Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

KLASA 7

UWAGA!
Prace wysyłane do nauczycieli e-mailem
powinny zawierać w temacie wiadomości:
klasę, nazwę przedmiotu,
imię i nazwisko ucznia, tytuł pracy

 

ZADANIA 30.03-3.IV

 

Język polski

KLASA 7 A

poniedziałek, 30.03.

Temat: Co wydarzyło się pewnego wigilijnego wieczoru? „Opowieść wigilijna” Karola Dickensa.

Proszę otworzyć prezentację i postępować zgodnie z treścią slajdów.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1fPCo82hocM2LO4B_HC1SZS4JkzXh98ex/view


wtorek, 31.03.

Temat: Na czym polegała wewnętrzna przemiana Ebenezera Scrooge'a?

Proszę otworzyć prezentację i postępować zgodnie z treścią slajdów.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/10iu3zudibN2Ft-PCn6jBytp2jyDyTzZX/viewczwartek, 02.04.

Temat: O tym, co jest w życiu ważne. Erich Fromm „Mieć czy być”?

Proszę otworzyć prezentację i postępować zgodnie z treścią slajdów.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/16PhaKB8s9NTRu1KxOg_kj_vGRVxm0n-h/view


Piątek, 03.04.

Temat: Podać pomocną dłoń o radości dawania.

Proszę otworzyć prezentację i postępować zgodnie z treścią slajdów.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1rxfbuUz5lrC3yGqHCglMmjwT3SQHsr3P/view


Notatki z lekcji proszę wysłać na mejla.
ADRES: lekcje39@gmail.com

KLASA 7 B

poniedziałek, 30.03.

Temat: Słowotwórstwo. Wyrazy złożone – złożenia, zestawienia, zrosty.

1. Przypomnijcie sobie wiadomości o temacie słowotwórczym, formantach i ich rodzajach.
2. Proszę zapoznać się z informacjami na str. 296 w podręczniku na temat złożeń, zestawień i zrostów. Myślę, że wszystko jest tam przejrzyście wyjaśnione, a przykłady pomogą Wam przyswoić wiedzę. Jeżeli jest taka konieczność, zróbcie notatkę w zeszycie.
3. Sprawdzicie się, wykonując zad. 6 ze str. 127 w zeszycie ćwiczeń.


wtorek, 31.03.

Temat: Co wydarzyło się pewnego wigilijnego wieczoru? „Opowieść wigilijna” Karola Dickensa.

Proszę otworzyć prezentację i postępować zgodnie z treścią slajdów.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1uefBuLkgd90V6zK3aFXBeBysOg2f5MYz/viewczwartek, 02.04.


Temat: Na czym polegała wewnętrzna przemiana Ebenezera Scrooge'a?

Proszę otworzyć prezentację i postępować zgodnie z treścią slajdów.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1uvTSI0bcvUyd-HqgkGK1DuqH6mg3Y5MA/viewpiątek, 03.04.


Temat: O tym, co jest w życiu ważne. Erich Fromm „Mieć czy być”?

Proszę otworzyć prezentację i postępować zgodnie z treścią slajdów.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1PO49xBXgY_Glcel9_hmWxbjzmPDZ9-H_/view

Notatki z lekcji proszę wysłać na mejla.
ADRES: lekcje39@gmail.comKLASA 7 C

poniedziałek, 30.03.

Temat: Co wydarzyło się pewnego wigilijnego wieczoru? „Opowieść wigilijna” Karola Dickensa.

Proszę otworzyć prezentację i postępować zgodnie z treścią slajdów.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1YKRuG6eqNft5RD7-t6TO-vs_VBe5aX4J/viewśroda, 01.04.

Temat: Na czym polegała wewnętrzna przemiana Ebenezera Scrooge'a?

Proszę otworzyć prezentację i postępować zgodnie z treścią slajdów.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1cJA3iqUbK0S0Wy2b1xmF1tBjyKubvMH2/view
czwartek, 02.04.

Temat: O tym, co jest w życiu ważne. Erich Fromm „Mieć czy być”?

Proszę otworzyć prezentację i postępować zgodnie z treścią slajdów.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1GRjNoXsu6Gf9Mz_LnnmrPQ9PZd9B8Lgl/view
piątek, 03.04.

Temat: Podać pomocną dłoń o radości dawania.

Proszę otworzyć prezentację i postępować zgodnie z treścią slajdów.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1dd4zDq2SwRRb1E24HxIEr_U6UpFU7Mdy/view

Notatki z lekcji proszę wysłać na mejla.
ADRES: lekcje39@gmail.com

 

Język angielski

KLASA 7A

wtorek 31.03

- podręcznik - str. 91 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 7.2, proszę przeczytać tekst z zad. 2 str. 84 (jeżeli uczeń zarejestrował się na edesk.pearso.pl, to można posłuchać) do zeszytu proszę przepisać ramkę ze stopniowaniem przymiotników z zad. 3 str. 84, w zeszycie zrobić zad. 6 str. 84 (uzupełnić tekst stopniem wyższym lub najwyższym czasowników w nawiasach).

piątek 03.04

- podręcznik - str. 91 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 7.3, proszę przeczytać tekst z zad. 3 str. 85 o centrach handlowych i odpowiedzieć na pytania (jeżeli uczeń zarejestrował się na edesk.pearso.pl, to można posłuchać), w zeszycie zrobić zad. 6 str. 85 (uzupełnić definicje słówkami z Vocabulary box).


KLASA 7C gr 1

poniedziałek 30.03

- podręcznik - str. 77 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 6.3, proszę przeczytać tekst z zad. 2 str. 71 (jeżeli uczeń zarejestrował się na edesk.pearso.pl, to można posłuchać), w zeszycie zrobić zad. 3 str. 71 i zad. 4 str. 71 (uzupełnić Word Friends wyrażeniami z tekstu zakreślonymi na zielono).

wtorek 31.03

- podręcznik - str. 77 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 6.4, proszę przeczytać tekst ACCIDENTS! str. 71 (jeżeli uczeń zarejestrował się na edesk.pearso.pl, to można posłuchać), do zeszytu proszę przepisać ramkę z czasem Past Continuous and Past Tense (https://www.youtube.com/watch?v=VnsFJsmAmgk ) z zad. 3 str. 72, w zeszycie zrobić

zad. 5 str. 72 (napisz poprawne zdania z when i while).

 

klasa 7b

Zobacz matetiał: https://drive.google.com/file/d/1i1PiTsKqCfxHg-dlUSIm3tYZppVtBsAP/view

 

klasa 7c

Zobacz matetiał: https://drive.google.com/file/d/10XPfjnmI-7feERYZdHBQLPoOPbtxJAJB/view

 

 

 

Język niemiecki

 Język mniejszości narodowej – niemiecki klasa 7abc

Proszę o zapoznanie się z przygotowanym materiałem.
Proszę w sposób skrupulatny i staranny przepisywać notatki do zeszytu przedmiotowego i postępować według poleceń.
Nie ma potrzeby wysyłania zdjęć przepisanej notatki do Nauczyciela.
Wysyłamy do sprawdzenia jedynie wskazane przez Nauczyciela ćwiczenia / zadania (tylko w terminie wskazanym przez Nauczyciela).

Kontakt E-mail: bbarczynska13@gmail.com

Język mniejszości narodowej – niemiecki
KLASA 7 AC (30.03.2020 r.)

MODUŁ 8, ROZDZIAŁ 2

Thema: Tinas Lebensgeschichte.

1. Zapisz poniższą notatkę pod tematem w zeszycie.

 

- Was hatte Tina mit acht Monaten? – Co miała Tina mając osiem miesięcy?
Mit acht Monaten hatte sie schon zwei Zähne – Mając osiem miesięcy miała już dwa zęby.
- Was konnte Tina mit einem Jahr? – Co potrafiła Tina mając roczek?
Mit einem Jahr konnte sie laufen – Mając roczek potrafiła już chodzić.
- Was konnte Tina mit achtzehn Monaten? – Co potrafiła Tina mając osiemnaście miesięcy?
Mit achtzehn Monaten konnte sie sprechen – Mając osiemnaście miesięcy potrafiła już mówić.
- Was wollte Tina mit zwei Jahren nicht machen? – Co nie chciała Tina robić mając dwa lat?
Mit zwei Jahren wollte Tina nachmittags nicht mehr schlafen – Mając dwa lata nie chciała już popołudniami spać.
- Wo musste Tina mit drei Jahren gehen? – Gdzie musiała iść Tina mając trzy lata?
Mit drei Jahren musste Tina in den Kindergarten gehen – Mając trzy lata musiała iść do przedszkola.
- Was wollte Tina mit vier Jahren machen? – Co chciała Tina robić mając cztery lata?
Mit vier Jahren wollte Tina den ganzen Tag spielen und viele Freunde und Freundinnen haben – Mając cztery lata chciała cały dzień się bawić i mieć dużo przyjaciół.
- Was wollte Tina mit fünf Jahren lernen? – Co chciała się Tina nauczyć mając pięć lat?
Mit fünf Jahren wollte Tina Tennis spielen lernen – Mając pięć lata chciała nauczyć się grać w tenisa.

2. Ułóż sześć pytań (jak wyżej) do podanych odpowiedzi.
- …
Mit sechs Jahren musste Tina in die Schule gehen – Mając sześć lat musiała iść do szkoły.
- …
Mit sieben Jahren musste Tina jeden Tag Hausaufgaben machen – Mając siedem lat musiała każdego dnia robić pracę domową.
- …
Mit acht Jahren durfte Tina nachmittags nicht weggehen – Mając osiem lat nie mogła popołudniami wychodzić.
- …
Mit zehn Jahren konnte Tina schon gut Tennis spielen – Mając dziesięć lat potrafiła już dobrze grać w tenisa.
- …
 Mit zwölf Jahren durfte Tina nachmittags weggehen – Mając dwanaście lat mogła popołudniami wychodzić.
- …
Mit vierzehn Jahren wollte Tina nach England fahren – Mając czternaście lat chciała pojechać do Anglii.

3. Wykonaj zadanie – ćwiczenia str. 50/3 (podpowiedzi są w notatce z lekcji).

*Wszystkie nagrania z podręcznika i ćwiczeń są również dostępne                                    na www.klett.pl / E-NAUCZANIE / chmura.klett.pl (bez rejestracji i logowania).

* Zachęcam ochotników do obejrzenia krótkiego filmiku w celu powtórzenia materiału: https://www.youtube.com/watch?v=pZ6wRMYulh4

Kontakt: E-mail: bbarczynska13@gmail.com

Język mniejszości narodowej – niemiecki
KLASA 7 BC (02.04.2020 r.)

