Strona Główna
  Dokumenty zespołu
  Pracownicy zespołu
  Kontakt
 

Wynajem sal SP39

 

  Pedagog
  Psycholog
  Opieka zdrowotna
i stomatologiczna
   

 


  Wydarzenia
  Historia


  biuletyn informacji publicznej
   
  Przydatne linki

FB ZSP 4

 

 

FB Przedszkole 28

 

 

Strona Główna

 

Zawieszenie zajęć w szkole w okresie od 1 do 26 czerwca 2020

Szanowni Państwo,


    Informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. Pan Adam Neumann Prezydent Miasta Gliwice wyraził zgodę na zawieszenie zajęć (opiekuńczych w klasach I - III szkoły podstawowej, zajęć rewalidacyjnych oraz stacjonarnych konsultacji) w okresie od 1 do 26 czerwca 2020 r., na wniosek dyrektorów publicznych szkół podstawowych.
Dyrektor ZSP 4 informuje, że Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 nadal będzie zamknięta do 26 czerwca 2020r. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, konsultacje dla uczniów klas 4 – 8 będą odbywać się w formie zdalnej. W celu maksymalnego ograniczenia kontaktów bezpośrednich informujemy, iż wszelkie kontakty Rodziców z placówką mogą odbywać się jedynie drogą elektroniczną i telefoniczną w celu uzgodnienia sposobu, terminu i celowości kontaktu bezpośredniego. O sposobie zdawania kluczy do szafek uczniów oraz podręczników, poinformujemy w późniejszym terminie. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Z wyrazami szacunku, życzeniami zdrowia
Beata Włodarczyk
Dyrektor ZSP4


KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA
W GLIWICACH

 

 

 

Zaplanowane konsultacje dla klas 4-8
odbędą się w formie online
zgodnie z podanym harmonogramem.

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci przedszkolnych


Od 1 czerwca br. przywrócone będą zajęcia w PM 28 z maksymalnymi ograniczeniami (zalecenia MEN, MZ i GIS). Będą przede wszystkim organizowane zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia edukacyjno-wychowawcze.
Na stronie internetowej przedszkola umieszczone zostały „Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVIT-19 w Przedszkolu Miejskim nr 28/ZSP4”, z którymi powinniście się Państwo zapoznać.
Załącznikiem do tej procedury jest „Deklaracja rodzica dotycząca chęci posłania dziecka do przedszkola w ZSP4 w okresie obowiązywania pandemii”.
Zainteresowanych opieką rodziców prosimy o kontakt telefoniczny z przedszkolem oraz rzetelne i dokładne wypełnienie deklaracji i przekazanie jej pracownikowi w czasie przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1
Deklaracja rodzica dotycząca chęci posłania dziecka do świetlicy szkolnej

Załącznik 2
Oświadczenie nr 1
Załącznik 3
Oświadczenie nr 2
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU:
Porcedura przeszkole
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W SZKOLE:
Procedura szkoła

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz konsultacji w klasach 4-8, zajęć rewalidacyjnych i egzaminu ósmoklasistów:
Wtyczne

 

 

 

 

POMAGAJĄ NAM

 

 

 

   

 

   
 
 
 
 
 
Kalendarz  
 
 
E-NAUCZANIE  
KONSULTACJE  
Ogłoszenia  
Aktualności  
Rekrutacja !!!  
Klasa dwujęzyczna  
WAŻNE DLA KLAS 8!!!  
Integracja  
Zastępstwa  
Dzienniczek ucznia  
Kalendarz  
Planowane wydarzenia  
Zajęcia pozalekcyjne  
Podręczniki  
Stołówka  
Projekty  
Konkursy  
Nauczyciele  

 

 
 
 
 
Stowarzyszenie Wszystko Dla Dzieci
 

 

Jesteś
1129797

gościem
od 26.05.2009