Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

KLASA 6

UWAGA!
Prace wysyłane do nauczycieli e-mailem
powinny zawierać w temacie wiadomości:
klasę, nazwę przedmiotu,
imię i nazwisko ucznia, tytuł pracy

 

ZADANIA 30.03-3.IV

 

Język polski

Poniedziałek i wtorek
Proszę o dokładne zapoznanie się z treściami na slajdach, wykonywanie zawartych na nich poleceń.

Prezentacja

Do zeszytu wpisujemy temat lekcji oraz zaznaczone na slajdach treści (zeszyt).
Zadanie domowe proszę przesłać na adres:

Klasa VI B
polonistka39@op.pl

Klasa VI A VI C  VI D
asjezykpolski@gmail.com

 

Środa, czwartek i piątek

Proszę o dokładne zapoznanie się z treściami na slajdach, wykonywanie zawartych na nich poleceń.

Prezentacja

Do zeszytu wpisujemy temat lekcji oraz zaznaczone na slajdach treści (zeszyt). Można je wydrukować i schować do skoroszytu – teczki.
Zadanie domowe ( najlepiej tekst napisany w wordzie, jeśli zdjęcie to proszę, aby było wyraźne) proszę przesłać na adres:

Klasa VI B
polonistka39@op.pl

Klasa VI A VI C  VI D
asjezykpolski@gmail.com

 

 

Język angielski

KLASA 6C gr 1

wtorek 31.03

- podręcznik - str. 75 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 5.2, na str. 68 proszę przeczytać dialog (jeżeli dziecko zarejestrowało się na edesk.pearso.pl, to można posłuchać), do zeszytu proszę przepisać tabelkę Get Grammar (str.69) z czasownikiem HAVE TO/HAS TO – musieć – zdania twierdzące, przeczące, pytania i krótkie odpowiedzi (na edesk można zobaczyć filmik z chomiczkiem Hammy), w zeszycie zrobić zad. 6 str. 69 (uzupełnić zdania odpowiednią formą czasownika have to).

czwartek 02.04

- podręcznik - str. 75 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 5.3, na str. 70 proszę przeczytać dialog (jeżeli dziecko zarejestrowało się na edesk.pearso.pl, to można posłuchać), do zeszytu proszę przepisać tabelkę Get Grammar (str.71) z czasownikiem SHOULD – określającym powinność, co ktoś powinien zrobić – zdania twierdzące, przeczące, pytania i krótkie odpowiedzi (na edesk można zobaczyć filmik z chomiczkiem Hammy), w zeszycie zrobić zad. 4 str. 71 ( uzupełnić zdania czasownikiem should lub shouldn’t).


KLASA 6D gr 1

poniedziałek 30.03

- podręcznik - str. 89 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 6.2, na str. 82 proszę przeczytać dialog (jeżeli dziecko zarejestrowało się na edesk.pearso.pl, to można posłuchać), na str. 123 zapoznajemy się z III formą czasowników nieregularnych, do zeszytu proszę przepisać tabelkę Get Grammar (str. 83) z czasem Present Perfect(https://www.youtube.com/watch?v=-m0Dl3qyB-k)

– zdania twierdzące i przeczące (na edesk można zobaczyć filmik z chomiczkiem Hammy), w zeszycie zrobić zad. 6str. 83 (napisać formę II i III czasowników podanych w zielonej ramce), 7str. 83 (uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie Present Perfect).

czwartek 02.04

- podręcznik - str. 89 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 6.3, na str. 84 proszę przeczytać dialog (jeżeli dziecko zarejestrowało się na edesk.pearso.pl, to można posłuchać), do zeszytu proszę przepisać tabelkę Get Grammar (str.85) z czasem Present Perfect – pytania i krótkie odpowiedzi (na edesk można zobaczyć filmik z chomiczkiem Hammy), w zeszycie zrobić zad. 3 str. 85 (uzupełnij pytania w czasie Present Perfect ).

 

6d gr.2
PONIEDZIAŁEK

Topic: RECIPES (przepisy)
Podręcznik str.81
ćw. 5 zapisz polskie odpowiedniki  słów w ramce , będą nam potrzebne do uzupełnienia przepisów w ćw.6 ( ZAPISZ  które słowo wybrałeś np. 1- peel  itd. )
A teraz uwaga : proszę obejrzeć krótki film o tym jak Jamie Oliver robi fantastyczne Chocolate brownie   https://www.youtube.com/watch?v=KETPZPm6148
Proszę zapisać składniki, bez ilości , po prostu jakie produkty są potrzebne, a następnie w punktach proszę zapisać co trzeba po kolei zrobić. Potrzebne słowa znajdziesz  w lekcji 6.1 ( w zeszycie masz je wszystkie) . No dobrze,  może ci  się przydać słowo MELT- roztopić.
Proszę was kochani,  nie spisujcie   przepisu z internetu, bo od razu to zauważę- spróbujcie sami , prostymi słowami które znacie.
Przepis wyślijcie na magda_slusarczyk@interia.pl

CZWARTEK

Topic: WE'VE BROUGHT DESSERT
Podręcznik str 82
- przeczytaj podpisy pod zdjęciami. Co bohaterowie będą jedli  na obiad? (zapisz odpowiedź)
- ćw.2 uzupełnij każde zdanie 1 wyrazem i zapisz
- ćw.3 odnajdź wyrażenia w tekście. Co oznaczają? Zapisz polskie tłumaczenie.
Jak myślisz dlaczego Emma jest zaskoczona? Why is Emma surprised? Napisz .
Notatki sfotografuj  i wyślij na magda_slusarczyk@interia.pl
Film, nagranie dostępne są na edesk.pearson.pl. Sprawdźcie czy uda się Wam je odtworzyć . Jeśli nie, po prostu przeczytajcie podpisy pod zdjęciami.

 

klasa 6b

Zobacz matetiał: https://drive.google.com/file/d/1yIIhnRgntKtLAsomyJsqh5phvFLntBts/view

 

KLASA 6C GR. 2 wtorek
Załączam link do tabeli z trzema formami czasowników nieregularnych: https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf
Pamiętajcie, że jeśli nie znajdziecie czasownika w tabeli, to znaczy, że najprawdopodobniej jest regularny, czyli z końcówką „ed”.
TOPIC: THE POPCORN.
Zróbcie proszę zadania 1 i 2 ze str. 84 (załączam plik audio) a następnie zadania od 3, 4, 5, na str. 85. Notatkę proszę zapisać do zeszytu.
Zdjęcie notatki proszę wysłać, jak poprzednio, na adres: jszadkowska263@gmail.com

Audio: https://drive.google.com/file/d/1LMPpq8kJ12jOB6i0MmOqOA1iRXwFJ8X9/view

 

KLASA 6A GR.1 czwartek
TOPIC: REVISION OF UNIT 5 – CD.
Proszę zrobić zadania: 7, 8, 9 i 11 ze str. 76 i 77 w podręczniku. Do zadania 11 załączam plik audio.
Zdjęcie notatki proszę wysłać, jak poprzednio, na adres: jszadkowska263@gmail.com

Audio: https://drive.google.com/file/d/1SNX9HCaanEBl7hNRkBFYcVNaR1hNEjHo/view

KLASA 6A GR. 2 czwartek
Załączam link do tabeli z trzema formami czasowników nieregularnych: https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf
Pamiętajcie, że jeśli nie znajdziecie czasownika w tabeli, to znaczy, że najprawdopodobniej jest regularny, czyli z końcówką „ed”.
TOPIC: THE POPCORN.
Zróbcie proszę zadania 1 i 2 ze str. 84 (załączam plik audio) a następnie zadania od 3, 4, 5, na str. 85. Notatkę proszę zapisać do zeszytu.
Zdjęcie notatki proszę wysłać, jak poprzednio, na adres: jszadkowska263@gmail.com

Audio: https://drive.google.com/file/d/1LMPpq8kJ12jOB6i0MmOqOA1iRXwFJ8X9/view

 

KLASA 6C GR. 2 czwartek
Proszę dokończyć zadania 6 i 8 w podręczniku, na str. 85, załączam plik audio. Następnie, proszę zrobić zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 51 (ćw. 1, 4, 5, 6)
Zdjęcie notatki proszę wysłać, jak poprzednio, na adres: jszadkowska263@gmail.com

Audio: https://drive.google.com/file/d/1jQmPK-TLkQZ3n8JrOjplL1LmucsL-jCD/view

 

KLASA 6A GR. 1 piątek
Proszę zrobić zadania 1-5 w ćwiczeniach na str. 48
Zdjęcia zadań proszę wysłać na adres: jszadkowska263@gmail.com

KLASA 6A GR. 2 piątek
Proszę dokończyć zadania 6 i 8 w podręczniku, na str. 85, załączam plik audio. Następnie, proszę zrobić zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 51 (ćw. 1, 4, 5, 6)
Zdjęcie notatki proszę wysłać, jak poprzednio, na adres: jszadkowska263@gmail.com

Audio: https://drive.google.com/file/d/1jQmPK-TLkQZ3n8JrOjplL1LmucsL-jCD/view

 

Język niemiecki

 Język mniejszości narodowej – niemiecki klasa 6abcd

Proszę o zapoznanie się z przygotowanym materiałem.
Proszę w sposób skrupulatny i staranny przepisywać notatki do zeszytu przedmiotowego i postępować według poleceń.
Nie ma potrzeby wysyłania zdjęć przepisanej notatki do Nauczyciela.
Wysyłamy do sprawdzenia jedynie wskazane przez Nauczyciela ćwiczenia / zadania (tylko w terminie wskazanym przez Nauczyciela).

Kontakt E-mail: bbarczynska13@gmail.com

Język mniejszości narodowej – niemiecki
KLASA 6 ABCD (30.03.2020 r.)

MODUŁ 6, ROZDZIAŁ 2

Thema: Wohin gehst du?

1. Zapisz poniższą notatkę pod tematem w zeszycie.

Wo kann man … ? – Gdzie można … ?

Wo? (gdzie?)        in / auf + celownik (Dativ)

                            der – dem
                            die – der
                            das – dem
                  
Im (in + dem) Park kann man joggen (W parku można biegać).
Auf der Bank kann man Geld abheben / wechseln (W banku można wypłacać / wymieniać pieniądze).
In der Disko kann man tanzen.
In der Eisdiele kann man Eis essen.
Im (in + dem) Kaufhaus man man Schuhe kaufen.
Im  Kino kann man Filme sehen.

Wohin gehst du? – Dokąd idziesz?
Wohin? (dokąd)   in / auf + biernik (Akkusativ)

                            der – den
                            die – die
                            das – das 

Du willst spazieren gehen (Chcesz pójść na spacer). Wohin gehst du?
In den Park.
Du willst Pizza essen. Wohin gehst du?
In die Pizzeria.
Du willst Medikamente kaufen (Chcesz kupić lekarstwa). Wohin gehst du?
In die Apotheke.
Du willst Leute treffen (Chcesz spotkać ludzi). Wohin gehst du?
In die Stadt.
Du willst Briefmarken kaufen (Chcesz kupić znaczki pocztowe). Wohin gehst du?
Auf die Post.
Du willst Fremdsprachen lernen (Chcesz uczyć się języków obcych). Wohin gehst du?
In die Sprachschule.
Du willst Kaffee trinken. Wohin gehst du?
Ins (in + das) Restaurant.

2. Wykonaj zadania – ćwiczenia: Moduł 6, rozdział 2 / zadanie 4, 5
Nie będę podawać stron, ponieważ mogą one się różnić w zależności od wydania. Proszę kierować się modułem, rozdziałem i numerem zadania.
Dodatkowo (dla uczniów chętnych) możesz wykonać zadanie – ćwiczenia: Moduł 6, rozdział 2 / zadanie 6.