MODUŁ 8, ROZDZIAŁ 2

Thema: Wie war es damals?

1. Posłuchaj nagrania – podręcznik str. 61/1. Następnie zapisz notatkę pod tematem w zeszycie.

Wie war's damals, als du 15 warst? – Jak było wtedy, kiedy miałaś/-łeś 15 lat?
Hattest du Streit mit der Oma? – Czy często kłóciłaś/-łeś się z babcią?
der Streit – kłótnia
ab und zu – czasami, od czasu do czasu
warum – dlaczego
zum Beispiel – z. B. - np.
abends weggehen – wychodzić wieczorami
Ich musste immer zu Hause helfen – Musiałam/-łem zawsze pomagać w domu
keine Lust haben – nie mieć ochoty / Lust haben – mieć ochotę

2. Przeczytaj wypowiedzi pana i pani Malin – podręcznik str. 62/4. Następnie zapisz notatkę w zeszycie.

dagegen sein – być przeciwko
heimlich – potajemnie
das Internat – internat
das Taschengeld – kieszonkowe
der Traum – marzenie
einen richtigen Beruf lernen – nauczyć się prawdziwego zawodu
das Abitur – matura / das Abitur machen – zdawać maturę
sich einen Film anschauen – oglądać film
sich interessieren – interesować się
Manchmal hatte ich ein wenig Taschengeld übrig – Czasami zostawało mi trochę kieszonkowego
später – później
sagen – mówić
merken – zauważyć, zapamiętywać
niemand – nikt

3. Przyjrzyj się odmianie czasowników w czasie przeszłym Präteritum –
podręcznik str. 80 (zwróć uwagę w tabeli tylko na czasowniki sein, haben
i czasowniki modalne).
4. Wykonaj zadania – ćwiczenia str. 49/ 1, 2. 

*Wszystkie nagrania z podręcznika i ćwiczeń są również dostępne                                    na www.klett.pl / E-NAUCZANIE / chmura.klett.pl (bez rejestracji i logowania).

* Zachęcam ochotników do obejrzenia krótkiego filmiku w celu powtórzenia materiału: https://www.youtube.com/watch?v=pZ6wRMYulh4

Kontakt: E-mail: bbarczynska13@gmail.com

 

 

Język hiszpański

Materiały z języka hiszpańskiego na 01.04.2020
Klasa 7A https://drive.google.com/open?id=11IgKulE0xd8EyKUgTmQG9SR6VWWgrqhV
Klasa: 7B https://drive.google.com/open?id=1LxXIzYo1g4_zvT-nEb6cby8f48pHS0sd
Klasa 7C gr. 1 https://drive.google.com/open?id=18xvM8wVzdyMeI3fiSBejvvYGQApm61dV

Materiały z języka hiszpańskiego na 30.03.2020
Klasa 7C gr. 2 https://drive.google.com/open?id=1rqJLFfyu5gJLGiwq36E1qrrU8vXD3wu5

 

Historia

Materiały:

https://padlet.com/panidomaradzka39/ki5awtrc22tg

 

Matematyka

MATEMATYKA 7C

Proszę o zapisywanie tematów lekcji w zeszytach!

Lekcja 30.03.2020
Temat: Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą – zadania
 Proszę przeanalizować przykład 3 ze strony 171 w podręczniku i zrobić zadania 8 i 11 ze strony 172 (CHĘTNI – ZADANIE 9 )
Poniżej link do filmiku, może niektóry się przyda ��
https://pistacja.tv/film/mat00384-rozwiazywanie-rownan-rozwiazanie-w-dwoch-krokach?playlist=281

Lekcja 31.03.2020
Temat: Zadania tekstowe z zastosowaniem równań
Proszę o obejrzenie filmiku oraz przeanalizowanie przykładu 1 z podręcznika ze strony 173
https://pistacja.tv/film/mat00379-rownania-zadania-tekstowe?playlist=549
Proszę w zeszycie rozwiązać zadanie 2 i 4 ze strony 173 – mają być pełne rozwiązania ( dane, równanie, rozwiązanie i odpowiedź)
CHĘTNI: zadanie 3 i 5 strona 173

Lekcja 1.04.2020
Temat: Zadania tekstowe z zastosowaniem równań - zadania
Proszę w zeszycie rozwiązać zadanie 7 i 9 ze strony 174 – mają być pełne rozwiązania
CHĘTNI: zadanie 12 i 14 strona 174

Lekcja 2.04.2020
Temat: Wielkości wprost proporcjonalne
Proszę o obejrzenie filmiku oraz przeanalizowanie przykładu 1 i 2  z podręcznika ze stron 176-177
https://pistacja.tv/film/mat00373-stosunek-dwoch-wielkosci-tego-samego-rodzaju?playlist=573
https://pistacja.tv/film/mat00374-proporcja-prosta?playlist=573
Proszę w zeszycie rozwiązać zadanie 1 ze strony 176 i 3 ze strony 178
Przypominam adres do odsyłania zadań aogierman2020@gmail.com
LINK DO ODPOWIEDZI DO ZADAŃ Z MATEMATYKI
https://drive.google.com/open?id=1qpmWiUhuWOcE_9C2U0Bt4Sdnjm1OxS1j

 

MATEMATYKA 7A i 7B

W tym tygodniu oficjalnie już rozpoczniemy realizację programu nauczania, do której wstęp został zaproponowany w poprzednich tygodniach. Ilość zaproponowanych przeze mnie tematów będzie adekwatna do ilości lekcji matematyki w tygodniu. Nie będę rozpisywał tego na konkretne dni, ponieważ to nie jest najistotniejsze w obecnej sytuacji o której godzinie i w jaki dzień przerobicie rozpisany przeze mnie temat. Proszę tylko w miarę swoich możliwości, aby część moich wskazówek znalazły zastosowanie.

T: Równania z jedną niewiadomą – wprowadzenie.
Proponuję zacząć od materiału pomocniczego przygotowanego przez autorów podręcznika. W pierwszej kolejności warto przeczytać z książki Przykład 1 oraz Przykład 2. Prosiłbym tutaj o notatki własne do zeszytu bez narzuconej przeze mnie formy.
Teoretycznie informacje zawarte w tych przykładach są wystarczające do rozwiązania zaproponowanych zadań, natomiast w praktyce wiem że warto utrwalić tę wiedzę dzięki filmikowi z poniższego linku:
https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU
https://www.youtube.com/watch?v=_T1C4-7Daaw
Każdy ma swój indywidualny system nauki, ale osobiście zawsze zalecam w miarę możliwości obejrzeć filmik, a następnie puścić go sobie drugi raz (dopasować odpowiednią prędkość na YT) i robić dodatkowe notatki w zeszycie. Mnie w ten sposób zawsze dany materiał utrwalał się najlepiej.
Po przeczytaniu tematu, obejrzeniu filmików i sporządzeniu notatek poleciłbym jeszcze platformę edukacyjną MEN:
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan/DcDkqLKBI

T: Równania z jedną niewiadomą – zadania.
Warto przypomnieć sobie notatki z poprzedniej lekcji, ewentualnie ponownie odtworzyć materiał w części która mogła być mniej zrozumiała w dniu wczorajszym, a po przespaniu się z nową dawką wiedzy jest szansa że „wejdzie” lepiej.
W dniu dzisiejszym proponuję wspólnie powalczyć z zadaniami z podręcznika. Autorzy zaproponowali 6 zadań, niby niewiele, ale pracę tam robi ilość przykładów. Nie chciałbym w tym dość trudnym momencie dla wszystkich zarzucać Was przesadzoną liczbą zadań czy przykładów. Ponadto każdy z Was ma swoje indywidualne umiejętności matematyczne, ale też i możliwości w domu, więc dokładną ilość zadań zostawiam do samodzielnej oceny. Mogę tylko podpowiedzieć ze swojej strony, że zdecydowanie lepiej jest zrobić po 2 przykłady w 4 różnych zadaniach niż 8 przykładów w 1 zadaniu. Bez względu na ilość zadań/przykładów którą zrobicie ja postaram się dzisiaj w każdym zadaniu coś wyjaśnić na konkretnym przykładzie co może Wam pomóc w rozwiązaniu kolejnych. Proszę nie traktować tych wszystkich zadań jako obowiązkowe do zrobienia, to jest wyłącznie pomoc dla Was.
1/168 Pod literę która symbolizuje niewiadomą podstawiamy wartość z polecenia i sprawdzamy czy równość jest prawdziwa.

 1. 2x – 7 = 4x + 3

L = 2x – 7 = 2*(-5) – 7 = -10 – 7 = -17
P = 4*(-5) + 3 = -20 + 3 = -17
Jak widzimy obie strony równania mają ten sam wynik, czyli liczba -5 je spełnia.
2/168 Ja bym tutaj chyba nie wysilał się na jakieś przeogromne równanie, a wręcz poszedł trochę na łatwiznę i po najmniejszej linii oporu.

 1. Np. x = 10 albo x + 1 = 11 albo x – 10 = 0

3/168 Moi drodzy, krótko: równanie pierwszego stopnia nie może mieć potęgi przy niewiadomej. Resztę sami przeanalizujcie, np. a) TAK, c) NIE
4/168 Tak jak w zadaniu 1, czyli podstawiamy pod niewiadomą wskazaną liczbę.

 1. 2x – x^2 = 2*2 – 2^2 = 4 – 4 = 0 czyli spełnia.

5/168 Dodatnie mniejsze od 4, to które? Większe od 0 i mniejsze od 4?

 1. 1^2 – 2*1 = 1 – 2 = -1 spełnia

2^2 – 2*2 = 0 nie spełnia
3^2 – 2*3 = 9 – 6 = 3 nie spełnia
Przy tej okazji zwracam uwagę na informatyczny zapis potęgi (^) oraz mnożenia (*). To również cenna informacja, chociaż nie związana z dzisiejszym tematem.
6/168 To samo co w 5, tylko zabawa z liczbami ujemnymi. Podpowiem tylko że liczba 0 nie jest ujemna, ale jak najbardziej jest niedodatnia.
Powtarzam raz jeszcze , wyjaśnienie wszystkich zadań w tym temacie nie ma na celu zmuszenia, ani nawet zmobilizowania Was do zrobienia ich wszystkich. To są materiały pomocnicze dla Was, a jak je wykorzystacie to już sami wiecie najlepiej.

