!
W tym tygodniu zachęcamy Was do ruchu przy muzyce!

Materiały: https://drive.google.com/file/d/1ZPvvtxOycuCmTh5JZHFtqHO8F87FxeIF/view

 

 

ZADANIA 26.03-27.03

 

Język polski

Proszę o wykonanie zadań z karty pracy:

Karta pracy pdf

Karta pracy word

Kontakt: Grażyna Ozaist polonistka39@op.pl

 

Język angielski

UWAGA! W związku z zamknięciem szkół wydawnictwo PEARSON udostępnia wszystkim nauczycielom i uczniom języka angielskiego wersje cyfrowe zeszytów ćwiczeń i podręczników  ( English Class, Repetytorium)
Aby skorzystać z zasobów nie jest wymagany kod, wystarczy zarejestrować się na edesk.pearson.pl.

Proszę się zarejestrować i wypróbować jak wszystko działa, wówczas można już w tym tygodniu korzystać z materiałów audio i video jako  uzupełnienia zadań.

 

KLASA 8 B
TOPIC: GET FIT FOR READING.
Proszę przerobić zadania ze strony 87 od 1-5 i zapisać odpowiedzi do zeszytu.  W załączniku przesyłam plik audio.

ZDJĘCIA NOTATKI PROSZĘ WYSŁAĆ NA ADRES jszadkowska263@gmail.com

Audio

 

KLASA 8 A CZWARTEK

TOPIC: REVISION OF UNIT 9.

Bardzo proszę o przerobienie zadań powtórzeniowych 1-7 ze str. 83 w ramach powtórzenia. Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie.

ZDJĘCIA NOTATKI PROSZĘ WYSŁAĆ NA ADRES jszadkowska263@gmail.com

 

KLASA 8 A PIĄTEK

TOPIC: SPORT - VOCABULARY AND GRAMMAR.
Proszę zrobić zadania 1-7 ze str. 85 i zapisać odpowiedzi do zeszytu. Załączam pliki audio.

NOTATKĘ Z ZESZYTU PROSZĘ PRZESŁAĆ JAK POPRZEDNIO NA ADRES jszadkowska263@gmail.com

Audio1

Audio2

 

Język niemiecki

Karta pracy pdf

Klasa 8 AB (26.03.2020 r. – czwartek)
1. Powtórz materiał z modułu dziesiątego, rozdział pierwszy (podręcznik str. 52 – 61);
2. Przeczytaj tekst z ćwiczeń, str. 70 – przetłumacz w zeszycie nieznane, nowe słownictwo. Następnie wykonaj zadanie pod tekstem.
3. Zadanie z poprzedniego tygodnia tj. plakat jest zadaniem podlegającym ocenie. Zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać 02.04.2020 r. na podany poniżej e-mail, jako załącznik. Temat e-maila: 8 AB OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, w treści: imię, nazwisko ucznia. Prace proszę zachować, będą we właściwym czasie do wglądu.
E-mail: bbarczynska13@gmail.com
Klasa 8 AB (27.03.2020 r. – piątek)
1. Karta pracy – zadania z modułu dziesiątego, rozdział pierwszy (podręcznik str. 52 – 61). Karta pracy będzie podlegać ocenie. Zapis karty pracy w Wordzie / *zdjęcie / *skan proszę przesłać 02.04.2020 r. na podany poniżej e-mail, jako załącznik. Temat e-maila: 8 AB KARTA PRACY w treści: imię, nazwisko ucznia. *Proszę o czytelny i staranny zapis rozwiązań w karcie pracy!                        Karty pracy proszę zachować, będą we właściwym czasie do wglądu.
Karta pracy 8 AB: Zadania – moduł 10, rozdział 1.

E-mail: bbarczynska13@gmail.com

 

Język hiszpański

PIĄTEK 27.03.2020

KLASA 8 A

 – temat lekcji, cele, zadania (z linkami)

KLASA 8 B

– temat lekcji, cele, zadania (z linkami)

Zadanie proszę wysłać przez e-mail: profe.espanol2019@gmail.com

 

 

 

Matematyka

8a matematyka
Piątek 27.03 Równania
Dla wszystkich: Rozwiązać w zeszycie zadanie 3 str. 177
Chętni robią pozostałe zadania ze str. 177.
Polecam w ramach powtórki do egzaminu wejść na stronę: https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200319%20SP_Dzien%204.pdf  i zrobić matematykę (strony 9-12), a następnie sprawdzić sobie odpowiedzi.