* Zachęcam ochotników do obejrzenia krótkiego filmiku w celu powtórzenia materiału: https://www.youtube.com/watch?v=pZ6wRMYulh4

Kontakt: E-mail: bbarczynska13@gmail.com

 

 

Matematyka

MATEMATYKA 6A i 6B

Matematyka 30.03.2020-2.04.2020
Każdego dnia proszę o zapisywanie tematu lekcji w zeszycie.
Poniedziałek 30.03.2020 Pola figur – pole równoległoboku i rombu
Proszę zrobić zad. 11 i 12 s. 175 w podręczniku. Dla chętnych: zad. 6 s.174, zad. 8 s.175, zad. 16 s. 176
Można skorzystać z następujących materiałów:
1)    Film na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew
2)    Materiały z e-podręcznika:
 https://epodreczniki.pl/a/wysokosc-rownolegloboku/Ds45IFoZb https://epodreczniki.pl/a/pole-rownolegloboku-i-rombu/D9SFbtGpT

Wtorek 31.03.2020 Pola figur – pole trójkąta
Proszę zrobić zad. 13,14 s. 175 w podręczniku. Dla chętnych zad. 9 s. 175, 18 i 20 s. 176
1)    Film: https://pistacja.tv/film/mat00470-pole-trojkata?playlist=538
2)    Matzoo: https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-trojkata_31_615
3)    Materiały z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/D1011a4cs

Środa 1.04.2020 Pola figur – pole trapezu
Proszę zrobić zad. 7 s. 174 i zad. 17 s. 176. Dla chętnych: 15 s. 175 i zad. 21 s.177
Można skorzystać z następujących materiałów:
1)    Film na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=V1VCKTWKJTE
2)    Materiały z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D122aJR0s

Czwartek 2.04.2020 Pole wielokąta
Proszę przeanalizować przykład 2 i 3 z podręcznika ze stron 178-179 a następnie zrobić zad. 8 i 10 , s. 180-181 w podręczniku. Dla chętnych zad. 9 i 11  s. 181
Przypominam adres mailowy do odsyłania zadań; aogierman2020@gmail.com
LINK DO ROZWIĄZAŃ I ODPOWIEDZI DO ZADAŃ Z MATEMATYKI KLASA 6A
https://drive.google.com/open?id=1O0majzWxV0P4xGjXg8HY5rU5tqn2a8II
LINK DO ROZWIĄZAŃ I ODPOWIEDZI DO ZADAŃ Z MATEMATYKI KLASA 6B
https://drive.google.com/open?id=1KlFn1jtZ9rtyBX6bNkBduYy0sQvSrLgH

 

6c matematyka – podczas każdej lekcji zapisz w zeszycie temat, pod nim możesz zrobić notatkę z najważniejszych informacji podanych na filmie lub w podręczniku, a następnie rozwiąż dwa podane przeze mnie zadania. Zrób zdjęcie i wyślij do mnie na maugorzata@op.pl.
Poniedziałek 30.03 Pola figur – pole równoległoboku i rombu
Proszę zobaczyć film https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew oraz rozwiązać zad. 11 i 12 s. 175 w podręczniku, a ich zdjęcie/skan wysłać na maugorzata@op.pl.
Chętni mogą dodatkowo rozwiązać zad. 6 s.174, zad. 8 s.175, zad. 16 s. 176
Można skorzystać z następujących materiałów z e-podręcznika:
 https://epodreczniki.pl/a/wysokosc-rownolegloboku/Ds45IFoZb https://epodreczniki.pl/a/pole-rownolegloboku-i-rombu/D9SFbtGpT
Wtorek 31.03 Pola figur – pole trójkąta
Proszę zapoznać się z filmem https://pistacja.tv/film/mat00470-pole-trojkata?playlist=538 oraz zrobić zad. 13,14 s. 175 w podręczniku, a ich zdjęcie/skan wysłać na maugorzata@op.pl.
Można skorzystać z następujących materiałów z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/pole-trojkata/D1011a4cs oraz Matzoo: https://www.matzoo.pl/klasa6/pole-trojkata_31_615

Środa 01.04 Pola figur – pole trapezu
Proszę zobaczyć https://www.youtube.com/watch?v=V1VCKTWKJTE a zrobić zad. 7 s. 174 i zad. 17 s. 176 po czym ich zdjęcie/skan wysłać na maugorzata@op.pl. Dla chętnych: 15 s. 175 i zad. 21 s.177.
Można też skorzystać z następujących materiałów z e-podręcznika: https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D122aJR0s

Piątek 02.04 Pole dowolnego wielokąta
Proszę przeanalizować przykłady 2 i 3 z podręcznika ze stron 178-179 a następnie zrobić zad. 8 s.180 i zad. 10 s.181 w podręczniku. Dla chętnych zad. 9 i 11 s. 181

 

MATEMATYKA 6D

W tym tygodniu oficjalnie już rozpoczniemy realizację programu nauczania, do której wstęp został zaproponowany w poprzednich tygodniach. Ilość wrzuconych przeze mnie tematów będzie adekwatna do ilości lekcji matematyki w tygodniu. Nie będę rozpisywał tego na konkretne dni, ponieważ to nie jest najistotniejsze w obecnej sytuacji o której godzinie i w jaki dzień przerobicie rozpisany przeze mnie temat. Proszę tylko w miarę swoich możliwości, aby część moich wskazówek znalazło zastosowanie.

T: Droga, prędkość, czas – wstęp.
Napiszę to tak, długo zastanawiałem się nad realizacją tego tematu w sposób zdalny. Z jednej strony jest (uważam słuszna) inicjatywa aby nie przesadzać z ilością pracy w domu, ale z drugiej przed nami temat chyba z największą ilością zadań do zrealizowania (tylko w samym podręczniku jest ich 25). Niby temat jest powtórzeniem, ale tak naprawdę z doświadczenia wiem, że i przy normalnie przeprowadzonej lekcji bywają z nim problemy. Ostatecznie podjąłem decyzję żeby nie mieszać za bardzo w książkowej chronologii i realizować tematy po kolei. Ten zrobimy po prostu trochę wolniej i spokojniej. I tak dzięki Waszej dotychczasowej pracy i poważnemu podejściu do wysyłanych przeze mnie materiałów jesteśmy odrobinę do przodu, dlatego tutaj lekko zwolnimy.
Na dzień dzisiejszy przede wszystkim jest to przypomnienie tego co teoretycznie było, ale nie będę zdziwiony jeśli ktoś tego po prostu nie pamięta lub nie załapał w latach poprzednich. Dlatego wyjątkowo zaczniemy nie od informacji z podręcznika, a od pomocy interaktywnych. Warto obrać system, że najpierw oglądam, a potem włączam filmik drugi raz i oglądając robię notatki (zawsze możecie spowolnić filmik za drugim razem lub go zatrzymywać). Co warto obejrzeć?
Droga: https://www.youtube.com/watch?v=43ce8Uz5qbM
Droga (dokończenie): https://www.youtube.com/watch?v=kOi174w9v4M
Prędkość: https://www.youtube.com/watch?v=dr_ETOFbPGo
Czas: https://www.youtube.com/watch?v=ZFvuf0dM8YA
Do tego dołożyłbym rekomendowane przez MEN:
https://epodreczniki.pl/a/predkosc-droga-i-czas/D16J4TDaO
I co najwyżej „Sowa przypomina” ze strony 160.

T: Droga, prędkość, czas.
Nadal wykorzystamy dobrodziejstwo Internetu, ale już do typowo obliczeniowych zadań i w większej części zaangażujemy nasz podręcznik.
Bardzo dobre materiały w linku poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=Bn6FDgI7lWE do obliczania drogi,
https://www.youtube.com/watch?v=UwgYiQCJH_8 do obliczania prędkości,
https://www.youtube.com/watch?v=CorFLLxEA6I do obliczania czasu,
ewentualnie dorzucam https://www.youtube.com/watch?v=kTkWbww8ANE do zamiany jednostek czasu.
Ponadto można już w oparciu o zobaczone wcześniej materiały próbować samodzielnie rozwiązywać przykłady od 1 do 5 z podręcznika zasłaniając sobie póki co odpowiedź. Plusem tych filmików są dołożone polskie napisy dla osób, które z jakiegoś powodu nie bardzo mają możliwość obejrzenia tego z dźwiękiem.

T: Droga, prędkość, czas - zadania.
Czas najwyższy próbować zmierzyć się z zadaniami z podręcznika. Jest ich bardzo dużo, bo 25 – ja wybiorę kilka z nich do wyjaśnienia, a Wy spróbujcie proszę zmierzyć się przynajmniej z kilkoma.
1/163

 1. 80 km/h * 1/2 h = … (wystarczy podzielić prędkość przez 2, a jednostki czasu skrócą się wzajemnie i zostanie tylko droga)
 2. 8 km/h * 1/4 h = … (przypominam, że kwadrans to 15 minut, czyli czwarta część godziny – analogicznie to podpunktu „a” warto prędkość piechura podzielić przez 4. Występujące w liczniku i mianowniku „h” możemy skrócić samą przez siebie - tak samo jak zwykłą liczbę powtarzającą się w liczniku i mianowniku jednego ułamka. Wtedy zostanie nam już tylko „km”, czyli droga)

2/163
60 km / h oznacza że zrobił 60 km w ciągu godziny. To moje pytanie: ile piechur zrobił w ciągu 4 godzin? Jakie zastosować tutaj działanie?
4/163
W skrócie: 162km / 3h, czyli jak odłączymy liczby od jednostek, to wyjdzie nam 162/3 i km/h. Teraz wystarczy podzielić 162 przez 3 i wyjdzie nam prędkość w km/h.
7/164 Przypominam! Droga przez prędkość równa się czas. Było w filmiku Tomasza Gwiazdy pt. Czas.
Czyli drogę 300 km trzeba podzielić przez prędkość 100 km/h oraz tę samą drogę dzielimy przez prędkość 60 km/h i wychodzi nam … h pociągu i … h samochodu.

T: Droga, prędkość, czas – zadania c.d.
14/165 Skupię się tutaj przede wszystkim na zamianie z km/h na m/s. Jest to najczęściej stosowana zamiana, więc warto utrwalić sobie jej zasadę. 400 km/h = 400 * km / h = 400 * 1km / 1h = 400 * 1000m / 60min = 400 000 m / 60min = 400 000 m / (60 * 1min) = 400 000 m / (60 * 60 sek) = 400000/3600 m/s
Upraszczając: jak zamieniam km/h na m/s to wartość liczbową mnożę przez 1000 a następnie dzielę przez 3600, czyli tak naprawdę mnożę razy 10 i dzielę przez 36 (po skróceniu zer). A już jak ktoś bardzo chce tu iść na łatwiznę i uparł się, żeby tego nie zrozumieć, to niech chociaż zapamięta, że przy zamianie z km/h na m/s wartość dzielimy przez 3,6. Np. 50 km/h = 50 : 3,6 m/s, czyli około 15 m/s. Co to oznacza? Że samochód jadący prędkością 50 km/h w ciągu 1 sekundy zrobi 15 metrów.
18/166 Ponownie droga przez czas i jest prędkość.
19/166 Ciekawe zadanie. Ile km przejechał Stefan w 2 godziny? Ile Jaką drogę przebył Mateusz? Najlepiej w obu przypadkach pomnożyć prędkość razy czas, a następnie oba dystanse odjąć od początkowej odległości.
Warto dorzucić Czy umiesz? Sprawdź. Ewentualnie ćwiczenia albo matzoo.
---------------------------------------------------------------------------
Podsumowując ten tydzień. Temat nie był łatwy, poświęciliśmy na niego trochę czasu bo niestety on tego wymaga, a przy takiej formie edukacji nie warto było go przyspieszać. I tak nam zleciał cały tydzień.
W razie jakichkolwiek problemów z powyższymi materiałami, zadaniami, ćwiczeniami bardzo proszę uczniów pisać do mnie z pytaniami na mejle, których używamy do informatyki (krzboc6d2019@gmail.com).
Również zachęcam rodziców do zadawania pytań. Jestem do Waszej dyspozycji pod dodatkowym adresem: krzysztofbochenek.zajkomp@gmail.com
Jestem w stanie dla zainteresowanych wysłać dodatkowe materiały choćby w postaci gotowych scenariuszy z odpowiedziami do zadań. Również gdyby Państwo czegokolwiek nie rozumieli bądź nie byli pewni z tego obszernego tematu, proszę śmiało mnie dopytać czy upewnić się.
Jeszcze raz podkreślam – wszystkie udostępnione przeze mnie materiały to pomoc dla uczniów i rodziców. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy mają możliwość wykorzystać je w 100% - z mojej strony natomiast prośba aby chociaż w minimalnym stopniu powalczyć na miarę swoich możliwości.
Zachęcam również do pochwalenia się swoją tygodniową pracą w postaci wysłania mi rozwiązanych zadań w zeszycie albo w ćwiczeniach. Absolutnie nie ma obaw odnośnie wyciągnięcia negatywnych konsekwencji w przypadku jakichkolwiek błędów. A zawsze jest szansa że wpadnie jakaś pozytywna ocenka ;)