T: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
Temat jest dość obszerny, więc podzielę go na dwie części. Pierwsza będzie dotyczyć Przykładu 1 i Przykładu 2 oraz zielonych tabelek z wykrzyknikami. Przeczytajcie proszę P1 i P2 oraz wszystkie tabelki zatrzymując się dopiero na P3. Tak naprawdę jeśli chodzi o notatki własne do zeszytu, to z samej teorii umieściłbym jedynie definicję równania równoważnego (w jednym zdaniu tak jak w podręczniku). Nie widzę potrzeby przepisywania tabelek, zwłaszcza że informacje w nich wykorzystywane są w praktyce przy P1 i P2. Tym samym skupiłbym się na bardzo dokładnym przepisaniu Przykładów (chodzi o same obliczenia, bez poleceń i treści/wskazówek obok obliczeń). W tym temacie bardzo istotne będzie nabranie odpowiednich nawyków przy robieniu zadań.
Po zrobieniu notatek własnych proponuję (podobnie jak w poprzedniej lekcji) rozwiązać Wam po 1 przykładzie z zadania 1 i 4 (reszta jest podobna).
1/170 Czyli 3 takie równania, których niewiadoma jest tą samą wartością.
Podstawowa kwestia to sprawdzić jakie jest rozwiązanie wybranego równania.
Np. c) 1 – m = 10, czyli m = -9 (sprawdzam od razu, czy nie popełniłem błędu: 1 – (-9) = 1 + 9 = 10)
I teraz wzorem poprzedniej lekcji zaproponowałbym prosty system, czyli m + 1 = -8, m + 2 = -7 i m + 3 = -6. W każdym równaniu rozwiązaniem jest m = -9.
4/171 Nie jest to proste zadanie, możecie mieć z nim problemy. Warto siebie samego sprawdzać po zrobieniu z odpowiedziami z tyłu książki. Jak coś nie wychodzi i nie potraficie znaleźć błędu to proszę jak najbardziej do mnie napisać z prośbą o pomoc. Na pewno nie odmówię.

 1. 3*(1-x) – (1-2x) = 9

Na początku musimy pomyśleć jak pozbyć się nawiasów. Pierwszy to pomnożenie każdego składnika w nawiasie przez 3.
3 – 3x – (1-2x) = 9
Drugi nawias ma przed sobą tylko minus, a więc mnożymy każdy składnik przez „minusa”, czyli tak naprawdę przez (-1). W praktyce natomiast jak jest minus przed nawiasem to odwracamy znaki w nawiasie z „-„ na „+” i odwrotnie. Tym samym:
3 – 3x – 1 + 2x = 9
Redukcja wyrazów podobnych:
2 - x  = 9 |+x
Do obu stron dodajemy x
2 – x + x = 9 + x
Redukujemy „x” po lewej stronie:
2 = 9 + x |-9
Odejmujemy od obu stron liczbę 9:
2 – 9 = 9 + x – 9
Redukujemy „9” po prawej stronie oraz obliczamy różnicę po lewej:
-7 = x
Oczywiście powyższy przykład można było obliczyć szybciej używając pewnych skrótów myślowych. Natomiast przynajmniej na początku rozpisywałbym to na Waszym miejscu jak najdokładniej pomijając przy tym komentarze. Rozpisałem je wyłącznie by Wam podpowiedzieć co robię.

T: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą – c.d.
Ostatnim zadaniem jakie przygotowałem dla Was na ten tydzień jest przeczytanie Przykładu 3 oraz ostatniej, zielonej tabelki. Tym razem w teorii powinny się znaleźć 3 ważne informacje.

 1. Czym jest równanie sprzeczne?
 2. Co to jest równanie tożsamościowe?
 3. Informacja z tabelki – bardzo cenna reguła.

Można przepisać obliczenia z przykładu do zeszytu, ale nie traktowałbym tego priorytetowo.
Jeśli chodzi o zadania, to mam nadzieję, że większość z Was zainteresuje zadanie 6, 7 i 8. Ochotnikom polecam zmierzyć się również z 11 i 12.
Odnośnie ewentualnych podpowiedzi to proszę pisać na mejla.
----------------------------------------------------------------------------------
Podsumowując ten tydzień, to niby rozpoczynamy nowy dział, ale prawda jest taka że jest w nim dość mocno wymagana wiedza z poprzedniego rozdziału. „Popularność” równań wśród uczniów jest bardzo zindywidualizowana – dla niektórych te tematy są do przejścia, czasem młodzi zawodnicy mają jednak lekkie ciężary przy niektórych równaniach. Plusem jest to, że tutaj nie potrzeba ogromnej wyobraźni matematycznej, minusem że swoje trzeba poprzeliczać, ponieważ bez włożonej pracy, a bazując wyłącznie na samej definicji, to w tym temacie może to być za mało. Niestety to nie obliczanie pola trójkąta czy trapezu, gdzie największym problemem jest zapamiętać wzór, a potem jakoś idzie. Swoje musicie przepracować, ale ostatecznie nie licząc ekstremalnych przykładów, to większość z Was to podłapie. Prędzej czy później…
W razie jakichkolwiek problemów z powyższymi materiałami, zadaniami, ćwiczeniami bardzo proszę uczniów pisać do mnie z pytaniami na mejle.
Również zachęcam rodziców do zadawania pytań. Jestem do Waszej dyspozycji pod adresem: krzysztofbochenek.zajkomp@gmail.com
Jestem w stanie dla zainteresowanych rodziców wysłać dodatkowe materiały choćby w postaci gotowych scenariuszy z odpowiedziami do zadań. Również gdyby Państwo czegokolwiek nie rozumieli bądź nie byli pewni w związku z tymi tematami, to proszę śmiało mnie dopytać i upewnić się, że wszystko jest okej.
Jeszcze raz podkreślam – wszystkie udostępnione przeze mnie materiały to pomoc dla uczniów i rodziców. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mają możliwość wykorzystać je w 100% - z mojej strony natomiast prośba aby chociaż w minimalnym stopniu powalczyć na miarę swoich możliwości.
Zachęcam również do pochwalenia się swoją tygodniową pracą w postaci wysłania mi rozwiązanych zadań w zeszycie albo w ćwiczeniach. Absolutnie nie ma obaw odnośnie wyciągnięcia negatywnych konsekwencji w przypadku jakichkolwiek błędów. A zawsze jest szansa że wpadnie jakaś pozytywna ocenka ;)

 

Fizyka

Fizyka klasa 7c (1IV), 7a (2IV), 7b (3IV)
Temat: II zasada dynamiki Newtona

 1. Zapoznaj się z tematem na stronie www:  https://epodreczniki.pl/a/druga-zasada-dynamiki-newtona/DjXDtCqmC
 2. Uzupełnij wiedzę oglądając  film na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c
 3. Zapisz do zeszytu notatkę: https://drive.google.com/file/d/1_2S4WR6hVXbKQSOndIA60FpyTUsDB-KM/view
  1. Wykonaj na ocenę poniższe zadania. Pamiętaj! Zapisz (jak zawsze wymagam na lekcji) wszystkie dane, szukane, obliczenia, przekształcenia wzoru, obliczenia na jednostkach i odpowiedź. Prześlij na adres: ewazakrzewskazsp4@gmail.com
  • Zad1 (II zasada dynamiki Newtona): Siła działająca na kulę o masie 3 kg tocząca się po torze nadaje jej przyspieszenie a= 3 m/s2 . Oblicz wartość tej siły.
  • Zad2 (II zasada dynamiki Newtona): Samochód o masie 0,8 t porusza się z przyspieszeniem a=4 m/s2. Oblicz wartość siły silnika wprawiającego samochód w ruch.

   

  Chemia

  Karta pracy znajduje się pod adresem:
  https://drive.google.com/file/d/1niXDrECgPDI_gDkPwlf2uJjayQmCAppO/view?usp=sharing

   

  Biologia

  Środa - 01.04.20

  7a

  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Budowa i rola układu nerwowego"" (str. 173 - 176) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 88, ćw. 1, 2, 3; str. 89 ćw. 4, 5, 6) - tylko zadania wytłuszczonym drukiem są obowiązkowe, pozostałe są dla chętnych
  • proszę o zdjęcie z zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami (str. 86, ćw. 1; str. 87 ćw. 5)
  • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

  Czwartek - 02.04.20

  7b

  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego" (str. 165 - 169) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 84, ćw. 1, 2; str. 85 ćw. 3, 4) - tylko zadania wytłuszczonym drukiem są obowiązkowe, pozostałe są dla chętnych
  • proszę o zdjęcie z zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami (str. 79, ćw. 1, 2)
  • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

  Czwartek - 02.04.20

   7c

  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego" (str. 170 - 172) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 86, ćw. 1, 2, 3; str. 87 ćw. 4, 5) - tylko zadania wytłuszczonym drukiem są obowiązkowe, pozostałe są dla chętnych
  • proszę o zdjęcie z zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami (str. 84, ćw. 1, 2)
  • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

   

  Informatyka

  W ramach tematu „Praca z tabelą”
  Przypomnienie podstawowych zasad edycji tekstu – podręcznik s.87
  Następnie proszę wstawić tabelę wg wzoru:


  j. polski

  j. angielski

  obraz

   

   

   

  Proszę o wpisanie do tabeli 10 słów dotyczących wybranego zagadnienia (np. zwierzęta, przedmioty szkolne itp.) i przetłumaczenie ich na j. angielski oraz dodać zdjęcie/obraz. Proszę by teksty i obrazy były ładnie i estetycznie wyrównane oraz by tabela miała ciekawe obramowania i kolorystykę (zarówno linii jak i tła). W razie problemów, temat jest omówiony w podręczniku na str.90. lub pod adresem: https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-tabeli-do-tekstu-i-jej-formatowanie/D18k5AXUq
  Pracę można wykonać w wybranym edytorze tekstu lub w chmurze.
  Plik zapisujemy pod nazwą słownik i wysyłamy na adres: informatyka.zadania.sp39@gmail.com do 06.04.2020r.

   

  Geografia

  PONIEDZIAŁEK 30.03
  7B Geografia
   Przeczytaj temat z podręcznika ze strony 138 do 141 pt ,,Energetyka"
  Obejrzyj film na youtubie    https://www.youtube.com/watch?v=LfKzSrLOUlw 
  ,,Jak to działa ?odnawialne źródła energii.

  WTOREK 31.03
  7 C Geografia
  Przeczytaj temat z podręcznika ze strony 138 do 141 pt ,,Energetyka"
  Obejrzyj film na youtubie    https://www.youtube.com/watch?v=LfKzSrLOUlw 
  ,,Jak to działa ?odnawialne źródła energii.