8b matematyka
Czwartek 26.03 Równania
Dla wszystkich: Rozwiązać w zeszycie zadanie 3 str. 177
Chętni robią pozostałe zadania ze str. 177.
Polecam w ramach powtórki do egzaminu wejść na stronę: https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200319%20SP_Dzien%204.pdf  i zrobić matematykę (strony 9-12), a następnie sprawdzić sobie odpowiedzi .

8b Piątek 27.03 Rozwiązywanie równań
Rozwiązać w zeszycie zadania 14 i 19 str. 178
Chętni robią pozostałe zadania ze str. 178.
Polecam w ramach powtórki do egzaminu wejść na stronę: https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200320%20SP_Dzien%205.pdf   i zrobić matematykę (strony 9-12), a następnie sprawdzić sobie odpowiedzi.

 

Biologia

8a czwartek

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Organizm i środowisko" (str. 79 - 86)
 • proszę o zdjęcie z zeszytu z wykonanymi ćwiczeniami z podręcznika z cyklu "Wiesz czy nie wiesz?" (str. 75 - 76) w ramach powtórzenia do sprawdzianu z ewolucjonizmu
 • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

 

Informatyka

Klasa 8a
Przypominam, kto jeszcze nie przesłał prezentacji dotyczącej jednego z podanych tematów:
- Rodzaje i gatunki literackie.
- Środki stylistyczne.
- Osobowe i nieosobowe formy czasownika.
- Części mowy i części zdania.
Praca powinna mieć minimum 10 slajdów (Proszę pamiętać o bibliografii).
Prezentację można wykonać w programie Power Point lub korzystając z chmury. Bardzo proszę o przesłanie lub udostępnienie pracy na adres: ewelina.szewczyk2525@gmail.com do 25.03.2020r.

Zadanie na najbliższe dni:
W ramach umiejętności wyszukiwania materiałów w Internecie proszę o wyszukanie ciekawych materiałów, z których korzystacie przy nauce do egzaminów (obojętnie z którego z trzech egzaminacyjnych przedmiotów). Mogą to być strony, filmy, nazwy aplikacji itp. Proszę by każdy z Was przesłał po trzy propozycje (linki, nazwy itp.). Na tej podstawie spróbujemy zbudować bazę ciekawych materiałów, z których chętnie korzystacie. Proszę o wykonanie zadania do dnia 30.03.2020r.
UWAGA! Ze względu na dużą ilość maili bardzo proszę by tę ostatnią wiadomość przesłać na nowy adres: informatyka.zadania.sp39@gmail.com
Bardzo proszę również pamiętać by w temacie wiadomości oprócz tematyki pracy podawać imię, nazwisko i klasę ucznia

 

Geografia

8 B geografia PIĄTEK
Znajdź na youtubie dowolny film o zmianach klimatycznych zachodzących w związku z wycinaniem lasów równikowych. Wypisz kilka przyczyn do zeszytu.

 

Religia

Zadanie dla klas VIIIA i VIIIB (26.03)
Czas, który przeżywamy jest z całą pewnością wyjątkowy pod wieloma względami. Tegoroczny Wielki Post będziemy wspominać jeszcze długo (już teraz wiadomo, że Święta Wielkanocne w kościołach będą bez udziału wiernych). Na zadanie – proszę posłuchać nagrania audio o sensie okresu Wielkiego Postu, który ma nas do tej wyjątkowej Wielkanocy przygotować. To jest krótkie kazanie wygłoszone kilka lat temu przez bardzo wyjątkowego człowieka - ks. Krzysztofa Grzywocza. To był mój ojciec duchowny w seminarium w Opolu (to taki osobisty spowiednik i kierownik duchowy), bardzo znany w Polsce rekolekcjonista i psychoterapeuta (możecie o nim poczytać w internecie). Przed 3 laty zaginął niestety w Alpach w Szwajcarii. Jakąkolwiek publikację znajdziecie jego autorstwa – polecam z całego serca.