 

Historia

Zadania na stronie: https://padlet.com/panidomaradzka39/ki5awtrc22tg

 

Biologia

Wtorek - 31.03.20

6d

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Gady - kręgowce, które opanowały ląd" (str. 103 - 106) oraz "Przegląd i znaczenie gadów" (str. 107 - 111)
 • adres mailowy do kontaktu: adres a.niesobski@gmail.com
 • w miarę możliwości proszę o obejrzenie dokumentu przyrodniczego BBC z cyklu "Życie" - odcinek "Płazy i gady"

6a

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Gady - kręgowce, które opanowały ląd" (str. 103 - 106) oraz "Przegląd i znaczenie gadów" (str. 107 - 111)
 • adres mailowy do kontaktu: adres a.niesobski@gmail.com
 • w miarę możliwości proszę o obejrzenie dokumentu przyrodniczego BBC z cyklu "Życie" - odcinek "Płazy i gady"

6b

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Gady - kręgowce, które opanowały ląd" (str. 103 - 106) oraz "Przegląd i znaczenie gadów" (str. 107 - 111)
 • adres mailowy do kontaktu: adres a.niesobski@gmail.com
 • w miarę możliwości proszę o obejrzenie dokumentu przyrodniczego BBC z cyklu "Życie" - odcinek "Płazy i gady"

Środa - 01.04.20

6c

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Gady - kręgowce, które opanowały ląd" (str. 103 - 106) oraz "Przegląd i znaczenie gadów" (str. 107 - 111)
 • adres mailowy do kontaktu: adres a.niesobski@gmail.com
 • w miarę możliwości proszę o obejrzenie dokumentu przyrodniczego BBC z cyklu "Życie" - odcinek "Płazy i gady"

 

Informatyka

KLASA 6a, 6b, 6c, 6d gr. 2
W ramach tematu: „Akademia matematyki”
Proszę wybrać stronę pod adresem:  pl.khanacademy.org
Tam proszę w górnym menu wybrać przedmioty, następnie wybrać temat z matematyki , który niedawno omawialiście. Przeglądamy (film, ćwiczenia, quizy lub testy ).
Znajdź w Akademii Khana inny interesujący Cię przedmiot, a następnie wybierz i zrealizuj jeden z tematów.
Proszę o zwrotną informację jakie tematy przejrzeliście, wpisując ich nazwy w e-mailu. Czekam pod adresem: informatyka.kl6.zadania@gmail.com do 06.04.2020r.

 

INFORMATYKA 6D

T: Akademia matematyki. (Ćwiczenia z matematyki w Akademii Khana)
W tym całym nieszczęściu jakie wszystkich nas spotkało gdybyśmy mieli szukać pozytywów, to właśnie w tym że akurat trafiliśmy na dział w podręczniku „Lekcje w sieci”. Mieliśmy tydzień temu próbkę tego jak Wasze umiejętności informatyczne mogą pomóc w nauce języka angielskiego, tym razem autorzy podręcznika proponują lekcję… matematyki. Zapewne ulubiony przedmiot większości z Was. Postaram się nie dublować tutaj tego, co i tak Wam wysyłam przy okazji pomocy bezpośrednio na matematyce, dlatego tutaj pojawi się link do rekomendowanej przez podręcznik Akademii Khana:
www.pl.khanacademy.org
Możliwe że pomimo wyraźnego wskazania w linku na preferowany język polski, to i tak będziecie musieli zdalnie go wybrać na samej górze strony.
Oprócz tradycyjnych zagadnień znanych z lekcji matematyki w klasie 6:
https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math#cc-6th-ratios-prop-topic
których uczymy się na lekcjach – polecam również zagadki (2 pierwsze z polskim lektorem, potem kilka z polskimi napisami, ale są też po angielsku i bez napisów):
https://pl.khanacademy.org/math/math-for-fun-and-glory/puzzles#brain-teasers
Zwracam również uwagę na bardzo ciekawie opracowane lekcje z muzyki :)
https://pl.khanacademy.org/humanities/music
Byłbym bardzo wdzięczny gdybyście w kilku zdaniach napisali mi co myślicie o tej stronce, czy dowiedzieliście się czegoś nowego (i jak tak, to czego). Naprawdę 3-5 krótkich zdań w miarę swoich możliwości. Z góry dziękuję za Wasze odpowiedzi.

 

Geografia

PONIEDZIAŁEK 30.03
6D Geografia
Przeczytaj temat z podręcznika ze strony 114 do 119 pt ,,Energetyka w Europie"
Korzystając z różnych źródeł : Przedstaw argumenty przemawiające za wykorzystaniem energii jądrowej oraz przeciw jej wykorzystaniu. Napisz swoją opinię na temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce.
Zadanie prześlij na adres : beataozga01@gmail.com
6 A  Geografia
Przeczytaj temat z podręcznika ze strony 114 do 119 pt ,,Energetyka w Europie"
Korzystając z różnych źródeł : Przedstaw argumenty przemawiające za wykorzystaniem energii jądrowej oraz przeciw jej wykorzystaniu. Napisz swoją opinię na temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce.
Zadanie prześlij na adres : beataozga01@gmail.com

WTOREK 31.03
6C Geografia
Przeczytaj temat z podręcznika ze strony 114 do 119 pt ,,Energetyka w Europie"
Korzystając z różnych źródeł : Przedstaw argumenty przemawiające za wykorzystaniem energii jądrowej oraz przeciw jej wykorzystaniu. Napisz swoją opinię na temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce.
Zadanie prześlij na adres : beataozga01@gmail.com

 

Technika

CZWARTEK 02.04
6A Technika
Proszę przesłać na adres beataozga01@gmail.com ćwiczenia z pisma technicznego uzupełnione do litery P .

Kl. 6b (wtorek 31. 03. 2020)
Temat: Systemy grzewcze w naszych domach.
Jak oszczędzać energię, ciepło oraz wodę? Czy istnieje dom samowystarczalny? Woda jest jednym z najważniejszych zasobów. Używamy jej do wytwarzania energii, produkcji żywności, do produkcji i transportu towarów. Woda jest również niezbędna dla życia wszystkich organizmów na naszej planecie. Ponieważ woda pokrywa trzy czwarte powierzchni Ziemi, łatwo myśli się o niej jako o zasobie niewyczerpalnym. Z całości wody na kuli ziemskiej ponad 97% to słone wody w oceanach. Z pozostałych 3% dwie trzecie występuje w postaci zamarzniętej w czapach lodowych, lodowcach i śniegach pokrywających pasma górskie. Tylko około 0,5% to nadające się do bezpośredniego wykorzystania zasoby wody słodkiej. Według specjalistów, w podziemnych warstwach wodonośnych znajduje się 30 do 50 razy więcej wody niż we wszystkich jeziorach, rzekach i potokach na powierzchni Ziemi. Większość wody, z której korzystamy (78%) pochodzi z zasobów powierzchniowych. Z wody słodkiej korzystamy w różnych celach. Około 19,8% jest wykorzystywane w gospodarstwach domowych w miastach i na wsiach, biurach i hotelach. Kolejne 71,4% zużywa przemysł. Przy produkcji energii elektrycznej zużywa się 59% całości wody pobieranej, przy czym woda ta jest używana do chłodzenia lub napędzania turbin i nie ulega faktycznemu zużyciu. Najmniejszym konsumentem wody jest rolnictwo - około 8,8% całej używanej wody. Indywidualnie ludzie zużywają duże ilości wody. Statystyczny mieszkaniec miasta w Polsce zużywa przeciętnie 149,6 litra wody dziennie. Ciało ludzkie zawiera 75% wody.
 Dom energooszczędny (low-energy house – LEH) – budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 70 kWh/(m2 ). Kluczowymi cechami takich domów są: dobra izolacja cieplna, zredukowane mostki cieplne, szczelność i kontrolowana wentylacja.

Dom pasywny (passive house – PH) – budynek, w którym zapotrzebowanie na ciepło jest tak niskie, że można zrezygnować z osobnego systemu grzewczego bez utraty komfortu. W przypadku Niemiec (a w przybliżeniu również Polski) oznacza to, że roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 15 kWh/(m2 ). Dzięki skutecznemu korzystaniu z energii elektrycznej całkowite zapotrzebowanie na energię (wraz z energią elektryczną i ciepłą wodą) wynosi poniżej 33 kWh/(m2 )
https://www.youtube.com/watch?v=2bNz4OH4_58

 Dom samowystarczalny (self-sufficient house – SSH) nie potrzebuje - aby w nim funkcjonować - żadnych dostaw energii z zewnątrz, poza promieniowaniem słonecznym czy wiatrem.
Ćwiczenie:
Napisz, jakie znasz sposoby oszczędzania wody w swoim gospodarstwie domowym.
Jeżeli ktoś ma zaległą pracę do oceny proszę aby przesłać zdjęcie a w temacie napisać  imię, nazwisko  oraz klasa.
Mail do kontaktu
sonia_kielnar@wp.pl

Kl. 6d (czwartek 2. 04. 2020)
Temat: Systemy grzewcze w naszych domach.
Jak oszczędzać energię, ciepło oraz wodę? Czy istnieje dom samowystarczalny? Woda jest jednym z najważniejszych zasobów. Używamy jej do wytwarzania energii, produkcji żywności, do produkcji i transportu towarów. Woda jest również niezbędna dla życia wszystkich organizmów na naszej planecie. Ponieważ woda pokrywa trzy czwarte powierzchni Ziemi, łatwo myśli się o niej jako o zasobie niewyczerpalnym. Z całości wody na kuli ziemskiej ponad 97% to słone wody w oceanach. Z pozostałych 3% dwie trzecie występuje w postaci zamarzniętej w czapach lodowych, lodowcach i śniegach pokrywających pasma górskie. Tylko około 0,5% to nadające się do bezpośredniego wykorzystania zasoby wody słodkiej. Według specjalistów, w podziemnych warstwach wodonośnych znajduje się 30 do 50 razy więcej wody niż we wszystkich jeziorach, rzekach i potokach na powierzchni Ziemi. Większość wody, z której korzystamy (78%) pochodzi z zasobów powierzchniowych. Z wody słodkiej korzystamy w różnych celach. Około 19,8% jest wykorzystywane w gospodarstwach domowych w miastach i na wsiach, biurach i hotelach. Kolejne 71,4% zużywa przemysł. Przy produkcji energii elektrycznej zużywa się 59% całości wody pobieranej, przy czym woda ta jest używana do chłodzenia lub napędzania turbin i nie ulega faktycznemu zużyciu. Najmniejszym konsumentem wody jest rolnictwo - około 8,8% całej używanej wody. Indywidualnie ludzie zużywają duże ilości wody. Statystyczny mieszkaniec miasta w Polsce zużywa przeciętnie 149,6 litra wody dziennie. Ciało ludzkie zawiera 75% wody.
 Dom energooszczędny (low-energy house – LEH) – budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 70 kWh/(m2 ). Kluczowymi cechami takich domów są: dobra izolacja cieplna, zredukowane mostki cieplne, szczelność i kontrolowana wentylacja.