  CZWARTEK 02.04
  7 A Geografia
  Przeczytaj temat z podręcznika ze strony 138 do 141 pt ,,Energetyka"
  Obejrzyj film na youtubie    https://www.youtube.com/watch?v=LfKzSrLOUlw 
  ,,Jak to działa ?odnawialne źródła energii.

   

  Muzyka

  Muzyka kl 7a 7b  Witam. Spędzacie ostatnio z rodziną wiele czasu. Jest to okazja do wielu rozmów. Chciałam Wam zaproponować, abyście porozmawiali z wybraną dorosłą osobą (mama,tata...) na temat jej ulubionej muzyki. Jednym słowem- zabawcie się w reportera, który przeprowadzi wywiad. Ułóżcie kilka pytań, np 6 na temat ulubionego zespołu lub wykonawcy Waszego rozmówcy, jakiej muzyki słuchał będąc w Waszym wieku, co myśli o dzisiejszej muzyce? Pytania i odpowiedzi możecie nagrać (plik dźwiękowy lub wideo) lub zapisać. Kliknijcie na podany przeze mnie link- to przykładowe pytania jakie możecie zadać. Na Wasze wywiady czekam do następnej lekcji. Miłej zabawy.
  zetalex@poczta.onet.pl

  https://youngface.tv/muzka-lat-80-90-czyli-krotki-wywiad-z-moimi-rodzicami/

   

   

  Religia

  Proszę w ramach zajęć online z religii obejrzeć film Most (link poniżej) i w kilku zdaniach opisać w jaki sposób historia w nim przedstawiona nawiązuje do wydarzeń, które rozważamy w czasie Wielkiego Postu, czyli męki i śmierci Pana Jezusa. Proszę np. napisać kogo symbolizują postacie ukazane w filmie. Odpowiedzi proszę przesłać na mój mail: robert.maszczyk@wp.pl
  Pozdrawiam.

  link do filmu
  https://youtu.be/yRXkGdpss6o

   

  W-F

  Uczniowie!
  W tym tygodniu zachęcamy Was do ruchu przy muzyce!

  Materiały: https://drive.google.com/file/d/1ZPvvtxOycuCmTh5JZHFtqHO8F87FxeIF/view

   

   

  ZADANIA 26.03-27.03

   

  Język polski

  KLASA 7 A

  czwartek, 26.03.

  1. Proszę przypomnieć sobie to, co już wiemy na temat słowotwórstwa.
     Przeczytajcie uważnie informacje o rodzajach i funkcjach formantów (str. 293 podręcznik), a następnie wykonajcie zad. 1 ze str. 293. Postarajcie się zapamiętać nową wiedzę z ramki u góry strony.

  Chętni uczniowie mogą zajrzeć do e-podręcznika:
  https://epodreczniki.pl/a/formanty-i-ich-znaczenie/Dj86LLniP


  2. Czwartek to ten szczęśliwy dzień, kiedy mamy dwie lekcje :-) W związku z tym jeszcze coś...
  Proszę, przeczytajcie tekst "Pan Lodowego Ogrodu" ze str. 174., zwracając uwagę na przypisy. Czytając, próbujcie określić elementy świata przedstawionego (miejsce, czas, bohaterowie, narrator, wydarzenia).
  Zastanówcie się, jaką odmianą prozy jest tekst. Zapoznajcie się z ramką na str. 176 i w tabelce wypiszcie cechy przeczytanego fragmentu, dzieląc je na cechy fantastyki naukowej i literatury fantasy.


  piątek, 27.03.

  1. Przypomnijcie sobie wiadomości o temacie słowotwórczym, formantach i ich rodzajach.
  2. Proszę zapoznać się z informacjami na str. 296 w podręczniku na temat złożeń, zestawień i zrostów. Myślę, że wszystko jest tam przejrzyście wyjaśnione, a przykłady pomogą Wam przyswoić wiedzę. Jeżeli jest taka konieczność, zróbcie notatkę w zeszycie.
  3. Sprawdzicie się, wykonując zad. 6 ze str. 127 w zeszycie ćwiczeń.

  W przyszłym tygodniu zaczynamy "Opowieść wigilijną".


  Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył przysłać zadań do sprawdzenia, może to zrobić.


  ADRES: lekcje39@gmail.com  KLASA 7 B

  czwartek, 26.03.

  Proszę przypomnieć sobie to, co już wiemy na temat słowotwórstwa. Przeczytajcie uważnie informacje o rodzajach i funkcjach formantów (str. 293 podręcznik), a następnie wykonajcie zad. 1 ze str. 293. Postarajcie się zapamiętać nową wiedzę z ramki u góry strony.

  Chętni uczniowie mogą zajrzeć do e-podręcznika:
  https://epodreczniki.pl/a/formanty-i-ich-znaczenie/Dj86LLniP


  piątek, 27.03.

  Proszę, przeczytajcie tekst "Pan Lodowego Ogrodu" ze str. 174., zwracając uwagę na przypisy. Czytając, próbujcie określić elementy świata przedstawionego (miejsce, czas, bohaterowie, narrator, wydarzenia).
  Zastanówcie się, jaką odmianą prozy jest tekst. Zapoznajcie się z ramką na str. 176 i w tabelce wypiszcie cechy przeczytanego fragmentu, dzieląc je na cechy fantastyki naukowej i literatury fantasy.


  W przyszłym tygodniu zaczynamy "Opowieść wigilijną".


  Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył przysłać zadań do sprawdzenia, może to zrobić.


  ADRES: lekcje39@gmail.com  KLASA 7 C

  czwartek, 26.03.

  Proszę, przeczytajcie tekst "Pan Lodowego Ogrodu" ze str. 174., zwracając uwagę na przypisy. Czytając, próbujcie określić elementy świata przedstawionego (miejsce, czas, bohaterowie, narrator, wydarzenia).
  Zastanówcie się, jaką odmianą prozy jest tekst. Zapoznajcie się z ramką na str. 176 i w tabelce wypiszcie cechy przeczytanego fragmentu, dzieląc je na cechy fantastyki naukowej i literatury fantasy.


  piątek, 27.03.

  1. Przypomnijcie sobie wiadomości o temacie słowotwórczym, formantach i ich rodzajach.
  2. Proszę zapoznać się z informacjami na str. 296 w podręczniku na temat złożeń, zestawień i zrostów. Myślę, że wszystko jest tam przejrzyście wyjaśnione, a przykłady pomogą Wam przyswoić wiedzę. Jeżeli jest taka konieczność, zróbcie notatkę w zeszycie.
  3. Sprawdzicie się, wykonując zad. 6 ze str. 127 w zeszycie ćwiczeń.

  W przyszłym tygodniu zaczynamy "Opowieść wigilijną".


  Jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył przysłać zadań do sprawdzenia, może to zrobić.


  ADRES: lekcje39@gmail.com

   

  Język angielski

  UWAGA! W związku z zamknięciem szkół wydawnictwo PEARSON udostępnia wszystkim nauczycielom i uczniom języka angielskiego wersje cyfrowe zeszytów ćwiczeń i podręczników  ( English Class, Repetytorium)
  Aby skorzystać z zasobów nie jest wymagany kod, wystarczy zarejestrować się na edesk.pearson.pl.

  Proszę się zarejestrować i wypróbować jak wszystko działa, wówczas można już w tym tygodniu korzystać z materiałów audio i video jako  uzupełnienia zadań.

   

  7b
  Piątek

  Podręcznik str.69
   Czy potrafisz rozszyfrować te  wyrazy? Sprawdź czy pamiętasz nazwy części ciała.
  ćw.3  w zeszycie podpisz wyrazami z ramki części ciała 1-9 z fotografii
  Przeczytaj ciekawe fakty nt. ludzkiego ciała  i  zapisz polskie odpowiedniki wyrazów zaznaczonych zielonym kolorem
  ćw.5 jakich wyrazów brakuje w zdaniach? Zapisz
  Prześlij zdjęcie notatek  na magda_slusarczyk@interia.pl
  Słówka dostępne na str.77, na Quizlet 6.1 , lub nagranie Wordlist 6.1 z edesk.pearson.pl.

   

  KLASA 7A

  czwartek 26.03 - podręcznik - str. 91 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 7.1, ze str. 83 w zeszycie zad. 3 – podpisać obrazki słówkami z ramki z zad.2, zad. 7 – wybrać odpowiedni wyraz.

  piątek 27.03 - w ćwiczeniach proszę zrobić zad. 1 str. 76, zad. 4 str. 77.

  Proszę przesłać zdjęcie zrobionych zadań z ćwiczeń na maila: tosiatosia1973@gmail.com

   

  Język niemiecki

  Klasa 7 BC (26.03.2020 r. – czwartek)
  1. Powtórz materiał z modułu ósmego, rozdział pierwszy (podręcznik str. 52 – 60);
  2. Powtórz i naucz się czasowników nieregularnych z podręcznika, str. 102 (10 starych + 5 nowych czasowników);
  *Zadanie z poprzedniego tygodnia tj. plakat jest zadaniem dodatkowym, podlegającym ocenie. Zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać 02.04.2020 r.
  na podany poniżej e-mail, jako załącznik. Temat e-maila: 7 BC ZADANIE DODATKOWE, w treści: imię, nazwisko ucznia. Prace proszę zachować, będą we właściwym czasie do wglądu.
  E-mail: bbarczynska13@gmail.com

   Karta pracy pdf

  Klasa 7 BC (27.03.2020 r. – piątek)
  1. Karta pracy – zadania z modułu ósmego, rozdział pierwszy (podręcznik str. 52 – 60). Karta pracy będzie podlegać ocenie. Zapis karty pracy w Wordzie / *zdjęcie / *skan proszę przesłać 02.04.2020 r. na podany poniżej e-mail, jako załącznik. Temat e-maila: 7 BC KARTA PRACY w treści: imię, nazwisko ucznia.                 
   *Proszę o czytelny i staranny zapis rozwiązań w karcie pracy!  Karty pracy proszę zachować, będą we właściwym czasie do wglądu;
  Karta pracy 7 BC: Zadania – moduł 8, rozdział 1.
  E-mail: bbarczynska13@gmail.com
  2. Memory – wytnij karty, wymieszaj je i zagraj – ćwiczenia str. 81 – 85.

  Karta pracy pdf

   

  Język hiszpański

   

  PIĄTEK 27.03.2020

  KLASA 7 C gr. 1

  KLASA 7 A

   

  Kontakt bieżący na adres: profe.espanol2019@gmail.com
  W tym tygodniu uczniowie wykonują polecenia w zeszycie i nie wysyłają ich do mnie.