Link do pliku  -  https://youtu.be/LNN0wFPutxE

Pytania do nagrania są następujące:
Pytanie 1: Czym zdaniem papieża Franciszka musi być wypełnione serce człowieka aby był spełniony/szczęśliwy?
Pytanie 2 : Jakie konkretne postanowienia na Wielki Post zaproponował ks. Krzysztof?

Odpowiedzi proszę przesłać na moją skrzynkę mailową
robert.maszczyk@wp.pl

 

Zajęcia z wychowawcą

Klasa 8a

Zajęcia z wychowawcą klasa 8a
Moi Drodzy, wysyłam Wam energetyczną muzykę, która wprawi Was w radosny nastrój. Zobaczcie teledysk, piękną, ciepłą kolorystykę, wsłuchajcie się w muzykę i spróbujcie oderwać się od komputera, wprawiając ciało w ruch. Tym tanecznym krokiem pozdrawiam Was cieplutko
www .youtube.com Earth, Wind & Fire - September
https://youtu.be/Gs069dndlYk
Wasza wychowawczyni J

 

 

W-F

OPIS ĆWICZEŃ pdf

 

 

ZADANIA 23.03-25.03

 

Język polski

Klasa 8a i 8b – 23.03 – 25.03
Proszę o skorzystanie z zadań podanych na wskazanych stronach.

Materiały dodatkowe – CKE

cke.gov.pl › egzamin-osmoklasisty › materialy-dodatkowe

Materiały dodatkowe. Strona startowa > Egzamin ósmoklasisty > Materiały dodatkowe. Zestawy zadań powtórkowych · Przykładowe arkusze egzaminacyjne – ...


Zestawy zadań powtórkowych – CKE
cke.gov.pl › materialy-dodatkowe › zestawy-zadan-powtorkowych

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 16 marca 2020 r. dotycząca materiałów dla ósmoklasistów · Szybka powtórka przed egzaminem ...

Proszę o kontakt na adres : polonistka39@op.pl

 

Język angielski

Zdjęcia zadań z zeszłego tygodnia proszę wysłać na adres: jszadkowska263@gmail.com

8a - Proponuję skorzystanie z zadań z załącznika, dodatkowo przesyłam klucz odpowiedzi i pliki audio do zadań.
Środa - zadania od 1-15

8b - Proponuję skorzystanie z zadań z załącznika, dodatkowo przesyłam klucz odpowiedzi i pliki audio do zadań.

Poniedziałek - zadania 1-7
Środa - zadania od 8-15

PLIKI:

TEST 1

TEST 1 ver Word

TEST 2

TEST 2 ver Word

Audio 08

Audio 09

Audio 10

Audio 11

 

Język hiszpański

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020

KLASA 8 A

 • Zróbcie ćwiczenia na platformie Wordwall:

https://wordwall.net/play/922/878/644
https://wordwall.net/play/923/071/769
https://wordwall.net/play/922/770/437
proszę wpisać imię i pierwszą literę nazwiska

 • Zróbcie ćwiczenia na platformie LearningApps:

https://learningapps.org/watch?v=p38sjw6w320
https://learningapps.org/watch?v=p7wncmgva20
napisz w wiadomości – jaki obrazek odsłoniłeś? Kto to jest?

KLASA 8 B

 • Zróbcie ćwiczenia na platformie Wordwall:

https://wordwall.net/play/922/878/644
https://wordwall.net/play/923/071/769
https://wordwall.net/play/922/770/437
proszę wpisać imię i pierwszą literę nazwiska

 • Zróbcie ćwiczenia na platformie LearningApps:

https://learningapps.org/watch?v=p38sjw6w320
https://learningapps.org/watch?v=p7wncmgva20
napisz w wiadomości – jaki obrazek odsłoniłeś? Kto to jest?