Dom pasywny (passive house – PH) – budynek, w którym zapotrzebowanie na ciepło jest tak niskie, że można zrezygnować z osobnego systemu grzewczego bez utraty komfortu. W przypadku Niemiec (a w przybliżeniu również Polski) oznacza to, że roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 15 kWh/(m2 ). Dzięki skutecznemu korzystaniu z energii elektrycznej całkowite zapotrzebowanie na energię (wraz z energią elektryczną i ciepłą wodą) wynosi poniżej 33 kWh/(m2 )
https://www.youtube.com/watch?v=2bNz4OH4_58
 Dom samowystarczalny (self-sufficient house – SSH) nie potrzebuje - aby w nim funkcjonować - żadnych dostaw energii z zewnątrz, poza promieniowaniem słonecznym czy wiatrem.
Ćwiczenie:
Napisz, jakie znasz sposoby oszczędzania wody w swoim gospodarstwie domowym.
Jeżeli ktoś ma zaległą pracę do oceny proszę aby przesłać zdjęcie a w temacie napisać  imię, nazwisko  oraz klasa.
Mail do kontaktu
sonia_kielnar@wp.pl

 

Plastyka

WTOREK
6c,6a

Proszę o wykonanie wielkanocnej pisanki dowolnym sposobem. Najlepiej na prawdziwym jaju(może być styropianowe)

 

Religia

Środa
Klasa 6d
Dzisiejszy temat macie w  linku poniżej
https://drive.google.com/open?id=1pAysqM16XAflKkziFBMSapWsLwsU5YTP/view
Czekam  na Wasze prace z zeszłego tygodnia. Przypominam : plan wydarzeń bądź ilustracja do wybranej przypowieści. Termin 5.04.2020
Mail: zuzanna.korzeniewska@poczta.fm

Czwartek
Klasa  6b
Dzisiejszy temat macie w  linku poniżej
https://drive.google.com/open?id=1Ofah-M54sdGZ61F0XNaqCDp1OLhdWNCf
Czekam  na Wasze prace z zeszłego tygodnia. Przypominam : plan wydarzeń bądź ilustracja do wybranej przypowieści. Termin 5.04.2020
Mail: zuzanna.korzeniewska@poczta.fm

Klasa 6c
Dzisiejszy temat macie w  linku poniżej
https://drive.google.com/open?id=1yl88k8TLqMQ0F6_Ojl37EYWt1FSl_UlT
Czekam  na Wasze prace z zeszłego tygodnia. Przypominam : plan wydarzeń bądź ilustracja do wybranej przypowieści. Termin 5.04.2020
Mail: zuzanna.korzeniewska@poczta.fm

Piątek
Klasa 6a
Dzisiejszy temat macie w  linku poniżej
https://drive.google.com/open?id=1yl88k8TLqMQ0F6_Ojl37EYWt1FSl_UlT
Czekam  na Wasze prace z zeszłego tygodnia. Przypominam : plan wydarzeń bądź ilustracja do wybranej przypowieści. Nie wszyscy jeszcze odesłali. Termin 5.04.2020
Mail: zuzanna.korzeniewska@poczta.fm


 

W-F

Uczniowie!
W tym tygodniu zachęcamy Was do ruchu przy muzyce!

Materiały: https://drive.google.com/file/d/1ZPvvtxOycuCmTh5JZHFtqHO8F87FxeIF/view

 

 

ZADANIA 26.03-27.03

 

Język polski

Materiały z języka polskiego dla klas szóstych  (wszystkich) na czwartek i piątek.
Proszę o dokładne zapoznanie się z treściami na slajdach, wykonywanie zawartych na nich poleceń.
Do zeszytu wpisujemy temat lekcji oraz zaznaczone na slajdach treści (zeszyt).

Prezentacja


Zadanie domowe 1 i 2 (tylko)proszę przesłać do swojej polonistki:
Grażyna Ozaist
polonistka39@op.pl
Anna Syrica
asjezykpolski@gmail.com

 

Język angielski

UWAGA! W związku z zamknięciem szkół wydawnictwo PEARSON udostępnia wszystkim nauczycielom i uczniom języka angielskiego wersje cyfrowe zeszytów ćwiczeń i podręczników  ( English Class, Repetytorium)
Aby skorzystać z zasobów nie jest wymagany kod, wystarczy zarejestrować się na edesk.pearson.pl.

Proszę się zarejestrować i wypróbować jak wszystko działa, wówczas można już w tym tygodniu korzystać z materiałów audio i video jako  uzupełnienia zadań.

 

KLASA 6 A gr. 2 CZWARTEK

TOPIC:  PRESENT PERFECT – AFFIRMATIVE AND NEGATIVE – POWTÓRZENIE.

NOTATKA DO ZESZYTU:
Aby utworzyć zdanie w czasie PRESENT PERFECT potrzebujemy czasownika HAVE (dla osób: I, You, We, They) lub HAS (dla osób He, She, It) i czasownika w III formie CZASOWNIKI NIEREGULARNE (PAST PARTICIPLE)np.  eaten, broken, fallen LUB CZASOWNIKI REGULARNE np.  stopped, watched, tried.
Eg. 1. I have broken my leg.
Eg. 2. She has eaten lunch.
Czasu Present Perfect używamy w następujących sytuacjach:

1. Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana), która ma wpływ na teraźniejszość - i najważniejszy właśnie jest ten związek z teraźniejszością. A zatem ważna jest przyczyna i jej skutek - natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynność została (lub nie) wykonana.
Eg. They have bought a new car.
2. Opisujemy stan, który trwa do chwili obecnej (ale który może się zmienić w przyszłości).
Eg. I have lived in Gliwice for 10 years.
3. Wyrażamy czynność, która dopiero się zakończyła.
She has just cooked dinner.
Zad. 6, str. 83
Podział czasowników na czasowniki regularne i nieregularne – proszę przepisać i uzupełnić tabelkę w zeszycie.
TABELA Z GRAMATYKĄ – HAMMY – NIESTETY NIE JESTEM W STANIE PRZESŁAĆ WAM FILMIKU Z NASZEJ KSIĄŻKI ALE PROPONUJĘ ZAMIENNIK – LEKCJA CZASU PRESENT PERFECT NA YOUTUBE – DZIŚ DO 5 MINUTY ��.

https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A

DODATKOWO PROSZĘ ZROBIĆ:
Workbooks – str. 51, zad. 2 i 3

NOTATKĘ Z ZESZYTU PROSZĘ WYSŁAĆ NA MAILA jszadkowska263@gmail.com

 

KLASA 6 A GR. 2 PIĄTEK

TOPIC: PRESENT PERFECT – QUESTIONS, SHORT ANSWERS, NEVER, EVER.

NOTATKA:
NEVER – NIGDY
EVER – KIEDYKOLWIEK
HAVE YOU MADE POPCORN? – CZY ZROBIŁEŚ POPCORN? YES, I HAVE/NO, I HAVEN’T
HAVE YOU EVER MADE POPCORN? – CZY KIEDYKOLWIEK ZROBIŁEŚ POPCORN?
NO, I HAVEN’T. I HAVE NEVER MADE POPCORN.
HAS SHE EVER BAKED A CAKE?
NO, SHE HASN’T. SHE HAS NEVER BAKED A CAKE.

PODR. STR. 85 TABELKA Z GRAMATYKĄ, HAMMY I OCZYWIŚCIE KONTYNUACJA FILMIKU NA YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A DO MIN. 7.52

DODATKOWO PROSZĘ ZROBIĆ ZADANIA: WORKBOOK, STR. 52, ZAD 1,2,3

NOTATKĘ Z ZESZYTU PROSZĘ PRZESŁAĆ, JAK POPRZEDNIO, NA ADRES jszadkowska263@gmail.com

 

6b gr1. i 2.
Czwartek

Podręcznik str 82
- przeczytaj podpisy pod zdjęciami. Co bohaterowie będą jedli  na obiad? (zapisz odpowiedź)
- ćw.2 uzupełnij każde zdanie 1 wyrazem i zapisz
- ćw.3 odnajdź wyrażenia w tekście. Co oznaczają? Zapisz polskie tłumaczenie.
Jak myślisz dlaczego Emma jest zaskoczona? Why is Emma surprised? Napisz .
Notatki sfotografuj  i wyślij na magda_slusarczyk@interia.pl
Film, nagranie dostępne są na edesk.pearson.pl. Sprawdźcie czy uda się Wam je odtworzyć . Jeśli nie, po prostu przeczytajcie podpisy pod zdjęciami.

 

6d gr.2
Czwartek

Podręcznik str.81,
-  zapoznaj się ze słówkami w ćw. 3 ( str.89  wordlist 6.1 Cooking verbs, lub Quizlet 6.1 , lub nagranie Wordlist 6.1 z edesk.pearson.pl.)
- zapisz ich znaczenia w zeszycie ( np. add- dodać  itd.)
 - popatrz na fotografie i połącz odpowiednie czasowniki   z  produktami  i zapisz
np. Photo 1.- chop the onions and garlic.
ćw.4 Czy wiesz w jakiej kolejności wykonać wszystkie czynności żeby zrobić :
Roasted vegetables: 1, ….., …..
Chips ……, ……., …….
Chocolate cake  ……., …….., …….
Wpisz nr fotografii.
Prześlij zdjęcie swoich notatek  na magda_slusarczyk@interia.pl

 

KLASA 6 C gr. 2

TOPIC:  PRESENT PERFECT – AFFIRMATIVE AND NEGATIVE – POWTÓRZENIE.

NOTATKA DO ZESZYTU:
Aby utworzyć zdanie w czasie PRESENT PERFECT potrzebujemy czasownika HAVE (dla osób: I, You, We, They) lub HAS (dla osób He, She, It) i czasownika w III formie CZASOWNIKI NIEREGULARNE (PAST PARTICIPLE)np.  eaten, broken, fallen LUB CZASOWNIKI REGULARNE np.  stopped, watched, tried.
Eg. 1. I have broken my leg.
Eg. 2. She has eaten lunch.
Czasu Present Perfect używamy w następujących sytuacjach:

1. Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana), która ma wpływ na teraźniejszość - i najważniejszy właśnie jest ten związek z teraźniejszością. A zatem ważna jest przyczyna i jej skutek - natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynność została (lub nie) wykonana.
Eg. They have bought a new car.
2. Opisujemy stan, który trwa do chwili obecnej (ale który może się zmienić w przyszłości).
Eg. I have lived in Gliwice for 10 years.
3. Wyrażamy czynność, która dopiero się zakończyła.
She has just cooked dinner.
Zad. 6, str. 83
Podział czasowników na czasowniki regularne i nieregularne – proszę przepisać i uzupełnić tabelkę w zeszycie.
TABELA Z GRAMATYKĄ – HAMMY – NIESTETY NIE JESTEM W STANIE PRZESŁAĆ WAM FILMIKU Z NASZEJ KSIĄŻKI ALE PROPONUJĘ ZAMIENNIK – LEKCJA CZASU PRESENT PERFECT NA YOUTUBE – DZIŚ DO 5 MINUTY ��.

https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A

DODATKOWO PROSZĘ ZROBIĆ:
Workbooks – str. 51, zad. 2 i 3

NOTATKĘ Z ZESZYTU PROSZĘ WYSŁAĆ NA MAILA jszadkowska263@gmail.com

 

KLASA 6 A gr. 1 CZWARTEK
TOPIC: GET READY TO WALK FOR CHARITY! – LISTENING AND WRITING.

Proszę o przerobienie zadań 1-8 ze str. 74 w zeszycie. Załączam pliki głosowe do zadań 2 i 3.
Zadanie 8 – Proszę napisać w zeszycie krótki tekst z radami, jak dobrze radzić sobie na testach. Tekst może być na podstawie zadania 5.

Audio

KLASA 6 A gr.  1 PIĄTEK

TOPIC: REVISION OF UNIT 5.
Proszę o przerobienie zadań od 1-4 ze str. 76 w zeszycie.