   

   

  Matematyka

  KLASA 7A

  26.03 czwartek
  Temat: Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań
  Obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00372-zapisywanie-wyrazen-za-pomoca-rownan?playlist=281
  Zapisz proszę do zeszutu notatkę:

  Przeczytaj z podręcznika temat: Równania z jedną niewiadomą str. 167
  Wykonaj zadanie 1 i 4 ze str. 168.

  27.03 piątek
  Temat: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
  Rozwiąż zadania z platformy matzoo.pl: https://matzoo.pl/klasa7/rozwiazywanie-rownan-zestaw-1_57_370 (Zapisz w zeszycie 10 przykładów). Zachęcam do zrobienia większej ilości przykładów.
  Przyjrzyj się przykładom 1 i 2 w podręczniku na str. 169. Wpisz do zeszytu Uwagę z wykrzyknikiem umieszczoną na dole strony 169 w podręczniku oraz Uwagę z wykrzyknikiem ze str 170 w podręczniku.
  Wykonaj zadanie 3 i 4 str. 170

  Proszę o odesłanie do mnie notatek i wykonanych zadań w dowolnej formie (pliku Worda, zdjęcia) do 27.03 na adres zakrzewskasp39@wp.pl 

  KLASA 7B

  26.03 czwartek
  Temat: Wyłączanie wspólnego czynnika liczbowego przed nawias

  Obejrzyj film1:
  https://pistacja.tv/film/mat00364-wylaczanie-wspolnego-czynnika-przed-nawias-wprowadzenie?playlist=184
  Obejrzyj film2:
  https://pistacja.tv/film/mat00348-wylaczanie-wspolnego-czynnika-przed-nawias-przyklady

  Zapisz proszę do zeszutu notatkę:

  Rozwiąż zadania z platformy matzoo.pl: https://matzoo.pl/klasa7/wylaczanie-wspolnego-czynnika_56_408 (Zapisz w zeszycie 10 przykładów). Zachęcam do zrobienia większej ilości przykładów.

  Proszę o odesłanie do mnie notatki i wykonanych zadań w dowolnej formie (pliku Worda, zdjęcia) do 27.03 na adres zakrzewskasp39@wp.pl 

   

   KLASA 7C

  Czwartek 26.03.2020
  Temat: Rozwiązywanie równań

  Proszę przeanalizować przykład 2 w podręczniku na stronie 171 a następnie zrobić zadanie nr 3 ze strony 170

  DLA CHĘTNYCH: zadanie 4 strona 171

  LINK DO ROZWIĄZAŃ I ODPOWIEDZI KLASA 7C
  https://drive.google.com/open?id=1qpmWiUhuWOcE_9C2U0Bt4Sdnjm1OxS1j

   

  Biologia

  7b czwartek

  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Budowa i działanie układu wydalniczego" (str. 153 - 156) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 76, ćw. 1, 2; str. 77 ćw. 3, 4, 5) - tylko zadania wytłuszczonym drukiem są obowiązkowe, pozostałe są dla chętnych
  • proszę o zdjęcie z zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami (str. 66, ćw. 1, 2)
  • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

  7c czwartek

  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego" (str. 165 - 169) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 84, ćw. 1, 2; str. 85 ćw. 3, 4) - tylko zadania wytłuszczonym drukiem są obowiązkowe, pozostałe są dla chętnych
  • proszę o zdjęcie z zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami (str. 76, ćw. 1, 2; str. 77 ćw. 3, 4, 5)
  • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

  7b piątek

  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Higiena i choroby układu wydalniczego" (str. 157 - 161) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 79, ćw. 1, 2; str. 80 ćw. 3, 4; str. 81 ćw. 5, 6, 7; str. 82 ćw. 1, 2, 3; str. 83 ćw. 4, 5, 6) - tylko zadania wytłuszczonym drukiem są obowiązkowe, pozostałe są dla chętnych
  • proszę o zdjęcie z zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami (str. 76, ćw. 1, 2; str. 77 ćw. 3, 4, 5)
  • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

   

  7a piątek

  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego" (str. 170 - 172) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 86, ćw. 1, 2, 3; str. 87 ćw. 4, 5) - tylko zadania wytłuszczonym drukiem są obowiązkowe, pozostałe są dla chętnych
  • proszę o zdjęcie z zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami (str. 84, ćw. 1, 2; str. 85 ćw. 3, 4)
  • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

   

  Fizyka

  Klasa 7b

  Proszę odesłać do 27.03 w dowolnej formie (zdjęcia lub w treści e-mila) na adres ewazakrzewskazsp4@gmail.com rozwiązania zadań z podręcznika str. 168 zad. 1, 2 ,3 ,4, które zadałam w poprzednim tygodniu.

  Czwartek
  Proszę zobaczyć film: https://www.youtube.com/watch?v=ItkC3FEpH_Q

  Wpisać do zeszytu Zadanie 1 omawiane podczas filmu.

  Piątek
  Proszę wykonać test dot. I zasady Dynamiki Newtona, pytania i odpowiedzi zapisać w zeszycie przedmiotowym.
  https://pl.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/newtons-laws-of-motion/e/newtonsfirst

   

  Klasa 7a i 7c

  Czwartek
  Proszę zobaczyć film: https://www.youtube.com/watch?v=ItkC3FEpH_Q

  Wpisać do zeszytu Zadanie 1 omawiane podczas filmu.

   

  Chemia

  Klasa 7c
  Proszę napisać notatkę do zeszytu o dwóch wielkich uczonych: Marii Skłodowskiej – Curie oraz Dymitrze Mendelejewie.  Proszę by o każdej postaci napisać po pięć zdań, w tym: kiedy żyli (wystarczy wiek), najważniejsze osiągnięcie oraz to co Was zainteresowało w tej osobie. Można skorzystać ze szkolnego podręcznika s. 92, 98, 99, można przypomnieć sobie film „Byli sobie wynalazcy” – Maria Skłodowska-Curie lub skorzystać z e-podręcznika pod adresem: https://epodreczniki.pl/a/promieniotworczosc/DnYEiypDN – film w temacie 3. Jak odkrywano promieniotwórczość oraz https://epodreczniki.pl/a/uklad-okresowy-pierwiastkow/D2kJqKx7t – film w temacie 1. Jak klasyfikowano pierwiastki albo skorzystać z Internetu.

  Bardzo proszę o zrobienie zdjęć wykonanych prac, również tych powtórkowych z ubiegłego tygodnia  i przesłanie mi na adres: chemia.zadania.sp39@gmail.com (ze względu na dużą ilość prac jest to inny e-mail niż z informatyki) do dnia 30.03.2020r.
  Bardzo proszę również pamiętać by w temacie wiadomości oprócz tematyki pracy podawać imię, nazwisko i klasę ucznia.

   

   

  Informatyka

  Klasy 7b i 7c gr. 1
  Przypominam, kto jeszcze nie przesłał prezentacji dotyczącej jednego z podanych tematów:
  - Rodzaje i gatunki literackie.
  - Środki stylistyczne.
  - Osobowe i nieosobowe formy czasownika.
  - Części mowy i części zdania.
  Praca powinna mieć minimum 10 slajdów (Proszę pamiętać o bibliografii).
  Prezentację można wykonać w programie Power Point lub korzystając z chmury. Bardzo proszę o przesłanie lub udostępnienie pracy na adres: ewelina.szewczyk2525@gmail.com do 25.03.2020r.

  Zadanie na najbliższe dni:
  W ramach umiejętności wyszukiwania materiałów w Internecie proszę o wyszukanie audycji nadawanej przez Program Trzeci Polskiego Radia „Pytania z kosmosu” (prowadzi je dr Tomasz Rożek). Proszę o wysłuchanie dwóch wybranych audycji (jedna trwa 2-4 min). Następnie proszę napisać do mnie maila z tytułami odsłuchanych fragmentów do dnia 30.03.2020r. i krótką informacją zwrotną czy audycja jest ciekawa.
  UWAGA! Ze względu na dużą ilość maili bardzo proszę by tę ostatnią wiadomość przesłać na nowy adres: informatyka.zadania.sp39@gmail.com
  Bardzo proszę również pamiętać by w temacie wiadomości oprócz tematyki pracy podawać imię, nazwisko i klasę ucznia

   

  Geografia

  7A -Geografia
   Odszukaj informacje na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii.
  Wykonaj zadanie 3 ze strony 146 w podręczniku.

   

  Historia

  7A i C – piątek 27.III

  Proszę wejdź na stronę joinmyquiz.com i wprowadź ten kod: 554217

  Rozwiąż quiz i możesz mi napisać, ile punktów udało Ci się zdobyć . Podpisz się tak, żebym wiedziała , kim jesteś:)

   

  Religia

  Zadanie dla klas VIIA, VIIB i VIIC  (25.03)
  Czas, który przeżywamy jest z całą pewnością wyjątkowy pod wieloma względami. Tegoroczny Wielki Post będziemy wspominać jeszcze długo (już teraz wiadomo, że Święta Wielkanocne w kościołach będą bez udziału wiernych). Na zadanie – proszę posłuchać nagrania audio o sensie okresu Wielkiego Postu, który ma nas do tej wyjątkowej Wielkanocy przygotować. To jest krótkie kazanie wygłoszone kilka lat temu przez bardzo wyjątkowego człowieka - ks. Krzysztofa Grzywocza. To był mój ojciec duchowny w seminarium w Opolu (to taki osobisty spowiednik i kierownik duchowy), bardzo znany w Polsce rekolekcjonista i psychoterapeuta (możecie o nim poczytać w internecie). Przed 3 laty zaginął niestety w Alpach w Szwajcarii. Jakąkolwiek publikację znajdziecie jego autorstwa – polecam z całego serca.

  Link do pliku  -  https://youtu.be/LNN0wFPutxE

  Pytania do nagrania są następujące:
  Pytanie 1: Czym zdaniem papieża Franciszka musi być wypełnione serce człowieka aby był spełniony/szczęśliwy?
  Pytanie 2 : Jakie konkretne postanowienia na Wielki Post zaproponował ks. Krzysztof?

  Odpowiedzi proszę przesłać na moją skrzynkę mailową
  robert.maszczyk@wp.pl

   

  W-F

   

  OPIS ĆWICZEŃ pdf

   

   

  ZADANIA 23.03-25.03

   

  Język polski

  KLASA 7A

  poniedziałek, 23.03.