Można się ze mną kontaktować przez e-mail:
profe.espanol2019@gmail.com

 

Matematyka

8a matematyka
Poniedziałek 23.03  Obliczenia procentowe- dalsze ćwiczenia
Dla wszystkich: str. 168; dla chętnych: str.167
Wtorek 24.03
1h Obliczenia procentowe- dalsze ćwiczenia
https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/
20200318%20SP_Dzien%203.pdf

Wejść na powyższą stronę  i zrobić matematykę (strony 11, 12, 13) , a rozwiązane na kartce zadania 5 i 6 sfotografować i przesłać na maila maugorzata@op.pl Temat maila: kod ucznia+data np. 8c07+24.03
2h Wyrażenia algebraiczne – przeczytać powtórzenie teorii na str. 169-170 (bez równań) w podręczniku, a chętni robią zadania na str. 175 i 176
Środa 25.03
https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/
20200317%20SP_Dzien%202.pdf

Wejść na powyższą stronę  i zrobić matematykę (strony 15, 16, 17) , a rozwiązane na kartce zadania 5 i 6 sfotografować i przesłać na maila maugorzata@op.pl Temat maila: kod ucznia+data np. 8c07+25.03

8b matematyka
Poniedziałek 23.03  Obliczenia procentowe- dalsze ćwiczenia
https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/
20200318%20SP_Dzien%203.pdf

Wejść na powyższą stronę  i zrobić matematykę (strony 11, 12, 13) , a rozwiązane na kartce zadania 5 i 6 sfotografować i przesłać na maila maugorzata@op.pl Temat maila: kod ucznia+data np. 8c07+23.03
Wtorek 24.03  Wyrażenia algebraiczne –przeczytać powtórzenie teorii na str. 169-170 (bez równań) w podręczniku, a chętni robią zadania na str 175 i 176
Środa 25.03
https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/
20200317%20SP_Dzien%202.pdf

Wejść na powyższą stronę  i zrobić matematykę (strony 15, 16, 17) , a rozwiązane na kartce zadania 5 i 6 sfotografować i przesłać na maila maugorzata@op.pl Temat maila: kod ucznia+data np. 8c07+25.03

 

Chemia

Zadania na najbliższy tydzień:
Proszę wybrać stronę z e-podręcznikiem z chemii o temacie właściwości alkanów:
https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-alkanow/D1BRJwaVK
Z tematu 2. Właściwości chemiczne alkanów proszę zobaczyć filmy: reakcja niecałkowitego spalania metanu oraz reakcja spalania całkowitego etanu. Na podstawie tych filmów proszę zapisać równania tych trzech reakcji do zeszytu.
Pomiędzy tymi dwoma filmami jest ważna ciekawostka dotycząca czadu oraz film przedstawiający spalanie metanu i informacje o tym. Kto ostatnio nie napisał krótkiej informacji na ten temat, proszę zrobić to teraz.
Poniżej  proszę odpowiedzieć na pytanie z podręcznika s.118 zad. 4 (Dlaczego benzyny nie można gasić wodą, tylko gaśnicą z tlenkiem węgla (IV)? Potrzebny materiał do odpowiedzi na to ważne pytanie odnajdziecie na s.115 w podręczniku.
Bardzo proszę o zrobienie zdjęć wykonanych prac, również tych z ubiegłego tygodnia  i przesłanie mi na adres: chemia.zadania.sp39@gmail.com (ze względu na dużą ilość prac jest to inny e-mail niż z informatyki) do dnia 27.03.2020r.
Bardzo proszę również pamiętać by w temacie wiadomości oprócz tematyki pracy podawać imię, nazwisko i klasę ucznia.

 

Fizyka

Poniedziałek 23.03
Proszę odesłać do 25.03 w dowolnej formie (zdjęcia lub w treści e-mila) na adres ewazakrzewskazsp4@gmail.com rozwiązanie zadań z podręcznika str. 163 zad. 1 i 2 oraz str. 164 zad.3 i 4, które zadałam w poprzednim tygodniu.
Proszę zobaczyć film: https://www.youtube.com/watch?v=TOiv5ZElH4k&vl=pl
Wpisać do zeszytu zadanie 1 i zadanie 2 omawiane w filmie.