NOTATKĘ Z ZESZYTU PROSZĘ PRZESŁAĆ JAK POPRZEDNIO NA ADRES jszadkowska263@gmail.com

 

 

KLASA 6C gr 1

czwartek 26.03 - podręcznik - str. 75 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 5.1, ze str. 67 w zeszycie zad. 5 – podpisać obrazki, zad. 8 – uzupełnić dialog słówkami z ramki z zad.3.

Proszę przesłać zdjęcie zrobionych w zeszycie zadań na maila: tosiatosia1973@gmail.com

KLASA 6D gr 1

czwartek 26.03 - podręcznik - str. 89 proszę wpisać do zeszytu nowe słownictwo z lekcji 6.1, ze str. 81 w zeszycie zad.3 – uzupełnić instrukcje wyrazami z niebieskiej ramki, zad.6 – przeczytać i wybrać odpowiednie słówko.

Proszę przesłać zdjęcie zrobionych w zeszycie zadań na maila: tosiatosia1973@gmail.com

 

 

Historia

6ABC – czwartek 26.III

Proszę wejdź na stronę: joinmyquiz.comi wprowadź ten kod: 798857

Rozwiąż quiz i możesz mi napisać na adres: pani.domaradzka39@gmail.com, ile punktów udało Ci się zdobyć . Podpisz się tak, żebym wiedziała , kim jesteś:)

 

 

Matematyka

6c matematyka
Piątek 27.03 Pola figur – pole prostokąta i kwadratu
Zrobić zad. 1 i 4 s. 174 w podręczniku. Dla chętnych: zad. 2,3,5 s. 174
Ten temat był już realizowany w klasach młodszych. Jeżeli ktoś nie pamięta za wiele i potrzebuje powtórzenia, może skorzystać z następujących materiałów:
1)    Podręcznik str. 172-173
2)    Film na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PJHloAdIbMQ
3)    Materiały z e-podręcznika:  https://epodreczniki.pl/a/pole-prostokata-pole-kwadratu/DAGxelA62

 

MATEMATYKA  6a i 6b

CZWARTEK  26.03. 2020  Pola figur – pole prostokąta i kwadratu

Zrobić zad. 1 i 4 s. 174 w podręczniku. Dla chętnych: zad. 2,3,5 s. 174

Ten temat był już realizowany w klasach młodszych. Jeżeli ktoś nie pamięta za wiele i potrzebuje powtórzenia, może skorzystać z następujących materiałów:
1)    Podręcznik str. 172-173
2)    Film na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PJHloAdIbMQ
3)    Materiały z e-podręcznika:  https://epodreczniki.pl/a/pole-prostokata-pole-kwadratu/DAGxelA62

LINK DO ROZWIĄZAŃ I ODPOWIEDZI 6A
https://drive.google.com/open?id=1O0majzWxV0P4xGjXg8HY5rU5tqn2a8II

LINK DO ROZWIĄZAŃ I ODPOWIEDZI 6b
https://drive.google.com/open?id=1KlFn1jtZ9rtyBX6bNkBduYy0sQvSrLgH

Klasa 6d

Czwartek i piątek (ewentualnie weekend) polecam poświęcić na zadania obliczeniowe oraz tekstowe z "środowego" tematu.

Zadań typowo obliczeniowych jest na początku 4 (potem jeszcze 2 na kolejnej stronie) z dużą ilością przykładów. Zakres prac pozostawiam do samodzielnej decyzji, natomiast ze swojej strony dam kilka wskazówek przy każdym z nich bez względu na ilość, którą planujecie rozwiązać. Jeśli mogę coś podpowiedzieć, zwłaszcza jeśli macie ograniczony czas pracy, to lepiej zawsze zrobić po 1-2 przykłady z każdego zadania niż 12 przykładów z jednego zadania.

Zad 1

Tutaj skupiłbym się przede wszystkim na odpowiednim wyborze na jakich ułamkach planuję pracować. Ja osobiście wybrałbym:

a)       a) Dziesiętne, zwykłe (wspólny mianownik: 15), dziesiętne (2/25 = 8/100)

b)      b) Wszędzie dziesiętne (3/8 = 0,375) i sposobem pisemnym

c)       c) Wszędzie dziesiętne, najpierw nawias, potem potęga (a^2 = a*a)

d)      d) Zwykłe, dziesiętne, dziesiętne (najpierw potęga, potem dodawanie)

Oczywiście każdy ułamek dziesiętny można zamienić na zwykły i też poprawnie obliczyć zadanie, ale tak wyglądają moje podpowiedzi.

Zad 2

Polecam spróbować rozwiązać samemu i pomyśleć samodzielnie nad kolejnością a następnie zweryfikować z moim wskazówkami poniżej:

a)      a) Dzielenie, mnożenie

Mnożenie, dodawanie

b)      b) Nawias, dzielenie

Dzielenie, odejmowanie

c)       c) Mnożenie, dzielenie, odejmowanie

Mnożenie, dzielenie, dodawanie

d)      d) Potęgowanie, mnożenie, odejmowanie

Odejmowanie w nawiasie, podniesienie do potęgi 2 wyniku z nawiasu, odejmowanie


Jak mnożymy, dzielimy, dodajemy i odejmujemy ułamki dziesiętne to polecam sposób pisemny.

Działania z ułamkami gdzie w mianowniku mamy 3 (d), 7 (b) oraz 14 (a) proponuję sprowadzić do ułamków zwykłych.

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych – koniecznie wspólny mianownik. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych – tylko w postaci niewłaściwej.

Jak ktoś ma wciąż z tym problem, polecam YT do odświeżenia. Ja rekomenduję materiały udostępnione przez p. Tomasza Gwiazdę.

Zad 3

Podstawiłbym liczbę 7 pod każdego "x" nie patrząc na wyniki zaproponowane w A, B, C i D.

Zad 4

Staramy się na razie samemu, a poniżej podpowiedzi:

a = 0,7 : 2 i 1/3

b = 2,5 – 1 i 5/6

c = (2,2 + 0,8) * 4

d = 1 i ¾ : ¾

x = 3,5 : 0,5 – 2 i 5/6

y = 2,7 : (1 i ¾ - 0,85)

z = 3,4 * 3 – 6

w = 4,9 * 5/7 * 2 + 3

Do tego warto rozwiązać około 3-5 dowolnych zadań tekstowych plus dla ochotników polecam ćwiczenia lub matzoo (np. https://www.matzoo.pl/klasa6/dodaj-liczbe-dziesietna-do-mieszanej_30_356) gdzie również są filmiki pomocnicze przy niektórych zadaniach.

W razie dodatkowych pytań proszę pisać @.

Ponownie apeluję o spokój w tym trudnym dla wszystkich czasie i potraktowanie moich wskazówek jako pomoc. Proszę rodziców aby nie nakładali zbyt dużej presji na uczniów jeśli chodzi o powyższe zadania. W miarę możliwości dobrze jednak gdyby uczeń spróbował rozwiązać kilka z powyższych przykładów dla utrwalenia wiadomości. Zadań w tym temacie w samym podręczniku jest ponad 20 - na prawdę ciężko jest zrobić wszystkie bez wsparcia nauczyciela, więc oczywiście nie chcę zniechęcać nikogo do tego, ale też w pełni popieram ich selekcję dopasowaną do indywidualnych możliwości ucznia.

Zwracam uwagę, że zadania typowo obliczeniowe to również 15 oraz 16.

W 16 zadaniu podpowiadam, że średnia arytmetyczna to suma wszystkich liczba podzielona przez ich ilość, czyli np. w podpkt. (a) dodajemy wszystkie liczby i dzielimy przez 3.

 

Biologia

6d czwartek

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Przegląd i znaczenie płazów" (str. 93 - 96)
 • adres mailowy do kontaktu: adres a.niesobski@gmail.com
 • w miarę możliwości proszę o obejrzenie dokumentu przyrodniczego BBC z cyklu "Życie" - odcinek "Płazy i gady"

6b piątek

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Przegląd i znaczenie płazów" (str. 93 - 96)
 • adres mailowy do kontaktu: adres a.niesobski@gmail.com
 • w miarę możliwości proszę o obejrzenie dokumentu przyrodniczego BBC z cyklu "Życie" - odcinek "Płazy i gady"

6a piątek

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Przegląd i znaczenie płazów" (str. 93 - 96)
 • adres mailowy do kontaktu: adres a.niesobski@gmail.com
 • w miarę możliwości proszę o obejrzenie dokumentu przyrodniczego BBC z cyklu "Życie" - odcinek "Płazy i gady"

 

Informatyka

Klasa  6a, 6b, 6c gr.2, 6d gr2
Przypominam, kto jeszcze nie przesłał prezentacji na temat jednego, wybranego kraju anglojęzycznego.
Praca powinna mieć minimum 10 slajdów (Proszę pamiętać o bibliografii).
Prezentację można wykonać w programie Power Point, korzystając z chmury lub darmowego oprogramowania do tworzenia prezentacji. Bardzo proszę o przesłanie lub udostępnienie pracy na adres: ewelina.szewczyk_sp39@wp.pl do 25.03.2020r.

Zadanie na najbliższe dni:
W ramach umiejętności wyszukiwania materiałów w Internecie proszę o wyszukanie audycji nadawanej przez Program Trzeci Polskiego Radia „Pytania z kosmosu” (prowadzi je dr Tomasz Rożek). Proszę o wysłuchanie dwóch wybranych audycji (jedna trwa 2-4 min). Następnie proszę napisać do mnie maila z tytułami odsłuchanych fragmentów do dnia 30.03.2020r. i krótką informacją zwrotną czy audycja jest ciekawa.
UWAGA! Ze względu na dużą ilość maili bardzo proszę by tę ostatnią wiadomość przesłać na nowy adres: informatyka.kl6.zadania@gmail.com
Bardzo proszę również pamiętać by w temacie wiadomości oprócz tematyki pracy podawać imię, nazwisko i klasę ucznia

 

Geografia

6 B Geografia PIĄTEK
Korzystając z atlasu powtórzyć : Państwa graniczące z Polską i państwa nadbałtyckie wraz ze stolicami

 

Historia

6ABC – czwartek 26.III

Proszę wejdź na stronę: joinmyquiz.comi wprowadź ten kod: 798857

Rozwiąż quiz i możesz mi napisać na adres: pani.domaradzka39@gmail.com, ile punktów udało Ci się zdobyć . Podpisz się tak, żebym wiedziała , kim jesteś:)

 

Technika

6 A technika CZWARTEK
Uzupełniamy pismo techniczne do litery P

6 C technika PIĄTEK
Uzupełniamy pismo techniczne do litery P

Kl. 6d (czwartek 26. 03. 2020)
Kontynuacja lekcji
Złóż serwetki papierowe na dwa sposoby.
https://www.youtube.com/watch?v=-95Elb7unOk
Jeżeli ktoś ma zaległą pracę do oceny proszę aby przesłać zdjęcie a w temacie napisać  imię, nazwisko  oraz klasa.
Mail do kontaktu
sonia_kielnar@wp.pl

 

 

Plastyka

PONIEDZIAŁEK

 

Muzyka

Muzyka kl 6b 6dWitam. Spędzacie ostatnio z rodziną wiele czasu. Jest to okazja do wielu rozmów. Chciałam Wam zaproponować, abyście porozmawiali z wybraną dorosłą osobą (mama,tata...) na temat jej ulubionej muzyki. Jednym słowem- zabawcie się w reportera, który przeprowadzi wywiad. Ułóżcie kilka pytań, np 6 na temat ulubionego zespołu lub wykonawcy Waszego rozmówcy, jakiej muzyki słuchał będąc w Waszym wieku, co myśli o dzisiejszej muzyce? Pytania i odpowiedzi możecie nagrać (plik dźwiękowy lub wideo) lub zapisać. Kliknijcie na podany przeze mnie link- to przykładowe pytania jakie możecie zadać. Na Wasze wywiady czekam do następnej lekcji. Miłej zabawy.
zetalex@poczta.onet.pl

https://youngface.tv/muzka-lat-80-90-czyli-krotki-wywiad-z-moimi-rodzicami/

 