  Proszę wrócić do lektury Henryka Sienkiewicza "Krzyżacy", a także wiedzy na temat komiksu. Zachęcam do przeczytania komiksu w podręczniku na str. 177 i przeanalizowania poleceń pod tekstem. Proszę pisemnie wykonać zadanie 6 ze str. 179.

  Chętnych, lubiących prace plastyczne, graficzne, zachęcam do zapoznania się z "Wirtualnym spacerem" na str. 179.


  wtorek, 24.03.

  Proszę przypomnieć sobie zasady pisania recenzji filmu (pomocny może być podręcznik - str. 30). Być może nadrabiacie teraz zaległości w oglądaniu filmów. Proszę napisać krótką recenzję wybranego przez siebie filmu.

  W celu sprawdzenia, jak poradziliście sobie z zadaniami i poprawy ewentualnych błędów proszę o przesłanie na podany adres w formie pliku tekstowego, zdjęcia lub w treści wiadomości odpowiedzi na pyt. 6 ze str. 179, a także recenzji i skróconego lub rozbudowanego tekstu z poprzedniego tygodnia. Prace proszę wysłać do 25.03.

  ADRES:lekcje39@gmail.com


  KLASA 7B,C

  poniedziałek, 23.03.

  Proszę wrócić do lektury Henryka Sienkiewicza "Krzyżacy", a także wiedzy na temat komiksu. Zachęcam do przeczytania komiksu w podręczniku na str. 177 i przeanalizowania poleceń pod tekstem. Proszę pisemnie wykonać zadanie 6 ze str. 179.

  Chętnych, lubiących prace plastyczne, graficzne, zachęcam do zapoznania się z "Wirtualnym spacerem" na str. 179.


  wtorek, 24.03.

  Proszę przypomnieć sobie zasady pisania recenzji filmu (pomocny może być podręcznik - str. 30). Być może nadrabiacie teraz zaległości w oglądaniu filmów. Proszę napisać krótką recenzję wybranego przez siebie filmu.


  środa, 25.03.

  Proszę przypomnieć sobie informacje o nieosobowych formach czasownika i wykonać zad. 14 ze str.257 w podręczniku.


  W celu sprawdzenia, jak poradziliście sobie z zadaniami i poprawy ewentualnych błędów proszę o przesłanie na podany adres w formie pliku tekstowego, zdjęcia lub w treści wiadomości odpowiedzi na pyt. 6 ze str. 179, a także recenzji i skróconego lub rozbudowanego tekstu z poprzedniego tygodnia. Prace proszę wysłać do 25.03.

  ADRES:lekcje39@gmail.com

   

  Język angielski

  KLASA 7A

  wtorek – proszę przeczytać tekst na stronie 16 i w zeszycie zrobić zad. 2 str. 17.

  Jeżeli jest taka możliwość, to proszę przesłać zdjęcia zrobionych zadań na maila: tosiatosia1973@gmail.com

  KLASA 7C gr 1

  poniedziałek – proszę przeczytać tekst na stronie 16 i w zeszycie zrobić zad. 2 str. 17.

  wtorek - na kartce A4 zrobić projekt „mój ulubiony taniec”.

  Środa - zrobić w zeszycie zad. 2 str. 122, zad. 2 i 1(to na dole strony po prawej) str. 123

  Jeżeli jest taka możliwość, to proszę przesłać zdjęcia zrobionych zadań na maila: tosiatosia1973@gmail.com

  KLASA 7b
  Poniedziałek
  Podręcznik str.122  powt.gramatyki – odpowiedzi w zeszycie
  Środa
  Podręcznik str.123 powt.gramatyki- odpowiedzi pisemne  na zadanie  2.2/  1 i 2, oraz 2.4 /1
  Od tej pory przesyłacie mi zadania lub  pytania  na adres  magda_slusarczyk @interia.pl ( wyślijcie mi zdjęcie zrobionych ćwiczeń 1 i 2 (czasowniki modalne)ze strony 127)
  Dla chętnych ciekawe  materiały  www.gov.pl/web/zdalnelekcje

  KLASA 7c gr.2
  Poniedziałek
  Podręcznik str.122  powt.gramatyki – odpowiedzi w zeszycie
  Wtorek
  Podręcznik str.123 powt. gramatyki- odpowiedzi pisemne  na zadanie  2.2/  1 i 2, oraz 2.4 /1
  Od tej pory przesyłacie mi zadania lub  pytania  na adres  magda_slusarczyk @interia.pl ( wyślijcie mi zdjęcie zrobionych ćwiczeń 1 i 2 (czasowniki modalne)ze strony 127)
  Dla chętnych ciekawe  materiały  www.gov.pl/web/zdalnelekcje

   

  Język hiszpański

   

  PONIEDZIAŁEK 23.03.2020

  KLASA 7 C gr. 2

  • Przygotujcie krótką prezentację dotyczącą waszej ulubionej potrawy kuchni polskiej (napiszcie co to za potrawa, jakie składniki zawiera) – decyzję o wyborze formy zostawiam Wam (może to być prezentacja w wersji elektronicznej, plakat, notatka w zeszycie)
  • Napiszcie w zeszycie 5 zdań o tym co lubicie/czego nie lubicie jeść oraz 5 zdań o tym co lubicie/czego nie lubicie robić. Możecie też zapytać brata/siostrę/mamę/tatę o ulubione jedzenie i czynności i napisać w/w zdania o nich.

  KLASA 7 B

  • Przygotujcie krótką prezentację dotyczącą waszej ulubionej potrawy kuchni polskiej (napiszcie co to za potrawa, jakie składniki zawiera) – decyzję o wyborze formy zostawiam Wam (może to być prezentacja w wersji elektronicznej, plakat, notatka w zeszycie)
  • Napiszcie w zeszycie 5 zdań o tym co lubicie/czego nie lubicie jeść oraz 5 zdań o tym co lubicie/czego nie lubicie robić. Możecie też zapytać brata/siostrę/mamę/tatę o ulubione jedzenie i czynności i napisać w/w zdania o nich.

   

   

  ŚRODA 25.03. 2020

  KLASA 7 A

  • Przygotujcie krótką prezentację dotyczącą waszej ulubionej potrawy kuchni polskiej (napiszcie co to za potrawa, jakie składniki zawiera) – decyzję o wyborze formy zostawiam Wam (może to być prezentacja w wersji elektronicznej, plakat, notatka w zeszycie)
  • Napiszcie w zeszycie 5 zdań o tym co lubicie/czego nie lubicie jeść oraz 5 zdań o tym co lubicie/czego nie lubicie robić. Możecie też zapytać brata/siostrę/mamę/tatę o ulubione jedzenie i czynności i napisać w/w zdania o nich.

  KLASA 7 B

  • Wykonaj ćwiczenia z platformy LearningApps:

  https://learningapps.org/watch?v=pfudf5ikc20
  (proszę wypisać w zeszycie 20 znalezionych wyrazów wraz z ich tłumaczeniami)

  • Wykonaj quiz na platformie Quizizz

  wejdź na: joinmyquiz.com i wpisz kod: 518679. Podaj proszę imię i pierwszą literę nazwiska.

  • Wykonaj ćwiczenie na platformie Wordwall

  https://wordwall.net/play/918/573/564
  Podaj proszę imię i pierwszą literę nazwiska.

  KLASA 7 C gr 2

  • Wykonaj ćwiczenia z platformy LearningApps:

  https://learningapps.org/watch?v=pfudf5ikc20
  (proszę wypisać w zeszycie 20 znalezionych wyrazów wraz z ich tłumaczeniami)

  • Wykonaj quiz na platformie Quizizz

  wejdź na: joinmyquiz.com i wpisz kod: 518679. Podaj proszę imię i pierwszą literę nazwiska.

  • Wykonaj ćwiczenie na platformie Wordwall

  https://wordwall.net/play/918/573/564
  Podaj proszę imię i pierwszą literę nazwiska.

  KLASA 7 C gr 1

  • Przygotujcie krótką prezentację dotyczącą waszej ulubionej potrawy kuchni polskiej (napiszcie co to za potrawa, jakie składniki zawiera) – decyzję o wyborze formy zostawiam Wam (może to być prezentacja w wersji elektronicznej, plakat, notatka w zeszycie)
  • Napiszcie w zeszycie 5 zdań o tym co lubicie/czego nie lubicie jeść oraz 5 zdań o tym co lubicie/czego nie lubicie robić. Możecie też zapytać brata/siostrę/mamę/tatę o ulubione jedzenie i czynności i napisać w/w zdania o nich.

  ZADANIA – w szczególności prezentacje i wypowiedź pisemną (zdania z GUSTAR) proszę przesłać mailem (w formie zdjęcia zadania wykonanego w zeszycie lub w wersji elektronicznej) na adres:
  profe.espanol2019@gmail.com

   

  Język niemiecki

  Klasa 7 AC (23.03.2020 r. – poniedziałek):
  1. Powtórz materiał z modułu ósmego, rozdział drugi (podręcznik str. 61 – 63/6);
  2. Powtórz i naucz się czasowników nieregularnych z podręcznika, str. 102 (15 starych + 5 nowych czasowników);
  3. Przeczytaj tekst z ćwiczeń, str. 55 – przetłumacz w zeszycie nieznane, nowe słownictwo. Następnie wykonaj zadanie pod tekstem.
  E-mail: bbarczynska13@gmail.com

  Klasa 7 AC (24.03.2020 r. – wtorek):
  1. Memory – wytnij karty, wymieszaj je i zagraj – ćwiczenia str. 81 – 85.