Środa 25.03
Proszę o przeczytanie artykułu ze strony https://www.wiz.pl/8,2111.html
Napisanie w kilku zdaniach odpowiedź na pytanie: Jak Japończycy budują wysokie budowle odporne na trzęsienia Ziemi?
Proszę odesłać 25.03 odpowiedź na adres ewazakrzewskazsp4@gmail.com

 

Geografia

Środa

8a Znajdź na youtubie dowolny film o zmianach klimatycznych zachodzących w związku z wycinaniem lasów równikowych. Wypisz kilka przyczyn do zeszytu.

mail do kontaktu z uczniami beataozga01@gmail.com

 

Biologia

Wtorek - 24.04.20

8b

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Organizm i środowisko" (str. 79 - 86)
 • proszę o zdjęcie z zeszytu z wykonanymi ćwiczeniami z podręcznika z cyklu "Wiesz czy nie wiesz?" (str. 75 - 76) w ramach powtórzenia do sprawdzianu z ewolucjonizmu
 • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

 

WOS

23.03
Powtórz zasady ustroju Polski zawarte w Konstytucji RP (podręcznik- str.131).

24.03
Wyjaśnij na czym polega zasada konstytucjonalizmu. Wymień korzyści, które wynikają dla obywateli z jej obowiązywania.
Notatkę wyślij na adres: woszsp4@gmail.com

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Rozwiąż test z zagadnień z pierwszej pomocy.

https://www.dziennik.pl/quizy/367966,co-wiesz-o-zasadach-pierwszej-pomocy.html

Kontakt p. Marta Stepek: martastepekk@gmail.com

 

Historia

23- 25.03 2020 r.

Tematy z historii do przeczytania dla klasy 8 A

PRL w latach 1956 - 1970  -  strona 187
Polska w latach 70. XX wieku  -  strona 193

Tematy do przeczytania dla klasy 8 B

PRL w latach 1956 - 1970  -  strona 187
Polska w latach 70. XX wieku  -  strona 193

Kontakt p. Grzegorz Kamiński e-mail: zsp4gliwice.grzegorzkaminski@gmail.com

 

Informatyka

Klasa 8b
Przypominam, kto jeszcze nie przesłał prezentacji dotyczącej jednego z podanych tematów:
- Rodzaje i gatunki literackie.
- Środki stylistyczne.
- Osobowe i nieosobowe formy czasownika.
- Części mowy i części zdania.
Praca powinna mieć minimum 10 slajdów (Proszę pamiętać o bibliografii).
Prezentację można wykonać w programie Power Point lub korzystając z chmury. Bardzo proszę o przesłanie lub udostępnienie pracy na adres: ewelina.szewczyk2525@gmail.com do 25.03.2020r.

Zadanie na najbliższy tydzień:
W ramach umiejętności wyszukiwania materiałów w Internecie proszę o wyszukanie ciekawych materiałów, z których korzystacie przy nauce do egzaminów (obojętnie z którego z trzech egzaminacyjnych przedmiotów). Mogą to być strony, filmy, nazwy aplikacji itp. Proszę by każdy z Was przesłał po trzy propozycje (linki, nazwy itp.). Na tej podstawie spróbujemy zbudować bazę ciekawych materiałów, z których chętnie korzystacie. Proszę o wykonanie zadania do dnia 27.03.2020r.
UWAGA! Ze względu na dużą ilość maili bardzo proszę by tę ostatnią wiadomość przesłać na nowy adres: informatyka.zadania.sp39@gmail.com
Bardzo proszę również pamiętać by w temacie wiadomości oprócz tematyki pracy podawać imię, nazwisko i klasę ucznia

 

Doradztwo zawodowe

Od 23 do 27 marca 2020 w dalszym ciągu zachęcam uczniów klas 8 do oglądania filmów edukacyjnych związanych z wyborem szkoły i zawodu:

https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/

filmy w zakładkach:
- filmy o zawodach
- szkoła dla rynku pracy

W razie pytań podaję maila do komunikacji:
bartochamalgorzatazsp4@gmail.com

 