Religia

26.03.
Klasa 6b
Proszę, zapoznać się z kolejnym tematem w formie prezentacji.
https://drive.google.com/open?id=1xGTwzmxvwsp8z03HzTeWm2Bnl8PImz3x/view
Mail: zuzanna.korzeniewska@poczta.fm
Klasa 6c
Proszę, zapoznać się z kolejnym tematem w formie prezentacji.
https://drive.google.com/open?id=1yl88k8TLqMQ0F6_Ojl37EYWt1FSl_UlT/view
Mail: zuzanna.korzeniewska@poczta.fm

Klasa 6a piątek
Proszę, zapoznać się z poniższą prezentacją do dzisiejszej lekcji.
https://drive.google.com/open?id=17lLsPY49JwEQI_ykLbQvGphma3oMO8Cc/view
Mail:  zuzanna.korzeniewska@poczta.fm

Klasa 6b piątek
Proszę, zapoznać się z poniższą prezentacją do dzisiejszej lekcji.
https://drive.google.com/open?id=1pAysqM16XAflKkziFBMSapWsLwsU5YTP

 

W-F

OPIS ĆWICZEŃ pdf

 

 

ZADANIA 23.03-25.03

 

Język polski

Klasa 6acd

Praca na poniedziałek, wtorek, środę

(Prezentacja) Jak ocalał świat

(wersja Word) Karta pracy

Klasa 6b

Proszę o wykonanie takich zadań:
23.03. –  Czasowniki dokonane i niedokonane : ćwiczenie 3 i 4 ze str.208 z podręcznika.
24.03.-  Tryby czasownika : ćw.8 str.210

ZADANIE 1. Podkreśl czasowniki w formie osobowej i określ, w jakim trybie zostały użyte.
Musisz pojechać do babci. 

..................................        

Niech stanie się cud!
…………………………    

    
Wróciłybyście przed moim wyjazdem?

..................................................................................................

Złapali ich na gorącym uczynku.


………………………………………………………       
Masz zdjąć tę sukienkę!           

   .................................................................................................

Chętnie zjadłbym jabłko.
………………………………………………………       .

 

ZADANIE 2. Utwórz zdania z podanymi zwrotami. W każdym przykładzie użyj innego trybu.

nauczyć się do klasówki

..............................................................

napisać pracę

............................................................

odnieść sukces

 

ZADANIE 3. Zapisz, co należy zrobić, żeby dobrze wypaść na sprawdzianie. Użyj czasowników w trybie rozkazującym.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Proszę o kontakt na adres : polonistka39@op.pl – jeżeli istnieje taka możliwość, to proszę o przesłanie wykonanej pracy w formie pliku tekstowego lub zdjęcia.

 

Język angielski

6a

Poniedziałek

Zadania 1-4 z karty pracy

(wersja Word) Karta pracy

Środa gr. 1:

Zadania 5-8 z załącznika.

Uzupełnić ewentualne braki w ćwiczeniach.


Zdjęcia zadań z zeszłego tygodnia proszę wysłać na adres: jszadkowska263@gmail.com

6a gr1

Środa:

Zadania 1-8 z karty pracy.

(wersja Word) Karta pracy

Uzupełnić ewentualne braki w ćwiczeniach.


Zdjęcia zadań z zeszłego tygodnia proszę wysłać na adres: jszadkowska263@gmail.com

6c gr2

Wtorek:

Zadania 1-4 z karty pracy.

(wersja Word) Karta pracy

Środa:

Zadania 5-8 z załącznika.

Uzupełnić ewentualne braki w ćwiczeniach.


Zdjęcia zadań z zeszłego tygodnia proszę wysłać na adres: jszadkowska263@gmail.com

 

6b
poniedziałek- str.127 w podręczniku ‘Healthy meals” ( W ZESZYCIE  1. proszę zapisać polskie znaczenia słów w zeszycie,  można skorzystać np. ze słownika diki.pl  2. proszę dopasować podpisy do fotografii, 3. proszę przeczytać fragment bloga i zapisać brakujące wyrazy,4.  proszę przepisać uzupełnioną tabelkę , 5. proszę uzupełnić  zdania na temat ulubionych posiłków)
zdjęcie zadania prześlijcie na adres podany na końcu
środa- nadal-systematycznie proszę  poznawać i ćwiczyć formy czasownika na  Quizlet  Irregular verbs 3 forms( czyli str.123 w podr. jeśli jest kłopot z Quizletem). Przygotowujemy się do Present Perfect.
Nie wszyscy dołączyli !!  https://quizlet.com/join/qS9hH6Ckz
Zadanie dodatkowe: prześlijcie mi przepis na swoje ulubione danie, może przygotujecie je i załączycie zdjęcie? Albo zdjęcia z poszczególnych etapów przygotowania? Potrzebne słownictwo macie na str.89, nie kopiujcie przepisów z internetu, im prostsze instrukcje tym lepiej.
Od tej pory przesyłacie mi zadania lub  pytania  na adres  magda_slusarczyk @interia.pl ( wyślijcie mi testowego maila o treści Hello, it’s me,…… np.Ala  Kowalska  )
Dla chętnych ciekawe  materiały  www.gov.pl/web/zdalnelekcje

6d gr.2
Link dołączenia do klasy na Quizlecie :https://quizlet.com/join/GYNwtaja7
Proszę go użyć!
 nadal-systematycznie proszę  poznawać i ćwiczyć formy czasownika na  Quizlet  Irregular verbs 3 forms( czyli str.123 w podr. jeśli jest kłopot z Quizletem). Przygotowujemy się do Present Perfect.
Ćwiczenia  poniedziałek str.40,      środa str. 41 ( nagranie zakodowane QR)
Od tej pory przesyłacie mi zadania lub  pytania  na adres  magda_slusarczyk @interia.pl ( wyślijcie mi fotografię zadania nt. ulubionego programu tv) )
Dla chętnych ciekawe  materiały  www.gov.pl/web/zdalnelekcje

KLASA 6C gr 1

poniedziałek – proszę przeczytać tekst na str. 22 i zrobić w zeszycie zad. 1 i 2 str. 23.

wtorek - na kartce A4 zrobić projekt „ moje niezwykłe miasto”.

Jeżeli jest taka możliwość, to proszę przesłać zdjęcia zrobionych zadań na maila: tosiatosia1973@gmail.com

KLASA 6D gr 1

poniedziałek – proszę przeczytać tekst na str. 22 i zrobić w zeszycie zad. 1 i 2 str. 23.

środa - na kartce A4 zrobić projekt „ moje niezwykłe miasto”.

Jeżeli jest taka możliwość, to proszę przesłać zdjęcia zrobionych zadań na maila: tosiatosia1973@gmail.com

 

Język niemiecki

Klasa 6 ABCD (23.03.2020 r. – poniedziałek):
Język mniejszości narodowej – niemiecki
1. Powtórz materiał z modułu szóstego, rozdział drugi (podręcznik str. 53 – 54);
2. Powtórz i naucz się czasowników nieregularnych z podręcznika, str. 77 (10 starych + 5 nowych czasowników);
Historia i kultura Niemiec
1. Zadanie z poprzedniego tygodnia tj. opracowanie jednego z trzech podanych tematów jest zadaniem podlegającym ocenie. Zdjęcie wykonanego plakatu / referat (Word) /  prezentację multimedialną proszę przesłać 30.03.2020 r. na podany poniżej e-mail, jako załącznik. Temat e-maila: 6 ABCD HIK, w treści: imię, nazwisko ucznia. Prace proszę zachować, będą we właściwym czasie do wglądu.
E-mail: bbarczynska13@gmail.com
Klasa 6 ABCD (24.03.2020 r. – wtorek):
Język mniejszości narodowej – niemiecki
1. Wykonaj zadanie – ćwiczenia str. 56/3;
2. Domino, Memory – wytnij karty, wymieszaj je i zagraj – ćwiczenia str. 41 – 47.

 

Matematyka

Klasa 6a

Materiał utrwalający ułamki zwykłe i dziesiętne "Sprawdź siebie"
 proszę obliczenia i odpowiedzi zapisać w zeszycie

poniedziałek 23.03.2020 - podręcznik str. 170, zadania: 3,7
wtorek  24.03.2020  - podręcznik  str. 171 zadania: 9,13
środa  25.03.2020   - podręcznik str. 171 zadania: 12, 15

DLA CHĘTNYCH:  pozostałe zadania ze stron 170-171

mail do odsyłania zadań i prac:
aogierman2020@gmail.com

Proszę o przesłanie skanów lub zdjęć z wykonanych powyższych zadań na podany adres mailowy (lub też w treści maila) do 25.03.2020

Klasa 6b

Materiał utrwalający ułamki zwykłe i dziesiętne "Sprawdź siebie"
 proszę obliczenia i odpowiedzi zapisać w zeszycie

poniedziałek 23.03.2020 - podręcznik str. 170, zadania: 2,3,7
wtorek  24.03.2020  - podręcznik  str. 171 zadania: 5,6,9
środa  25.03.2020   - podręcznik str. 171 zadania: 12, 15

DLA CHĘTNYCH:  pozostałe zadania ze stron 170-171

mail do odsyłania zadań i prac:
aogierman2020@gmail.com

proszę o przesłanie skanów lub zdjęć z wykonanych powyższych zadań na podany adres mailowy (lub też w treści maila) do 25.03.2020

 

Klasa 6c
Poniedziałek 23.03 
https://epodreczniki.pl/a/dodawanie-liczb-dziesietnych/DkBTdnBKd
W miarę możliwości działania strony wejść na powyższą stronę i robić zamieszczone tam ćwiczenia, ale nie dłużej niż przez 45 minut.
Ponadto wykonać pisemnie na kartce poniższe działania,  a następnie je sfotografować i przesłać na maila: maugorzata@op.pl Temat maila: kod ucznia+data np. 6c07+23.03

 1. 0,7 ∙ 2,34          b) 36 ∙ 1,75                c) 16,66 : 3,5         d) 160,24 : 0,008

Wtorek 24.03 
Rozwiązać zadania ze str. 170 z podręcznika oraz w miarę możliwości działania strony obejrzeć film:
https://pistacja.tv/film/mat00128-zamiana-ulamkow-zwyklych-na-liczby-dziesietne?playlist=216
Środa 25.03
Rozwiązać zadania ze str. 171 z podręcznika oraz w miarę możliwości działania strony obejrzeć film:
https://pistacja.tv/film/mat00129-zapisywanie-liczb-dziesietnych-za-pomoca-ulamkow-zwyklych?playlist=216

 

Klasa 6d

PONIEDZIAŁEK
T: Przybliżenia dziesiętne - przypomnienie (strona 146).

Warto przeczytać "Sowa przypomina" oraz Przykłady 1, 2, 3, 4 i 5.

Sugeruję sporządzić do zeszytu "Teorię" w której uczeń powinien odpowiedzieć na następujące pytania:

Słownie:

1) Jaki wygląda symbol przybliżenia?
2) Czym jest skończone i nieskończone rozwinięcie dziesiętne?
3) Czym jest przybliżenie z nadmiarem i niedomiarem?

Proponuję przepisać do zeszytu "Przykłady 1-5" tylko w formie obliczeń (próbować samemu rozwiązywać sugerując się książką), proszę nie przepisywać żadnych komentarzy, wyłącznie obliczenia próbując wcześniej samemu.

Na koniec zalecam obejrzeć filmik na YT:

https://www.youtube.com/watch?v=dDBMlcpGr7Y

Warto robić dodatkowe notatki z filmiku do zeszytu.

WTOREK
T: Przybliżenia dziesiętne - zadania.

Po odświeżeniu notatek z zeszytu z poniedziałkowego tematu można ruszyć z zadaniami ze strony 151-152 w podręczniku.