   

  Matematyka

  Klasa 7a, 7b

  Poniedziałek, wtorek (23.03 i 24.03)
  Proszę o wykonanie zadań podsumowujący sem I

  Karta pracy: Sprawdzian po I sem

  Zadanie proszę odesłać w dowolnej formie (pliku Worda, zdjęcia) na adres zakrzewskasp39@wp.pl do 25.03

  Środa 25.03 4a
  https://www.medianauka.pl/matematyka-klasa-7 - rozwiązać Quizy: Procent z liczby, Pierwiastkowanie, Podzielność liczb

   

  Klasa 7c

  Materiał utrwalający wyrażenia algebraiczne
  "Sprawdź, czy to umiesz"
  tak jak w poleceniu proszę obliczenia i odpowiedzi zapisać w zeszycie

  poniedziałek 23.03.2020 - podręcznik str. 165-166, zadania: 1,2,3,4
  wtorek  24.03.2020  - podręcznik  str. 166 zadania: 6,8
  środa  25.03.2020   - podręcznik str. 166 zadania: 10,12

  DLA CHĘTNYCH:  pozostałe zadania ze strony 166 oraz str. 164, zadania: 6,7

  E- mail do odsyłania zadań lub prac: aogierman2020@gmail.com

   

  Biologia

  Środa - 25.03.20

   7a

  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego" (str. 165 - 169) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 84, ćw. 1, 2; str. 85 ćw. 3, 4)
  • proszę o zdjęcie z zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami (str. 76, ćw. 1, 2; str. 77 ćw. 3, 4, 5)
  • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

  7c

  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Higiena i choroby układu wydalniczego" (str. 157 - 161) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 79, ćw. 1, 2; str. 80 ćw. 3, 4; str. 81 ćw. 5, 6, 7; str. 82 ćw. 1, 2, 3; str. 83 ćw. 4, 5, 6)
  • proszę o zdjęcie z zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami (str. 76, ćw. 1, 2; str. 77 ćw. 3, 4, 5)
  • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

   

  Chemia

  Zadania na najbliższy tydzień:
  Proszę napisać notatkę do zeszytu o dwóch wielkich uczonych: Marii Skłodowskiej – Curie oraz Dymitrze Mendelejewie.  Proszę by o każdej postaci napisać po pięć zdań, w tym: kiedy żyli (wystarczy wiek), najważniejsze osiągnięcie oraz to co Was zainteresowało w tej osobie. Można skorzystać ze szkolnego podręcznika s. 92, 98, 99, można przypomnieć sobie film „Byli sobie wynalazcy” – Maria Skłodowska-Curie lub skorzystać z e-podręcznika pod adresem: https://epodreczniki.pl/a/promieniotworczosc/DnYEiypDN – film w temacie 3. Jak odkrywano promieniotwórczość oraz https://epodreczniki.pl/a/uklad-okresowy-pierwiastkow/D2kJqKx7t – film w temacie 1. Jak klasyfikowano pierwiastki albo skorzystać z Internetu.

  Bardzo proszę o zrobienie zdjęć wykonanych prac, również tych powtórkowych z ubiegłego tygodnia  i przesłanie mi na adres: chemia.zadania.sp39@gmail.com (ze względu na dużą ilość prac jest to inny e-mail niż z informatyki) do dnia 27.03.2020r.
  Bardzo proszę również pamiętać by w temacie wiadomości oprócz tematyki pracy podawać imię, nazwisko i klasę ucznia.

   

  Fizyka

  Proszę odesłać do 25.03 w dowolnej formie (zdjęcia lub w treści e-mila) na adres ewazakrzewskazsp4@gmail.com rozwiązania zadań z podręcznika str. 168 zad. 1, 2 ,3 ,4, które zadałam w poprzednim tygodniu.

  Wtorek 24.03 7a
  Proszę wykonać test dot. I zasady Dynamiki Newtona, pytania i odpowiedzi zapisać w zeszycie przedmiotowym.
  https://pl.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/newtons-laws-of-motion/e/newtonsfirst

  Środa 25.03 7c
  Proszę wykonać test dot. I zasady Dynamiki Newtona, pytania i odpowiedzi zapisać w zeszycie przedmiotowym.
  https://pl.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/newtons-laws-of-motion/e/newtonsfirst

   

  Historia

  7A– poniedziałek 23.III

  Karta pracy: Świat na drodze ku wojnie światowej pdf

  Proszę uzupełnić kartę pracy i w miarę możliwości ( skan, zdjęcie wydruku) odesłać mi ją na adres: pani.domaradzka39@gmail.com

  Proszę podpisać się tak, bym wiedziała , od kogo to jest :)))

  Pozdrawiam
  Mirella Domaradzka

   

  7B– poniedziałek 23.III

  Karta pracy: Świat na drodze ku wojnie światowej pdf

  Proszę uzupełnić kartę pracy i w miarę możliwości ( skan, zdjęcie wydruku) odesłać mi ją na adres: pani.domaradzka39@gmail.com

  Proszę podpisać się tak, bym wiedziała , od kogo to jest :)))

  7B – środa 25.III

  Proszę wejdź na stronę joinmyquiz.com i wprowadź ten kod 978890

  Rozwiąż quiz i możesz mi napisać, ile punktów udało Ci się zdobyć . Podpisz się tak, żebym wiedziała , kim jesteś:)

  Pozdrawiam
  Mirella Domaradzka

   

  7C –środa 25.III

  Karta pracy: Świat na drodze ku wojnie światowej pdf

  Proszę uzupełnić kartę pracy i w miarę możliwości ( skan, zdjęcie wydruku) odesłać mi ją na adres: pani.domaradzka39@gmail.com

  Proszę podpisać się tak, bym wiedziała , od kogo to jest :)))

  Pozdrawiam
  Mirella Domaradzka

   

  Geografia

  Poniedziałek

  7b, 7c Powtórzyć : ,,Przyczyny i skutki zmian w polskim przemyśle"

  Wtorek

  7b, 7c Odszukaj informacje na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii

  7a Powtórzyć : ,,Przyczyny i skutki zmian w polskim przemyśle"

  mail do kontaktu z uczniami beataozga01@gmail.com

   

  Informatyka

  Klasy 7a i 7c gr. 2
  Przypominam, kto jeszcze nie przesłał prezentacji dotyczącej jednego z podanych tematów:
  - Rodzaje i gatunki literackie.
  - Środki stylistyczne.
  - Osobowe i nieosobowe formy czasownika.
  - Części mowy i części zdania.
  Praca powinna mieć minimum 10 slajdów (Proszę pamiętać o bibliografii).
  Prezentację można wykonać w programie Power Point lub korzystając z chmury. Bardzo proszę o przesłanie lub udostępnienie pracy na adres: ewelina.szewczyk2525@gmail.com do 25.03.2020r.

  Zadanie na najbliższy tydzień:
  W ramach umiejętności wyszukiwania materiałów w Internecie proszę o wyszukanie audycji nadawanej przez Program Trzeci Polskiego Radia „Pytania z kosmosu” (prowadzi je dr Tomasz Rożek). Proszę o wysłuchanie dwóch wybranych audycji (jedna trwa 2-4 min). Następnie proszę napisać do mnie maila z tytułami odsłuchanych fragmentów do dnia 27.03.2020r. i krótką informacją zwrotną czy audycja jest ciekawa.
  UWAGA! Ze względu na dużą ilość maili bardzo proszę by tę ostatnią wiadomość przesłać na nowy adres: informatyka.zadania.sp39@gmail.com
  Bardzo proszę również pamiętać by w temacie wiadomości oprócz tematyki pracy podawać imię, nazwisko i klasę ucznia

   

  Plastyka

  Proszę do środy 25 marca- o przesłanie (w miarę możliwości) zdjęć wykonanych na konkurs prac plastycznych, na adres
  iwonabogatko@gmail.com

   

  Muzyka

  klasa 7B- Temat "Musical"
  Proszę zapisać w zeszycie temat. Obejrzeć prezentację ze strony https://slideplayer.pl/slide/10099616/. W zeszycie zapisać odpowiedź na pytanie : Co to jest musical? Oraz wypisać z podręcznika najbardziej znane w historii musicale. Zdjęcia notatki tej i poprzedniej lekcji proszę przesłać na adres: zetalex@poczta.onet.pl

  klasa 7A- temat "Jazz w muzyce artystycznej".
  Proszę zapisać temat do zeszytu. Na YouTube wysłuchać 2-minutowy fragment "Błękitnej Rapsodii" Georga Gershwina. Odpowiedz pisemnie na pytania:
  Jaki instrument rozpoczyna ten utwór? Jacy kompozytorzy łączyli w swoich utworach elementy muzyki "poważnej" i jazzu? (Podręcznik). Zdjęcia notatki tej i poprzedniej lekcji proszę przesłać na adres zetalex@poczta.onet.pl

  Klasa 7c - Proszę (w miarę możliwości)o przesłanie zdjęcia notatki zadanej w zeszłym tygodniu na adres
  iwonabogatko@gmail.com

   

  Religia

  Okres Wielkiego Postu to czas, w którym mamy pogłębić naszą więź z Panem Bogiem i bliźnimi, szukać osobistego nawrócenia. Drogą do naszego duchowego wzrostu w tym czasie ma być pogłębiona modlitwa, post i jałmużna. Sytuacja w jakiej w tym roku znaleźliśmy się wszyscy jest bardzo wyjątkowa, ale gorąco zachęcam każdego z was, aby na miarę własnych możliwości ten okres wyjątkowych wielkopostnych „rekolekcji domowych” przeżyć najlepiej jak to tylko możliwe. Najlepszym sposobem na własne nawrócenie, ale i nabranie właściwego dystansu do osobistych problemów jest zastosowanie w praktyce przykazania miłości, dlatego zachęcam do jakiegoś konkretnego dobrego uczynku względem każdego z waszych domowników. Proszę przesłać mi na maila (podanego poniżej) co udało wam się zdziałać. Najciekawsze pomysły pomocy domownikom zostaną nagrodzone :).  Można przesłać zdjęcie jako „dowód rzeczowy” :)
  Proszę też w zrobić w programie Microsoft PowerPoint prezentację (nie musi być długa, wystarczy kilka slajdów).
  Klasy VII – na temat symboli wielkanocnych
  Klasy VIII – na temat osoby jakiegoś świętego (kandydaci do bierzmowania mogą o swoim patronie z bierzmowania)
  Termin na oba zadania do 27.03.2020 r.
  W tytule wiadomości mailowej proszę napisać swoje imię i nazwisko.
  Mój adres mailowy:
  robert.maszczyk@wp.pl
  Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.

   

  W-F

  Kontakt z nauczycielami w-f:
  marcin.gus@interia.pl
  marcin.puc@interia.pl
  martastepekk@gmail.com

  Przeczytaj i zapamiętaj jakie korzyści płyną z podejmowania aktywności fizycznej.

   

   

  ZADANIA 16.03-20.03

   

   

  Język polski

  Wtorek, 17.03.

  Poćwiczyć skracanie tekstu.
  Proszę zrobić zadanie 1 ze str. 203 w zeszycie ćwiczeń.  Środa, 18.03.

  Poćwiczyć rozbudowywanie tekstu.
  Proszę zrobić zadanie 1 i 2 ze str. 209 w zeszycie ćwiczeń.


  Czwartek, 19.03.

  Powtórzyć i utrwalić wiadomości ze składni.
  Powtórkę ułatwią lekcje dostępne pod linkami:
  https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC

  https://epodreczniki.pl/a/o-innych-czesciach-zdania---dopelnienie-okolicznik-przydawka/D1E4MWzfQ  Piątek, 20.03.