Religia

Okres Wielkiego Postu to czas, w którym mamy pogłębić naszą więź z Panem Bogiem i bliźnimi, szukać osobistego nawrócenia. Drogą do naszego duchowego wzrostu w tym czasie ma być pogłębiona modlitwa, post i jałmużna. Sytuacja w jakiej w tym roku znaleźliśmy się wszyscy jest bardzo wyjątkowa, ale gorąco zachęcam każdego z was, aby na miarę własnych możliwości ten okres wyjątkowych wielkopostnych „rekolekcji domowych” przeżyć najlepiej jak to tylko możliwe. Najlepszym sposobem na własne nawrócenie, ale i nabranie właściwego dystansu do osobistych problemów jest zastosowanie w praktyce przykazania miłości, dlatego zachęcam do jakiegoś konkretnego dobrego uczynku względem każdego z waszych domowników. Proszę przesłać mi na maila (podanego poniżej) co udało wam się zdziałać. Najciekawsze pomysły pomocy domownikom zostaną nagrodzone :).  Można przesłać zdjęcie jako „dowód rzeczowy” :)
Proszę też w zrobić w programie Microsoft PowerPoint prezentację (nie musi być długa, wystarczy kilka slajdów).
Klasy VII – na temat symboli wielkanocnych
Klasy VIII – na temat osoby jakiegoś świętego (kandydaci do bierzmowania mogą o swoim patronie z bierzmowania)
Termin na oba zadania do 27.03.2020 r.
W tytule wiadomości mailowej proszę napisać swoje imię i nazwisko.
Mój adres mailowy:
robert.maszczyk@wp.pl
Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.

 

 

W-F

Kontakt z nauczycielami w-f:
marcin.gus@interia.pl
marcin.puc@interia.pl
martastepekk@gmail.com

Przeczytaj i zapamiętaj jakie korzyści płyną z podejmowania aktywności fizycznej.

 

ZADANIA 16.03-20.03

 

 

Język polski

Klasa 8a i 8b -rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych oraz skorzystanie ze strony cke.gov.pl >egzamin ósmoklasisty> arkusze

 

Język angielski

Proszę, żeby klasy 8 uzupełniały braki w ćwiczeniach, a także próbne egzaminy w ćwiczeniach. Dodatkowo załączam trening do egzaminu wydawnictwa WSiP wraz z rozwiązaniami i nagraniami. Wypracowania proszę wysłać na mój adres mailowy justynaszadkowska@hotmail.com

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Audio

 

Język hiszpański

1. Obejrzyj video prezentację – wyrażanie planów i zamiarów. Wykonaj zadania z sekcji (LOS DEBERES)
https://view.genial.ly/5e6fa788e6130a0fcf9c5cba/video-presentation-ir-a-bezokolicznik
2. Jeśli jeszcze nie dołączyłeś do klasy na Quizlet zrób to! https://quizlet.com/join/e8uGhURUK Poświęć chwilę na ćwiczenia słownictwa związanego z Los medios de transporte – wkrótce quiz

Materiały umieszczone na platformie Edmodo – trzeba się będzie zarejestrować a później dołączyć do klasy przy pomocy odpowiedniego kodu.
Klasy 8 – kod do klasy: ut5ir9

 

Język niemiecki

Klasa 8 AB:
1. Powtórz materiał z modułu dziesiątego, rozdział pierwszy (podręcznik str. 52 – 61);
2. Wykonaj plakat przedstawiający poznane w bieżącym rozdziale słownictwo  (podr. str. 52 – 60). Format pracy A3, technika wykonania dowolna (praca obowiązkowa, na ocenę);
3. Uzupełnij braki w ćwiczeniach do str. 67!

 

Matematyka

8a matematyka
Wtorek 17.03    Działania w zbiorze liczb wymiernych
1h: Zad. 28, 29, 30 i 31 str 160 z podręcznika
2h: (mogą zrobić to w czwartek) str. 161 w podręczniku
Środa 18.03    Działania na pierwiastkach
Zad. 3, 4, 5,7 str. 162 – dla wszystkich, a reszta zadań ze stron 162-164 dla chętnych
Piątek 20.03    Obliczenia procentowe
Dla wszystkich: zad. 1,4,5 str. 165 i zad. 12 str. 166; a dla chętnych reszta zadań ze stron 165-166