Z zadań 1-7 (typowo obliczeniowe) zalecam zrobić max po 2-3 przykłady (nie ma potrzeby robić wszystkich przykładów ze wszystkich zadań) i do tego 2-3 dowolne zadania tekstowe w zupełności wystarczy.

Oczywiście dla ochotników zalecam zeszyt ćwiczeń, a dla upewnienia rozwiązać również "Czy umiesz? Sprawdź!" ze strony 153.

ŚRODA
T: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

W "Sowa uczy" jest tylko jedno zdanie, ale tak na prawdę oddające sens tego tematu. Ja ze swojej strony dodałbym tylko, że zawsze możemy zapisywać ułamki w formie zwykłej (chociaż nie zawsze warto), ale nie każdy przykład możemy sprowadzić do jednolitej formy dziesiętnej, tj. jeśli w przykładzie występują ułamki z mianownikiem 3, 6, 9 czy 7 (i nie możemy ich skrócić), to oznacza duże prawdopodobieństwo żeby przykład sprowadzać do formy zwykłej.

Czyli jak mamy w przykładzie np. 1/3 + 0,75 (czyli widzę w mianowniku 3), to już zakładam że ciężko będzie mi zamienić 1/3 na ułamek dziesiętny, więc 0,75 zamieniam na 3/4, a potem to już jak to w przypadku dodawania ułamków zwykłych, czyli wspólny mianownik i rozwiązujemy.

Czytam na spokojnie 3 przykłady i przepisujemy wyłącznie działania.

Ponadto filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=k8I6gDSwpxk

Plus jego dokończenie:

https://www.youtube.com/watch?v=2KtDmGRbDvk

Warto porobić sobie z obliczeń w tych filmikach notatki do zeszytu. Serio!

W razie pytań proszę pisać na adres: krzboc6d2019@gmail.com

Pomimo, że proponowane przeze mnie treści nie są niczym nowym i wszystkie zagadnienia z zeszłego tygodnia oraz zaproponowane na ten tydzień były omawiane w szkole w latach poprzednich (stąd informacja w podręczniku "Sowa przypomina"), to proszę nie traktować tych sugestii jako realizację programu nauczania. Jest to tylko i wyłącznie zalecenie do pracy w domu w oparciu o podręcznik, przypomnienie treści z lat poprzednich i luźne wprowadzenie do najbliższych tematów. W mojej prywatnej ocenie program nie jest w ten sposób realizowany i jest to wyłącznie grzecznościowe wskazanie kierunku ewentualnej pracy w domu z uwzględnieniem Państwa możliwości. Choć dla większości jest to oczywiste, wolę jasno napisać, że nie będę oceniał ani wyciągał żadnych negatywnych konsekwencji z pracy zdalnej przeprowadzanej w taki sposób. Wspólnie z Państwem czekam na odpowiednie, rozsądne, odgórne wytyczne z MEN.

 

Biologia

Wtorek - 24.04.20

6d

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Płazy - kręgowce wodno - lądowe" (str. 93 - 96)
 • proszę o zdjęcie z zeszytu z wykonanymi ćwiczeniami z podręcznika z cyklu "Wiesz czy nie wiesz?" (str. 48 i str. 79) w ramach powtórzenia do sprawdzianu ze zwierząt bezkręgowych
 • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

6a

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Płazy - kręgowce wodno - lądowe" (str. 93 - 96)
 • proszę o zdjęcie z zeszytu z wykonanymi ćwiczeniami z podręcznika z cyklu "Wiesz czy nie wiesz?" (str. 48 i str. 79) w ramach powtórzenia do sprawdzianu ze zwierząt bezkręgowych
 • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

6b

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Płazy - kręgowce wodno - lądowe" (str. 93 - 96)
 • proszę o zdjęcie z zeszytu z wykonanymi ćwiczeniami z podręcznika z cyklu "Wiesz czy nie wiesz?" (str. 48 i str. 79) w ramach powtórzenia do sprawdzianu ze zwierząt bezkręgowych
 • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

6c

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Płazy - kręgowce wodno - lądowe" (str. 93 - 96)
 • proszę o zdjęcie z zeszytu z wykonanymi ćwiczeniami z podręcznika z cyklu "Wiesz czy nie wiesz?" (str. 48 i str. 79) w ramach powtórzenia do sprawdzianu ze zwierząt bezkręgowych
 • wszelkie zrealizowane zadania można przesyłać pod adres a.niesobski@gmail.com

Środa - 25.03.20

6c

 • proszę o przeczytanie podrozdziału w podręczniku "Płazy - kręgowce wodno - lądowe" (str. 93 - 96)

 

Informatyka

Klasa 6d

T: Korzystanie z automatycznego tłumacza online - pomoc z angielskiego.

Proszę w miarę możliwości poświęcić we wskazanym tygodniu 30 - 60 minut na informatykę. Tym razem sugeruję zastosować komputer do pomocy przy języku angielskim. Rekomenduję podobnie jak podręcznik odwiedzić stronę www.freerice.com gdzie uczniowie będą mogli znaleźć synonim podanego słowa (wszystko w języku angielskim).

Czym jest synonim? Jak ktoś nie pamięta z języka polskiego, to można sprawdzić na www.sjp.pl

Oczywiście dla mnie jako nauczyciela informatyki nie jest najważniejsze to jaki ktoś ma poziom z j. ang. więc w razie problemów z przetłumaczeniem któregoś słówka polecam https://translate.google.com/

Proszę nie traktować tych sugestii jako realizację programu nauczania. Jest to tylko i wyłącznie zalecenie do pracy w domu w oparciu o podręcznik, przypomnienie niektórych treści z lekcji/lat poprzednich oraz luźne wprowadzenie do najbliższych tematów. W mojej prywatnej ocenie program nie jest w ten sposób realizowany i jest to wyłącznie grzecznościowe wskazanie kierunku ewentualnej pracy w domu z uwzględnieniem Państwa możliwości. Choć dla większości jest to oczywiste, wolę jasno napisać, że nie będę oceniał ani wyciągał żadnych negatywnych konsekwencji z pracy zdalnej przeprowadzanej w taki sposób. Wspólnie z Państwem czekam na odpowiednie, rozsądne, odgórne wytyczne z MEN.

 

Klasa  6c gr.1
Przypominam, kto jeszcze nie przesłał prezentacji na temat jednego, wybranego kraju anglojęzycznego.
Praca powinna mieć minimum 10 slajdów (Proszę pamiętać o bibliografii).
Prezentację można wykonać w programie Power Point, korzystając z chmury lub darmowego oprogramowania do tworzenia prezentacji. Bardzo proszę o przesłanie lub udostępnienie pracy na adres: ewelina.szewczyk_sp39@wp.pl do 25.03.2020r.

Zadanie na najbliższy tydzień:
W ramach umiejętności wyszukiwania materiałów w Internecie proszę o wyszukanie audycji nadawanej przez Program Trzeci Polskiego Radia „Pytania z kosmosu” (prowadzi je dr Tomasz Rożek). Proszę o wysłuchanie dwóch wybranych audycji (jedna trwa 2-4 min). Następnie proszę napisać do mnie maila z tytułami odsłuchanych fragmentów do dnia 27.03.2020r. i krótką informacją zwrotną czy audycja jest ciekawa.
UWAGA! Ze względu na dużą ilość maili bardzo proszę by tę ostatnią wiadomość przesłać na nowy adres: informatyka.kl6.zadania@gmail.com
Bardzo proszę również pamiętać by w temacie wiadomości oprócz tematyki pracy podawać imię, nazwisko i klasę ucznia

 

Język angielski

KLASA 6C gr 1

poniedziałek – proszę przeczytać tekst na str. 22 i zrobić w zeszycie zad. 1 i 2 str. 23.

wtorek - na kartce A4 zrobić projekt „ moje niezwykłe miasto”.

Jeżeli jest taka możliwość, to proszę przesłać zdjęcia zrobionych zadań na maila: tosiatosia1973@gmail.com

KLASA 6D gr 1

poniedziałek – proszę przeczytać tekst na str. 22 i zrobić w zeszycie zad. 1 i 2 str. 23.

środa - na kartce A4 zrobić projekt „ moje niezwykłe miasto”.

Jeżeli jest taka możliwość, to proszę przesłać zdjęcia zrobionych zadań na maila: tosiatosia1973@gmail.com

 

Geografia

Poniedziałek

6a, 6d Korzystając z atlasu powtórzyć : Państwa graniczące z Polską i państwa nadbałtyckie wraz ze stolicami

Wtorek

6C Korzystając z atlasu powtórzyć : Państwa graniczące z Polską i państwa nadbałtyckie wraz ze stolicami

mail do kontaktu z uczniami beataozga01@gmail.com

 

Historia

6a – środa 25.III

Karta pracy: Powstanie Kościuszkowskie doc

Proszę uzupełnić kartę pracy i w miarę możliwości ( skan, zdjęcie wydruku) odesłać mi ją na adres: pani.domaradzka39@gmail.com

Proszę podpisać się tak, bym wiedziała , od kogo to jest :)))

Pozdrawiam

Mirella Domaradzka

 

6b – środa 25.III

Karta pracy: Powstanie Kościuszkowskie doc

Proszę uzupełnić kartę pracy i w miarę możliwości ( skan, zdjęcie wydruku) odesłać mi ją na adres: pani.domaradzka39@gmail.com

Proszę podpisać się tak, bym wiedziała , od kogo to jest :)))

Pozdrawiam

Mirella Domaradzka

 

6c – poniedziałek 23.III

Karta pracy: Powstanie Kościuszkowskie doc

Proszę uzupełnić kartę pracy i w miarę możliwości ( skan, zdjęcie wydruku) odesłać mi ją na adres: pani.domaradzka39@gmail.com

Proszę podpisać się tak, bym wiedziała , od kogo to jest :)))

Pozdrawiam

Mirella Domaradzka

 

6d – poniedziałek 23.III

Karta pracy: Powstanie Kościuszkowskie doc

Proszę uzupełnić kartę pracy i w miarę możliwości ( skan, zdjęcie wydruku) odesłać mi ją na adres: pani.domaradzka39@gmail.com

Proszę podpisać się tak, bym wiedziała , od kogo to jest :)))

6d – środa 25.III

Proszę wejdź na stronę joinmyquiz.com i wprowadź ten kod 177490

Rozwiąż quiz i możesz mi napisać, ile punktów udało Ci się zdobyć . Podpisz się tak, żebym wiedziała , kim jesteś:)

Pozdrawiam

Mirella Domaradzka

 

 

Plastyka

Proszę do środy 25 marca- o przesłanie (w miarę możliwości) zdjęć wykonanych na konkurs prac plastycznych, na adres
iwonabogatko@gmail.com

 

Muzyka

klasa 6B- temat "Instrumenty dęte blaszane". Proszę zapisać temat do zeszytu. Przeczytaj rozdział z podręcznika str.108. Wypisz do zeszytu instrumenty dęte blaszane. Na YouTube wyszukaj Hejnał Mariacki. Znajdź na YouTube dowolny utwór na instr. dęty blaszany: zapisz w zeszycie jego tutył i kompozytora. Zdjęcia notatki tej i poprzedniej lekcji proszę przesłać na adres zetalex@poczta.onet.pl
klasa 6D- temat "Koncert". Zapisz temat do zeszytu. Przeczytaj z podręcznika rozdział na stronie 95. Zapisz do zeszytu odpowiedź na pytanie "Co to jest koncert solowy? Co to jest Concerto Grosso?. Znajdź i wysłychaj na YouTube "Wiosna" Antonio Vivaldi. Zdjęcia notatki tej i poprzedniej lekcji proszę przesłać na adres zetalex@poczta.onet.pl

Klasa 6a, 6c
Proszę (w miarę możliwości)o przesłanie zdjęcia notatki zadanej w zeszłym tygodniu na adres
iwonabogatko@gmail.com

 

Religia

Proszę, aby w tym tygodniu każdy z Was popracował nad dobrymi uczynkami. Czas Wielkiego Postu jeszcze trwa, więc jest to dobry moment, abyście popracowali nad swoimi postanowieniami. Może to być coś zupełnie prostego np.: pomogę rodzicom, pobawię się z rodzeństwem, itp.