  Utrwalić wiedzę na temat wyrazów podstawowych i pochodnych.
  Pomocne będą linki:
  https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DogVfmGjI

  https://www.youtube.com/watch?v=nThrXRQUQIQ

  Czytanie lektur jest zalecane i w miarę możliwości dostępu do tekstu.

   

  Język angielski

  7b
  Email "Great news " (ćw.5 / 63 w podr.), str.64 w podreczniku, Dodatkowo, systematycznie proszę  poznawać i ćwiczyć formy czasownika Quizlet Irregular verbs 3 forms( str.135 w podr. jesli jest kłopot z Quizletem)
  Podręcznik str.126-128-powt.gramatyki, Zadania które wymagaja zapisania proszę zrobić w zeszycie

  7c (gr.2)
  Podręcznik str.71- ćw. 1,2 3,oraz w zeszycie 4,5
  Dodatkowo, systematycznie proszę  poznawać i ćwiczyć formy czasownika Quizlet Irregular verbs 3 forms( str.135 w podr. jesli jest kłopot z Quizletem)
  Podręcznik str.126-128-powt.gramatyki, Zadania które wymagają zapisania proszę zrobić w zeszycie

  7A
  Ćwiczenia - uzupełnić wszystkie zadania ze stron:69,70,71.

  7C gr 1
  Ćwiczenia - uzupełnić wszystkie zadania ze stron:64,65,66.

   

  Język hiszpański

  1. Obejrzyj video prezentację – przypomnienie odmiany czasownika gustar. Wykonaj zadania z sekcji (LOS DEBERES)
  https://view.genial.ly/5e6f5514cab1370fbb83e9d0/video-presentation-el-verbo-gusar
  2. Wykonaj ćwiczenia na platformie LearningApps
  https://learningapps.org/display?v=pjx4zfufk20
  https://learningapps.org/display?v=poy1ktiva19
  https://learningapps.org/display?v=p2z3220kk20
  Może okazać się, że serwer LearningApps jest przeciążony (praktycznie cała Europa uczy się w domu!) – jeśli nie uda Ci się wykonać ćwiczeń w danym momencie – spróbuj później.
  (sprawdzę statystyki J)
  3. Jeśli jeszcze nie dołączyłeś do klasy na Quizlet zrób to! - https://quizlet.com/join/BhKVTrSMhPoświęć chwilę na ćwiczenia słownictwa związane z Restauracją En el restaurante_w restauracji – wkrótce quiz
  4. Przygotuj mini-prezentację „Moja ulubiona potrawa kuchni polskiej”. Napisz jaką polską potrawę lubisz i z jakich składników jest przygotowywana. Liczę na waszą kreatywność odnośnie formy!

  Materiały umieszczone na platformie Edmodo – trzeba się będzie zarejestrować a później dołączyć do klasy przy pomocy odpowiedniego kodu.
  Klasy 7 – kod do klasy:  6ympxs

   

  Język niemiecki

  Klasa 7 AC:
  1. Powtórz materiał z modułu ósmego, rozdział drugi (podręcznik str. 61 – 63/6);
  2. Przeczytaj materiał z ćwiczeń, str. 48 – przetłumacz w zeszycie nieznane, nowe słownictwo. Następnie wykonać zadanie pod tekstem;
  3. Powtórz i naucz się czasowników nieregularnych z podręcznika, str. 102 (15 starych + 5 nowych czasowników);
  4. Uzupełnij braki w ćwiczeniach do str. 49!
  Klasa 7 BC:
  1. Powtórz materiał z modułu ósmego, rozdział pierwszy (podręcznik str. 52 – 60);
  2. Przeczytaj materiał z ćwiczeń, str. 48 – przetłumacz w zeszycie nieznane, nowe słownictwo. Następnie wykonaj zadanie pod tekstem;
  3. Powtórz i naucz się czasowników nieregularnych z podręcznika, str. 102 (10 starych + 5 nowych czasowników);
  4. Uzupełnij braki w ćwiczeniach do str. 46!
  * Zadanie dodatkowe, na ocenę (zadane już wcześniej!) – wykonaj plakat przedstawiający  poznane w bieżącym rozdziale słownictwo (podr. str. 52 – 59). Format pracy A3, technika wykonania dowolna

   

  Historia

  Proszę, by na czas zawieszenia zajęć dzieci powtarzały bieżące lekcje oraz, dla rozszerzenia wiadomości, obejrzały sobie podane niżej pozycje filmowe. Dotyczą one I wojny światowej (przyczyn, wybuchu i nowych technologii ), czyli materiału ostatnio omawianego na lekcjach. 


  https://www.youtube.com/watch?v=cQfdnMC7VAc

  https://www.youtube.com/watch?v=AxZh8aqEbGU

  https://www.youtube.com/watch?v=-bua8zPk4fk

  https://www.youtube.com/watch?v=UkqY5yCRU7M

   

  Matematyka

  klasa 7a

  Proszę wykonać zadania utrwalające(dział VI - Rachunek algebraiczny) w podręczniku na str 164 zad.1-12 oraz zadania z rachunku algebraicznego w zeszycie ćwiczeń

  klasa 7b

  Proszę wykonać zadania z dodawania i odejmowania sum algebraicznych w podręczniku na str 158 zad.4-9 oraz zadania z rachunku algebraicznego dot. dodawania i odejmowania sum algebraicznych w zeszycie ćwiczeń

  klasa 7c
  podręcznik, strona 164-165, zadania: 2,3,4,5,8,12
  dla chętnych: strona 165 zadania 13 i 14

   

  Fizyka

  Proszę o rozwiązanie zadań z podręcznika str. 168 zad. 1, 2 ,3 ,4

   

  Chemia

  Proszę, aby w najbliższym czasie uczniowie wykonali zadanie 1 i 2 ze strony 108 oraz 4 i 5 ze strony 83 w podręczniku. Są to zadania utrwalające zdobyte ostatnio umiejętności.
  Jako zadanie dodatkowe (na dodatkową ocenę) proponuję wykonać doświadczenie - s. 80 zad. 2.
  W następnym tygodniu prześlę kolejne zadania z chemii.

   

  Geografia

  Przeczytać temat ,,Zmiany w polskim przemyśle " ze strony 134 w podręczniku, a następnie odpowiedzieć na pytania 1,2,3,4 ze strony 137

   

  Biologia

  7a

  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Budowa i działanie układu wydalniczego" (str. 153 - 156) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 76, ćw. 1, 2; str. 77 ćw. 3, 4, 5; str. 78 ćw. 6, 7)
  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Higiena i choroby układu wydalniczego" (str. 157 - 161) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 79, ćw. 1, 2; str. 80 ćw. 3, 4; str. 81 ćw. 5, 6, 7; str. 82 ćw. 1, 2, 3; str. 83 ćw. 4, 5, 6)

  7b

  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Budowa i działanie układu oddechowego" (str. 135 - 137) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 66, ćw. 1, 2)
  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Mechanizm wymiany gazowej" (str. 138 - 141) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 68, ćw. 1, 2, 3; str. 69 ćw. 4, 5, 6)

  7c

  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Higiena i choroby układu oddechowego" (str. 144 - 149) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 72, ćw. 1, 2, 3; str. 73 ćw. 4, 5, 6; str. 74 ćw. 1, 2; str.; str. 75 ćw. 3, 4, 5)
  • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Budowa i działanie układu wydalniczego" (str. 153 - 156) oraz wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń (str. 76, ćw. 1, 2; str. 77 ćw. 3, 4, 5; str. 78 ćw. 6, 7)

   

  Informatyka

  W porozumieniu z nauczycielem języka polskiego, z myślą o powtórce przed egzaminem, ustaliłam wykonanie prezentacji dotyczącej jednego z podanych tematów:
  - Rodzaje i gatunki literackie.
  - Środki stylistyczne.
  - Osobowe i nieosobowe formy czasownika.
  - Części mowy i części zdania.
  Praca powinna mieć minimum 10 slajdów (Proszę pamiętać o bibliografii).
  Prezentację można wykonać w programie Power Point lub korzystając z chmury. Bardzo proszę o przesłanie lub udostępnienie pracy na adres: ewelina.szewczyk2525@gmail.com do 25.03.2020r.

   

  Plastyka

  Międzyszkolny konkurs plastyczny dla klas 4-7 "Stwory i potwory"
  1.    Rozwijanie twórczych umiejętności dzieci.
  2.    Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Poszerzanie literatury znanej uczniom.
  3.    Promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie.
  4.    Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
  5.    Integracja środowisk szkolnych.

  REGULAMIN  konkursu:
  1.    Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Stwory i potwory”. Praca powinna powstać pod wpływem przeczytanej  bajki, baśni czy legendy.
  2.    W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas  I-VIII
  3.    Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac.
  4.    Format prac plastycznych  –  A3.
  5.    Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.) jest dowolna. Dopuszcza się do konkursu tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
  6.    Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
  7.    Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych ( klasy 1-3 , klasy 4-8 )
  8.    Każda praca musi być opisana na odwrocie  ( Imię i nazwisko uczestnika, klasa  Nazwa i adres placówki , nr telefonu i adres e-mail  , Imię i Nazwisko opiekuna ,adres e-mail opiekuna,  tytuł bajki  i autora do której powstała przesyłana praca plastyczna )

   

  Muzyka

  Klasa 7c - notatka z tematu- "Jazzowe improwizacje" (str.87-88)

  Klasa 7a
  Temat: Historia powstania jazzu
  Znajdź i posłuchaj na YouTube- Scott Joplin- Ragtime
  Przeczytaj z podręcznika rozdział o muzyce jazzowej
   Wypisz do zeszytu rodzaje jazzu i nazwiska przedstawicieli muzyki jazzowej.
  Znajdź w internecie informacje :Kim jest Leszek Możdżer ?

  Klasa 7b
  Temat: "Polska muzyka współczesna"
  Przeczytaj rozdział z podręcznika "Polska muzyka współczesna"
  Wypisz w zeszycie nazwiska kompozytorów współczesnych.
  Wybierz jednego kompozytora i napisz o nim szerszą notatkę.
  Znajdź i wysłuchaj na YouTube: Wojciech Kilar- "Krzesany"

   

  Religia

  Zadanie: zobaczyć w internecie (YouTube) filmik o. Adama Szustak "Miłość w czasach zarazy" link do niego poniżej:

  https://youtu.be/ATAxk7-4pWU

   

  W-F

  ZADANIA

   

  ZKK

  Rozwiąż dyktando:https://dyktanda.online/app/dyktando/629

   

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1291872

gościem
od 26.05.2009