8b matematyka
Wtorek 17.03    Działania w zbiorze liczb wymiernych
Str.161 w podręczniku
Środa 18.03    Działania na pierwiastkach
Zad. 3, 4, 5,7 str. 162 – dla wszystkich, a reszta zadań ze stron 162-164 dla chętnych
Czwartek 19.03      Obliczenia procentowe
Dla wszystkich: zad. 1,4,5 str. 165 i zad. 12 str. 166; a dla chętnych: reszta zadań ze stron 165-166
Piątek 20.03  Obliczenia procentowe- dalsze ćwiczenia
Dla wszystkich: str. 168; dla chętnych: str.167

 

Geografia

Przeczytaj z podręcznika temat ze strony 116 ,,W Amazonii" następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenia od 1 do 8 ze strony 149 w podręczniku

 

Historia

Tematy do przeczytania dla klasy 8
Polska w czasach stalinizmu  strona 176
Polski Październik  strona 182
Uczniowie, którzy byli nieobecni lub nie przynieśli w terminie zadania  mają przygotować zaległe zadania:
Emil Fieldorf ps. „Nil” ,
Witold Pilecki
Jak Polacy zasiedlali Ziemie Odzyskane ?
Zobaczyć film Generał Nil
link do filmu:  https://www.cda.pl/video/4468268a1

 

Fizyka

Poszę o rozwiązanie zadań z podręcznika str. 163 zad. 1 i 2 oraz str. 164 zad.3 i 4

 

Chemia

Proszę, aby w najbliższym czasie uczniowie wykonali notatkę w zeszycie wg następujących punktów: 1. Jakie jest zastosowanie produktów destylacji ropy naftowej? (To dla tych uczniów, którzy nie zdążyli ostatnio uzupełnić tego na lekcji - Podręcznik s. 101) oraz zad. 3 i 4 ze str. 102.
2. Temat: Metan (s.108-110) Proszę o przeczytanie tematu i odpowiedź na pytania:
Jaki wzór ma metan?
Jakie właściwości fizyczne i chemiczne ma metan? (tylko właściwości bez pisania równań reakcji)
Jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą metan?
Co to jest czad i jakie niesie ze sobą niebezpieczeństwo?

W następnym tygodniu prześlę kolejne zadania z chemii.

 

Biologia

KLASA 8a, 8b

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Pochodzenie człowieka " (str. 64 - 72) oraz "Podsumowanie" (str. 73 - 75)
 • proszę o rozwiązanie w zeszycie zadań z podręcznika z cyklu "Wiesz czy nie wiesz?" (str. 75 - 76) w ramach powtórzenia do sprawdzianu z ewolucjonizmu
 • w miarę możliwości proszę o obejrzenie dokumentu przyrodniczego BBC "Karol Darwin i drzewo życia"

 

Informatyka

W porozumieniu z nauczycielem języka polskiego, z myślą o powtórce przed egzaminem, ustaliłam wykonanie prezentacji dotyczącej jednego z podanych tematów:
- Rodzaje i gatunki literackie.
- Środki stylistyczne.
- Osobowe i nieosobowe formy czasownika.
- Części mowy i części zdania.
Praca powinna mieć minimum 10 slajdów (Proszę pamiętać o bibliografii).
Prezentację można wykonać w programie Power Point lub korzystając z chmury. Bardzo proszę o przesłanie lub udostępnienie pracy na adres: ewelina.szewczyk2525@gmail.com do 25.03.2020r

 

 

WOS

Korzystając z poniższego linku wybierz się na wirtualny spacer po sejmie:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/page.xsp/wirtualny_spacer

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Karta pracy

 

Doradztwo zawodowe

W ciągu najbliższych dwóch tygodni zachęcam uczniów klas 8 do obejrzenia filmów edukacyjnych związanych z wyborem szkoły i zawodu:

https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/

filmy w zakładkach:


- filmy o zawodach
- szkoła dla rynku pracy

 

Religia

Zadanie: zobaczyć w internecie (YouTube) filmik o. Adama Szustak "Miłość w czasach zarazy" link do niego poniżej:

https://youtu.be/ATAxk7-4pWU

 

W-F

ZADANIA

 

ZKK

Zaleam wykonać zestaw zadań powtórkowych bit.ly/2UcPzLt

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1291845

gościem
od 26.05.2009