Pamiętajcie o codziennej modlitwie.


Klasa 6a - Proszę, aby do 27.03. na poniższego maila, każdy przysłał swoją pracę domową zadaną w ubiegłym tygodniu. Praca może być przesłana w formie zdjęcia, rysunku w jakimś programie bądź zeskanowana. Jeżeli wybraliście napisanie planu wydarzeń ( kilku punktów) to wpiszcie te punkty w wiadomości mailowej.

Mail: zuzanna.korzeniewska@poczta.fm

 

Technika

Kl. 6b (wtorek 24. 03. 2020)
Kontynuacja lekcji
Złóż serwetki papierowe na dwa sposoby.
https://www.youtube.com/watch?v=-95Elb7unOk
Jeżeli ktoś ma zaległą pracę do oceny proszę aby przesłać zdjęcie a w temacie napisać  imię, nazwisko  oraz klasa.
Mail do kontaktu
sonia_kielnar@wp.pl

 

W-F

Kontakt z nauczycielami w-f:
marcin.gus@interia.pl
marcin.puc@interia.pl
martastepekk@gmail.com

Przeczytaj i zapamiętaj jakie korzyści płyną z podejmowania aktywności fizycznej.

 

 

ZADANIA 16.03-20.03

 

 

Język polski

Klasy 6 A, C, D Zadania z j.polskiego do wykonania w bieżącym tygodniu:

Karta pracy 1
Karta pracy 2

Klasa 6 B- Czasownik dokonany i niedokonany.Tryby czasownika.- podręcznik str.207 - 209, zeszyt ćwiczeń str.144-149.

 

Język angielski

6b (gr.1 i 2)
ćwiczenia 50-51, przepis ( zadane wcześniej), str. 54+ znajdź informacje co to jest Shepherd's Pie i co jest potrzebne do tego dania. Dodatkowo, systematycznie proszę  poznawać i ćwiczyć formy czasownika Quizlet Irregular verbs 3 forms (  str.123 w podr. jeśli jest kłopot z Quizletem)


6d (gr.2)
Podręcznik str.78 ćw. 1,2 i 3, w zeszycie proszę napisać krótki tekst na temat: My family's favourite TV programmes. Dodatkowo, systematycznie proszę  poznawać i ćwiczyć formy czasownika Quizlet Irregular verbs 3 forms( czyli str.123 w podr.jeśli jest kłopot z Quizletem)

6C gr 1
Do zeszytu przepisać słówka ze str.75 lekcja 5.1. Ćwiczenia str.38,39,40,41,42.

6D gr 1
Ćwiczenia str.78,79,80,81,

6aA gr1 i 2, 6C gr2
Karta pracy 1
Karta pracy 2
przydatne linki:
http://www.english-zone.com/verbs/haveto1.html
https://www.test-english.com/grammar-points/a2/should-shouldnt/ strony 1,2,3

 

Język niemiecki

Klasa 6 ABCD:
Język mniejszości narodowej – niemiecki
1. Powtórz materiał z modułu szóstego, rozdział drugi (podręcznik str. 53 – 54);
2. Powtórz i naucz się czasowników nieregularnych z podręcznika, str. 77 (10 starych + 5 nowych czasowników);
3. Uzupełnij braki w ćwiczeniach do str. 66/2!
Historia i kultura Niemiec (2 lekcje)
1. Wybierz jeden z trzech tematów i opracuj go w sposób dowolny – np. referat, plakat, prezentacja multimedialna itp. (praca obowiązkowa, na ocenę).
Tematy do wyboru:
1. Parki rozrywki w Niemczech,
2. Zwyczaje żywieniowe w Niemczech,
3. Najpopularniejsze przepisy kulinarne w krajach niemieckojęzycznych.

 

Matematyka

klasa 6a
podręcznik, strony 134-135, zadania: 10,11,13,14,15
            strona 136: Sprawdź czy umiesz zadania: 1,2,3
            strona 168, zadanie 7

klasa 6b 
podręcznik, strona 168-169, zadania: 2,3,4,5,6,7,10,11 ( są to zadania utrwalające dział: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych )

klasa 6c 
Wtorek 17.03
Zad. 11,12 i 13 str. 169 podręcznik + skonsultować kolegami i uzupełnić zadania z poniedziałku
Środa 18.03
Zad. 14, 15, 16 i 17 str. 169 podręcznik + chętni ułożyć krzyżówkę lub rebus o ułamkach
Piątek 20.03
Zad. 18, 19, 20 str. 169 oraz zad. 15 i 16 str. 165 podręcznik

klasa 6d

WTOREK i ŚRODA

Rozdział: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Dla przypomnienia i utrwalenia - T: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych (przeczytać Sowa przypomina, przykład 1) oraz proponuję dla utrwalenia zrobić "Czy umiesz? Sprawdź!" ze strony 130, następnie T: Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych (przeczytać Sowa przypomina, przykład 1, przykład 2, przykład 3, przykład 4) oraz proponuję dla utrwalenia zrobić "Czy umiesz? Sprawdź!" ze strony 136 oraz T: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych (przeczytać Sowa przypomina, przykład 1) i rozwiązać zadania z "Czy umiesz? Sprawdź!" (s. 140)

CZWARTEK i PIĄTEK

T: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.

Nie ma w tym temacie nic nowego, wszystko było omawiane z latach wcześniejszych. Proponuję przeczytać "Sowa przypomina" i odnotować do zeszytu przykłady arytmetyczne ze strony 141 (bez przepisywania komentarzy po prawej stronie) oraz powalczyć z zadaniami typowo obliczeniowymi np. zad 1, 2, 6 i 9 (s. 142), następnego dnia proponuję rozwiązać 5 dowolnych zadań tekstowe oraz "Czy umiesz? Sprawdź!" ze strony 145.

Dla ochotników polecam ćwiczenia.

W przypadku problemów z przypomnieniem sobie tego tematu warto uzupełnić wiedzę z książki o następujące filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=bxQEflT7cFY
https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk
https://www.youtube.com/watch?v=S_IR6o0Hb9M
https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao

 

Historia

Ponieważ idziemy sobie z materiałem dosyć sprawnie, a akurat jesteśmy przed sprawdzianem - proszę, by dzieci szykowały się do tego sprawdzianu. 

A pisemnie - proszę, by na osobnych kartkach , ładnie i estetycznie ( dam dodatkowy plusik za estetykę;) wykonały ćwiczenia podsumowujące ze strony 182 - OBOWIĄZKOWO.
Do tej pory zadawałam te ćwiczenia tylko dla chętnych, potem dalej tak będzie. Natomiast z powodu nieprzewidzianej przerwy, (by dzieci nie wybiły się z rytmu historycznego ;) poproszę, by wyjątkowo tym razem było to zadanie obowiązkowe. 

Sprawdzę na stopnie, gdy wrócimy do szkoły. Będę zbierała te kartki w dniu sprawdzianu. Razem z ćwiczeniami, gdyż muszę sprawdzić rozdział V .

 

Geografia

1. Dokończyć prezentacje multimedialne (jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił)

2. Przeczytaj informacje z podręcznika dotyczące Danii, Węgier i Francji , a następnie wykonaj zadanie 1, 2, 4,5,6 ze strony 127 i 128 w podręczniku

 

Biologia

KLASA 6a, 6b, 6c, 6d

- proszę o rozwiązanie w zeszycie zadań z podręcznika z cyklu "Wiesz czy nie wiesz?" (str. 48 i str. 79) w ramach powtórzenia do sprawdzianu ze zwierząt bezkręgowych proszę o przeczytanie podrozdziałów w podręczniku "Ryby - kręgowce środowisk wodnych" (str. 83 - 86) oraz "Przegląd i znaczenie ryb" (str. 84 - 92)

- w miarę możliwości proszę o obejrzenie dokumentu przyrodniczego BBC z cyklu "Życie" - odcinek "Ryby"

 

Technika

Klasa 6 A,C technika - uzupełnić pismo techniczne w ćwiczeniach do litery L

Klasa. 6B, 6D
Złóż serwetki papierowe na dwa sposoby.
https://www.youtube.com/watch?v=-95Elb7unOk

 

Informatyka

Klasa 6a, 6b, 6c,6d grupa 2

W porozumieniu z nauczycielem języka angielskiego, ustaliłam wykonanie prezentacji dotyczącej jednego, wybranego kraju anglojęzycznego. Praca powinna mieć minimum 10 slajdów (Proszę pamiętać o bibliografii). Prezentację można wykonać w programie Power Point, korzystając z chmury lub darmowego oprogramowania do tworzenia prezentacji. Bardzo proszę o przesłanie lub udostępnienie pracy na adres: ewelina.szewczyk_sp39@wp.pl do 25.03.2020r.

Klasa 6d:
Z informatyki zakończyliśmy ostatnio rozdział, można w ramach zajęć komputerowych pobawić się aplikacją https://www.google.pl/maps z akcentem na sprawdzenie odległości pomiędzy wybranymi przez siebie punktami oraz zabawą widokiem ulicznym (tzw. street viev), proponowany punkt początkowy pod linkiem:

https://www.google.pl/maps/@50.3182085,18.6901334,3a,75y,
346.46h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1ss6lxo_nv6kdJRzxagt1
T-Q!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3
Ds6lxo_nv6kdJRzxagt1T-Q%26output%3
Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3
D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D343.37393%26
pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656

 

Plastyka

Międzyszkolny konkurs plastyczny dla klas 4-7 "Stwory i potwory"
1.    Rozwijanie twórczych umiejętności dzieci.
2.    Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Poszerzanie literatury znanej uczniom.
3.    Promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie.
4.    Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
5.    Integracja środowisk szkolnych.

REGULAMIN  konkursu:
1.    Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Stwory i potwory”. Praca powinna powstać pod wpływem przeczytanej  bajki, baśni czy legendy.
2.    W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas  I-VIII
3.    Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac.
4.    Format prac plastycznych  –  A3.
5.    Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.) jest dowolna. Dopuszcza się do konkursu tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
6.    Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
7.    Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych ( klasy 1-3 , klasy 4-8 )
8.    Każda praca musi być opisana na odwrocie  ( Imię i nazwisko uczestnika, klasa  Nazwa i adres placówki , nr telefonu i adres e-mail  , Imię i Nazwisko opiekuna ,adres e-mail opiekuna,  tytuł bajki  i autora do której powstała przesyłana praca plastyczna )

 

Muzyka

Klasa 6a, 6c
Klasy szóste- notatka o J.S.Bachu (str.89-91)

Klasa 6b
Temat: " Balet"
Przeczytaj rozdział "Muzyka wytańczona na pointach" ze strony 98
Odpowiedz w zeszycie na pytanie "Co to jest balet"
Znajdź i posłuchaj na YouTube: Piotr Czajkowski- Taniec łabędzi z Baletu "Jezioro łabędzie"

Klasa 6d
Temat: Muzyka Jana Sebastiana Bacha
Znajdź i posłuchaj na YouTube: Jan Sebastian Bach- Toccata i Fuga d-moll
Przeczytaj tekst z podręcznika ze strony 89 -"Barokowa muzyka mistrza Jana Sebastiana Bacha"
Zrób w zeszycie notatkę o Bachu

 

Religia

Proszę, aby dzieci przypomniały sobie przypowieści z rozdziału IV. Każdy uczeń wybiera jedną, która najbardziej się spodobała i tworzy plakat przedstawiający jej treść lub układa krótki plan wydarzeń do niej. Plan lub plakat robimy na osobnej kartce. Prace będą ocenione po powrocie do szkoły.

 

W-F

ZADANIA

 

ZKK

Rozwiąż dyktando:https://dyktanda.online/app/dyktando/577

 

  
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
Ogłoszenia  
Aktualności  
Klasa pierwsza  
Klasa dwujęzyczna  
Klasa ósma  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  
Plan lekcji  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1291850

gościem
od 26.05.2009